Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 36. szám, 2015. szeptember 6.

Szeptember a nyár végét markánsan jelölő és az iskolakezdéssel szelíden fenyegető hónapja az évnek, csendesen ölelve át a júliusi-augusztusi önfeledtséget azóta, hogy jóhiszemű és jóakaratú emberek létrehozták az iskolákat, azokat az intézményeket, ahol a rend, a fegyelem és a kötelesség kerékbetörik a szabad ismeretszerzés lehetőségét, annak ellenére, hogy a valamikori görög időkbe visszanyúló indulás a szabadidő legkellemesebb eltöltését célozta meg.

 A történelem sodrásában a kezdeti cél alig felfedezhető távolságra került, s a találkozás, együttlét fényét is gyorsan befedi a táblákra írt képletek, szabályok krétapora, hogy aztán megfeszített helytállássá szorítva az órai tevékenységet, tanév végén mégis ott legyen az elégedettség. Első látásra ez történik a tanterem falai között, s mélyebben vizsgálódva sem találhatunk mást ott, ahol tanár, diák megadja magát a „minél többet, minél kevesebb idő alatt” elvének. Úgy érzem, ezen elv hatékonyságának taglalása nagyobb terjedelmet igényelne, most azonban csak megjegyezem, amit mindannyian tudunk: a vártnál kisebb. Hiszem azonban, hogy a tanári kreativitás a lelkes ismeretszerzés medrébe terelheti az oktatási folyamatot.

Panoráma

Fotók: Boros VilmosMegemlékezés és konferencia Márton Áron püspök tiszteletére

A Márton Áron püspök tiszteletére IV. alkalommal szervezett megemlékezés és konferencia augusztus 29-én, szombaton de. 10 órakor szentmisével kezdődöttCsíkszentdomokoson. A rendezvényt sokak támogatásával a domokosi Márton Áron Múzeum, a Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért és a csík­szentdomokosi ifjúsági szervezet készítette elő. Ez utóbbi szervezet vezetője, Bőjte Csongor moderálta a konferenciát.

 A csíkszentdomokosi templomban tartott szentmise fő­celebránsa Jakubinyi György érsek volt, vele együtt celebrált Tamás József segédpüspök, Kovács Gergely posztulátor, Marton József nagyprépost és a környékről érkezett papok.

A homíliát Csíki Dénes nyá­rádköszvényesi plébános, Már­­ton Áron püspök egykori titkára mondta, személyes emlékekkel színezve az ünnepi beszédet.

Panoráma

A 2016-os Krakkói Ifjúsági Világtalálkozó előkészítése

Közel hétszáz kilométeres, négy országon át vezető útra indult a kolozsvári Szent Mihály-templom elől augusztus 25-én az a Veres Stelian segédlelkész által vezetett kilencfős csapat, amely a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozó előkészítésében vesz részt. Az amúgy is kifogástalan lengyel fogadtatás a magyar szó hallatán még barátságosabbá, közvetlenebbé vált.

A 2016-os Ifjúsági Világtalálkozótól (IVT) cseng már majdnem egész Lengyelország, de legalábbis Krakkó környéke biztosan. Augusztus 25–31. között az ország egyik meghatározó régiójában, Kis-Lengyelországban egy egyhetes fórum keretében 10 ország kb. 150 fiatal képviselője hangolódott a jövő évi világtalálkozóra. A közös játékok, tanúságtételek, előadások, workshopok és a fiatalok szent papájának nyomdokain megtett út remélhetőleg nem csak jó élményként maradnak meg a résztvevőkben, hanem elérik a találkozó célját: olyan fiatal vezetők formálását, akik vállalják a szervezési tevékenységeket saját egyházmegyéjükben. Erre biztatott már az első napokban az IVT szervezőbizottságának főtitkára, Gzeorgz Suchodolski atya, a régió vezetősége és a találkozónak otthont adó Myślenice város önkormányzatának képviselői is. Azt, hogy kiben milyen munkát vitt végbe a jó Isten ezekben a napokban, nem emberi tisztség megállapítani, azonban hadd osszunk meg néhány gondolatot a Gyulafehérvári Főegyházmegye képviselőinek tollából:

Panoráma

A Szűzanya születése (Volterra)Szeptember a Szűzanyával 

Szeptemberben több Szűzanya-ünnepünk is van: Kisboldogasszony (Mária születésnapja), Mária neve napja, Fájdalmas Szűzanya, Fogolykiváltó Boldogasszony.

A Szűzanya születésnapja Isten ajándéka. Minden születésnap az, mindnyájunkkal terve van a jó Istennek. A Szűzanya születésnapja életünket átalakító esemény. Nagy példaképet kaptunk általa. Minél többször kimondjuk nevét, annál inkább történik a lelkünkben a Jézushoz hasonlóvá formálódás, a Jézushoz kötődés.

Panoráma

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében tartott előadást augusztusban Szívek és szavak címmel Rambala Éva, a Nemzetközi Erőszakmentes Kommunikációs Központ által akkreditált tréner. Ha megtanulnánk ezt a békésebb kommunikációs formát, talán kevesebb harag, békétlenség, félreértés lenne a környezetünkben. Íme az előadó néhány gondolata:

Beszélgetéseik során az egyik félnek gyakran úgy tűnik, hogy megállapodtak, a másiknak meg, hogy csak beszéltek róla. Én ilyenkor visszakérdezek: megállapodtunk, vagy csak beszélünk róla? Ha a másik fél kimondja, hogy megállapodtunk, akkor nagy valószínűséggel másként fog hozzá viszonyulni, vagy legalább előre tudom, hogy esze ágában sincs betartani azt, amit én szeretnék. Ez apróságnak tűnik, de nagyon sokat segít, amikor sikerül alkalmazni.

