Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 37. szám, 2013. szeptember 15.

Vezércikk

A szenvedés olyan téma, amelyről könyvet lehet írni, írtak is eleget a történelem során: komplex téma. Minden vallásnak is fő témája a szenvedés, amely nemesít ugyan, de egyáltalán nem kellemes. A szent embereknek volt részük ebben a szívszorongató érzésben és tapasztalatban. Példaképeknek tekintjük a szenteket, a módot, ahogyan ők viselték keresztjüket. A keresztből, tanítja nekünk egy kis példabeszéd, nem szabad egy centit se lefaragni, mert ha szakadékhoz érünk, a lefaragott keresztet hiába teszed a szakadék két szélére, hogy azokat összekötve átsegítsen a szakadék fölött, a lefaragott szárak rövidnek bizonyulnak. Így hát a szenvedést hagyni kell, hogy áramoljon a zsigereinkben, s majd egyszer, a rossz érzés elmúltával katarzisélmény, megtisztulás keletkezhet. A hittel való szenvedés a fontos, az így átélt szenvedés a művészetben is remekműveket varázsolt.

Panoráma

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének fóruma Tusnádfürdőn 

Szeptember 2–4. között tartották a nőszövetségek XIV. találkozóját, házigazda a tusnádfürdői Lisieux-i Kis Szent Teréz Nőegylet volt, a vendéglátók: Korodi Ilona elnökasszony, Balázs-Hegedűs József lelkivezető és a 15 nőszövetségi tag mindent megtett, hogy felejthetetlenné és hasznossá tegyék ezt a három napot a résztvevők számára. A jelen lévő huszonöt nőszövetséget 56 tag képviselte, akiket elkísért tíz lelkivezető is.

A lassacskán vége felé közeledő hit évéhez méltóan ez a találkozó is a hit jegyében zajlott, amint azt a mottója is jelzi: „Tarts ki a hitben, és őrizd meg tisztán lelkiismeretedet” (Tim 1,19). Az első napi ünnepélyes nyitó szentmisét a Kisboldogasszony-templomban tartották, a lelkivezetők koncelebráltak, Balázs Ferenc mondta a homíliát. A misét a Mária Rádió élőben közvetítette. A vacsoránál a nőszövetségek tagjait Albert Tibor tusnádfürdői polgármester is megtisztelte jelenlétével, a szervezők egy Tusnádfürdőről szóló könyvecskével ajándékozták meg a jelenlévőket. Másnap Fábián Mária nőszövetségi elnök köszöntötte a résztvevőket, majd a közös ima után felolvasta Jakubinyi György érsek és Schönberger Jenő püspök köszöntő levelét, akik előre beütemezett elfoglaltságaik miatt nem tudtak eleget tenni a meghívásnak, de lélekerősítő és gyümölcsöző munkát kívántak a nőszövetségeknek. Kovács Sándor országos lelkivezető köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ezt a munkát csak hittel és önzetlenül lehet végezni.

Panoráma

Befejeződött a HIT-ferencia Nagyváradon 

A hit évében elindított HIT-ferencia sorozat utolsó előadását tartották meg Nagyváradon szeptember 4-én a püspöki palota dísztermében. E rendezvénysorozat záróeseményeként olyan közöttünk élő személyeket szólaltattak meg, akiknek az életében a hit ereje csodálatos erővel mutatkozott meg.

Az ember Krisztushoz való tartozásának megpecsételődése a keresztség felvételével kezdődik. Ez akkor válik életszerűvé, amikor nemcsak névleg, hanem a valóságban is keresztényként kezd el élni. A tanúságtevők közt elsőként olyan szólalt meg, akinek az életében mostanig a templom csak épület volt, a kereszténység pedig pusztán ideológiai tanítás. Felnőttként felvenni a kereszténységet olyan döntést feltételez, amely többet jelent az egyház tagjai közé való tartozásnál, túlmutat a merő vasárnapi templomba járásnál.

Panoráma

Márton Áron-konferencia 

A tavalyi után idén is megtartották Csíkszentdomokoson a Márton Áron-konferenciát, amelyet eleve hagyományteremtő szándékkal hívtak életre. Augusztus 30-án de. 10 órakor szentmisével kezdődött a program, amelyet Jakubinyi György érsek és Tamás József segédpüspök celebrált a domokosi plébániatemplomban. A szentmise után déli 12 órakor a községháza dísztermében hat Márton Áronról szóló előadást hallgathattak meg az érdeklődők. A kutatási eredményeket ismertető-bemutató előadások előtt a zsúfolásig megtelt díszteremben a jelenlevők közösen imádkoztak a püspök boldoggá avatásáért, majd Ferencz Alajos polgármester köszöntötte a jelenlevőket. Kiemelte, hogy Márton Áron püspök tanítása, példája ma is időszerű, minél többet sikerül megismerni abból, amit ő tanított, mondott, annál inkább sikerül a maiaknak, akik felelősséggel tartoznak másokért, a helyes úton maradni, makacs kitartással ragaszkodni a hithez, a nemzeti identitáshoz annak érdekében, hogy a következő generációnak is legyen itt jövője.

