Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének XV. találkozóját Brassóban tartották szeptember 1–3. között.

Az Árpádházi Szent Margit és a Szent Erzsébet Nőszövetségek által szervezett együttléten 26 nőszövetség, 14 lelkivezető és 37 küldött vett részt Barót, Beszterce, Borszék, Brassó, Cíkcsicsó, Csíkszentmárton, Csíkszereda, Hidegség, Kolozsvár, Margitta, Marosvásárhely, Nagykároly, Nagyvárad, Nyárádremete, Oroszhegy, Parajd, Sepsiszentgyörgy, Szászmedgyes, Székelyudvarhely és Zilah helységekből.

A vendégeket a Szent Kereszt Felmagasztalása plébánián fogadták a házigazdák: Máthé Vilmos plébános, Varga Enikő elnöknő és a belvárosi Árpádházi Szent Erzsébet Nőszövetség elnöknője, Beke Rozália.

A nyitó szentmisén Kovács Sándor országos lelkivezető kihangsúlyozta, hogy a nőszövetség az elmúlt években az üdvözítő Jézus nyomába szegődött. Küldetése van arra, hogy szavakkal és tettekkel hirdesse az evangéliumot, és ez a hivatás Isten adománya. A liturgia előtt Siklódi Szabó László Bach-, Muffat- és Frescobaldi-műveket játszott az orgonán.

A vendégeket egy törcsvári panzióban szállásolták el szervezők, és ott folytatódott másnap a tanácskozás is. A közös ima után Kovács Sándor főesperes a találkozót a nyolcadik szentségnek nevezte, amely lelkiekben gazdagít. Fábián Mária, az ERKNE elnök asszonya a nőszövetségek munkáját igazi szántás-vetésnek nevezte, amelynek kezd beérni az eredménye. Ezt követően felolvasta azokat a leveleket, melyekben Jakubinyi György érsek, Böcskei László megyéspüspök és Tamás József segédpüspök eredményes munkálkodást kívánt a nőszövetségeknek.

Az elnök asszonyok beszámolói után meghallgathattuk Szabó-Siklódi László előadását az elmúlás teológiájáról. Előadása első részében a halállal kapcsolatos tapasztalati dolgokról és halálközeli élményekről beszélt, majd a másodikban a különböző vallások magyarázataiból kapott ízelítőt a hallgatóság. Koszta Enikő evangélikus lelkésznő az elmúlás témájával kapcsolatosan beszámolt arról, hogy gyászcsoportot hozott létre, melynek feladata a vigasztalás. Azért tartotta szükségesnek létrehozni ezt a közösséget, mert a mai társadalomban a gyászoló magára marad, és nem tudja helyesen kezelni a fájdalmat, a veszteséget. A lelkésznő szerint a földi lét búcsúzva létezés, mert ha valaki vagy valami fontosat elveszítünk életünkből, akkor bennünk is meghal valami. Tapasztalata szerint a gyászcsoportba járók ráébrednek arra, hogy nincsenek egyedül, nem kell elfojtaniuk érzelmeiket, és nyíltan is felvállalhatják a bánatot. Fontos segítséget jelent a megszentelt figyelem, vagyis időt szánni a gyászolóra, meghallgatni és segíteni ott, ahol igényli, és jelen lenni akkor, amikor igényli. Ez a szótlan szolgálat.

Az ERKNE küldöttei újraválasztották a jelenlegi országos lelkivezetőt és az elnöknőt.

A délután folyamán Kovács Edit nyugalmazott magyartanár Ady Endre, Reményik Sándor, József Attila, Dsida Jenő és Kosztolányi Dezső verseiből készült összeállítással ajándékozta meg a résztvevőket. Műsora az emberi lét szakaszaihoz, s így az elmúláshoz is kapcsolódott. Erre utalt a mottóul választott idézet is: „Elhull a virág, eliramlik az élet”. Az esti ünnepélyes szentmisén Balázs Ferenc egy kérdés köré építette beszédét: Kicsoda Jézus Krisztus?

A záró napon Sipos Márton idegenvezető bemutatta Brassó belvárosát, és sok érdekes információval gazdagította a résztvevőket. A déli szentmisén Kasza László mondott szentbeszédet a barokk Szent Péter és Pál templomban. Prédikációja útmutatást adott a nőszövetségek tagjainak: missziós feladatuk, hogy tegyük azt, amire meghívást kaptak. Törekedjenek az egységre, mert csak az igaz, ami összeköt. Az alap, az összetartó erő Jézus Krisztus.
A mise végén a nőszövetségek elnökei megújították fogadalmukat.