Panoráma

A székelykeresztúri kolpin­go­sok augusztus 21-én vendégül látták a szombathelyi Kolping Családot. A kapcsolatfelvételről és az együttlétről így számolt be Joó Aniella, a szervezők egyike:

A találkozást több hónapos levelezés előzte meg. Március elején érkezett az első levél Patay Judittól, a szombathelyi Kolping Család elnökhelyettesétől, miután ránk bukkantak plébániánk honlapján. Így az ismerkedés levelezés útján kezdődött, amely a találkozás tervezgetését is magába foglalta.

Panoráma

Fotó: Melkhun Andrea GizellaIdén másodjára szervezte meg a magyarországi Mária Út Egyesület és az erdélyi Mária Út Egyesület augusztus 22-én, Mária, a világ királynője napján az 1Úton nemzetközi zarándoknapot több száz település érintésével Ausztriában, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és Magyarországon. Mivel a világban nagy a széthúzás és a békétlenség, a szervezők a zarándoknapot az egységért, a békéért ajánlották fel.

Panoráma

Szép és kedves családok vettek részt augusztus 29-én, szombaton az immár második alkalommal megrendezett Szent László családi napon a nagyváradi püspöki palota udvarában. Több mint száz vidám arcú gyermek volt jelen a rendezvényen, őket kísérték el – legalább néhány óra erejéig – a gondokat félretevő felnőttek, szülők és nagyszülők.

Egy falat a léleknek
  • Isten a minden megszentelődés eredete és forrása.
  • Úgy szerette Isten az általa megalkotott embert, hogy isteni természetének részesévé tette. Az ő egyszülött fia, Jézus azért, hogy egészen közel jöhessen hozzánk, a szegénységet választotta, hogy gazdaggá tegyen minket. 
  • A szolga köntösébe öltözött, hogy mi újra szabadok lehessünk.
  • Isten egyszülött fia, Jézus a húsvét szent titka által szeretetből megváltotta az embert és kiárasztotta a Szentlélek kegyelmi adományait.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Fodor Ferdinánd. Született Hídvégen 1885. április 18-án. A gimnáziumot Csíksomlyón, a Teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1909. június 27-én Majláth G. Károly püspök. Csíkrákoson, Tordán káplán, Kajántón, Kolozsvár-Szent Péter-templomban lelkész, Brassóban hitoktató. Meghalt 1915. szeptember 23-án, 30 éves korában.

Pitypang

Barangolás Erdélyben (6. rész)

Az előző részben eljutottunk Erdély egyik legérdekesebb tájegységéhez, Kalotaszeghez, amely gazdag népművészeti, gasztronómiai, valamint műemlékritkaságokban. Kalotaszeg „fővárosa” Bánffyhunyad. Kolozsvártól 48 kilométerre nyugat-északnyugatra, Nagyváradtól 100 kilométerre kelet-délkeletre a Bánffyhunyadi-fennsíkon fekszik. A főtéren található a teljes épségben látható református templom. A 13. századból származó impozáns méretű, gótikus stílusú templomnak a tornya a 15. században épült. Festett kazettás mennyezete van. A helység és temploma a 17. század folyamán több véres esemény színhelye volt. Előbb Basta osztrák tábornok pusztításait, 1661 nyarán pedig a II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratát (1657) megtorló Ali pasa török-tatár hadainak vérengzését kellett végigszenvednie. Kalotaszegen ez a legnagyobb méretű templom. „Északra lejtő, de a völgyből kiemelkedő piactéren áll. Sajátságos, bástyaszerű zömök tornya alacsony, a templomhajója és magasra emelkedő szentélye minden oldalról festői képet nyújt; a vonatról nézve pedig szinte várszerűen emelkedik a városka házai fölé.” (Kelemen L.: Művészettörténeti tanulmányok I.) Érdemes Bánffyhunyadon még „megcsodálni” egy másik „turisztikai látványosságot”, mégpedig a sokak által lefényképezett roma villákat vagy „pagodákat”. A legtöbbjük nincs bevakolva, esetenként hiányoznak az ajtók és az ablakok, lakatlanok. De két dolog minden épületre jellemző, ha kész van, ha nincs: több emeletes, és a tetejét ragyogó fém borítja.

Hírek, hirdetések

XII. Főegyházmegyei Családkonferencia

Zuhanás-emelkedés: Családi krízisekről az irgalmasság évében

A házasság szakaszainak jellegzetes kihívásai, a kapcsolat változásával-fejlődésével együtt járó krízishelyzetek lesz a témája a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Munkacsoportja által szervezett konferenciának. A kapcsolat egy-egy időszakában a házastársak istenképe, személyes és közösségi istenkapcsolata is alakul. Mi jöhet a krízis után, mi segít, melyek az erőforrások, hogyan lehet továbbmenni? Ilyen és hasonló kérdéseket helyeznek a figyelem fókuszába a szervezők.

Időpont: szeptember 25–27.

Helyszín: Csíkszereda, a Kós Károly Szakiskola díszterme, Taploca u. 22. sz.

Előadók: Ilyés Magda, Kolozsvár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Becsky Borbála, Marosvásárhely, Familia Centrum, Ilyés Zsolt, csíkszentléleki plébános

Részletek a www.csalad.ro honlapon és a 0742-139380-as telefonszámon.