Panoráma

Az egyetlen magyar alapítású rend, a pálosok lengyelországi vezetősége határozatot hozott, hogy a magyar tartomány szerzetesei kolostort alapíthatnak Erdélyben, pontosabban Hargitafürdőn. A tervek szerint októberben érkeznek és kezdik el itt életüket a pálosok, köztük maga Bátor Botond magyarországi tartományfőnök is. A pálos rendfőnöki tanács és P. Izydor Matuszewsky generális határozatát Erdélyben Darvas Kozma József, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia esperes-plébánosa közölte az érdeklődőkkel. A pálos rend számára szükséges épületeket – a hargitafürdői plébániát és a templomot – ugyanis a Szent Kereszt plébánia bocsátja rendelkezésre. Darvas-Kozma József tájékoztatása szerint Bátor Botond magyarországi tartományfőnök felvette a kapcsolatot a gyulafehérvári érsekséggel, amelynek engedélyére szükség van az egyházmegye területén való letelepedéshez.

Panoráma

Egy nagy család boldog tagjának érezhették magukat a résztvevők augusztus 31-én az egész napos esperesi kerületi családtalálkozón Margittán. Sor­­ban érkeztek az ismerős és ismeretlen házaspárok, akik e hétvégén időt szakítottak arra, hogy hitben, imában és elmélkedésben elmélyülhessenek, s a családjukban megélt cselekvő hitről tanúságot tegyenek.

Fészekmeleg

Tempfli Mária nyugalmazott pedagógus, akit környezetében legtöbben Micike néniként ismernek, Kézdivásárhelyen él. A Boldog Özséb Plébániaengesztelő imacsoportjának vezetőjeként szívügyének tartja a családokért végzett imaszolgálatot. Arról kérdeztük, hogy milyennek látja a régi és a mai korok családjait. 

Hogyan emlékszik vissza arra a családra, amelyben nevelkedett?

Egy falat a léleknek

• Nem szabad összekeverni a romboló magányosságot a jelenléttől áthatott magánnyal.

• A magányos fél másokkal találkozni, untatja mások jelenléte, védekezik mások közeledésével szemben. A magányos életét többek között bezárkózottság, zűrzavar, levertség, terméketlenség jellemzi.

• Aki magányba vonul, az azért húzódik vissza másoktól, hogy még jobban jelen tudjon lenni önmaga és mások számára. A magányba vonuló ember az elmélyülés lehetőségét keresi.

Útjelző

Mária iskolájában 54. 

Szent Ágostonnak van egy csodálatos vallomása a Szűzanyáról. Számára Mária nem más, mint „Krisztus odaadó követője”. Ha valaki igazán követője volt Jézusnak, akkor Mária valóban az volt. Mária odaadóan, mindent odaadva és feláldozva adta életét Istennek, és adott életet az Élet forrásának. Mária igenjében benne volt anyai szeretetének teljes Istenre irányulása, hagyatkozása. Számára a minden volt Jézus. Mindent megtett, csak Jézussal lehessen, mindent megtett, csak Isten akaratát cselekedje. A Szentírásban olvashatjuk, hogy mi­­lyen fájdalom volt, amikor elvesztette 12 éves Jézusát a jeruzsálemi templomban.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Annyi információhoz és tanulási lehetőséghez, mint ma, sosem jutott még az ember – olvashatjuk egy internetes oldalon. És el is várják az ember fiától/lányától, hogy jól informált legyen, mert ahogy egy ismerősöm megfogalmazta néhány napja: „A 21. században nem túl jó dolog alulinformáltnak lenni.” Ahhoz pedig, hogy jól informált legyen az ember, mi mást tehetne, mint elkezd tanulni, olvasni, érdeklődni. Ezért már a négyéves óvodás gyerek fő feladata nem a játék és az, hogy jól érezze magát a társaival, hanem hogy jól teljesítsen.

Pitypang

Mese az Öreghegyről és az emberről, aki suttogva beszélt 

Volt egyszer, hol nem volt, a kerek erdőn innen, az Óperenciás tengeren túl, volt egyszer egy Öreghegy. Ez az Öreghegy nem hiába volt öreg, nem potyába köszöntötte annyi reggel a Napot, fogadta magába a sok esőt, havat, szelet, eget és csillagot, nem biza. Hanem közben jó bölcs, öreg heggyé vált. Olyanná, aki tudja, a hegy nem arra való, hogy meghódítsák, mert arra a várak valók, s esetleg a fiatal leánykák, hanem arra, hogy aki fáradt, mepihenhessen a töviben, aki üldözött, annak menedéket nyújtson, aki szeretetlen, azt ott jól megszeressék, aki éhes, azt megetesse szőlőjével, mandulájával, édes fügéjével, aki szomjas, azt megitassa életet adó vizével. Jöttek is az emberek mindenfelől, vonzotta őket az Öreghegy. Az meg csak mosolygott a bajsza alatt, s néha, amikor senki nem látta, összekacsintott az Istennel.

Pitypang

11. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail- címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Hírek, hirdetések

Erdélyi Háló Találkozó

Szeptember 6–8. között tartották Csíkzsögödön az Erdélyi Háló Találkozót, amelyre közel százötven résztvevő érkezett. A háromnapos rendezvény tematikája a hit racionális és irracionális dimenziói volt, erről szombaton délelőtt tartott előadást Jitianu Liviu, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Teológia Karának kancellárja. Ezt követően a résztvevők kiscsoportos beszélgetésen fejthették ki véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban, majd az ezután következő fórumon az előadóhoz is intézhettek kérdéseket. A találkozó során közös imák, illetve különböző kulturális és szórakoztató programok is várták a résztvevőket. A találkozó keretében szombaton átadták a csíkzsögödi plébánia udvarán létrehozott közösségi teret. (HR)