Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Hitünk és életünk a családban

Családkonferencia Marosvásárhelyen

A gyulafehérvári főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja idén is megszervezi a családkonferenciát Hitünk és életünk a családban címen, Álljatok szilárdan a hitben! (1Kor 16,13) mottóval szeptember 21–23. között a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban. A háromnapos rendezvény célja, hogy a részt vevő házaspárok felismerjék és tudatosítsák: családi életükben milyen szerepe van a hitnek, a házasság szentsége által kapott kegyelmek hogyan segítik őket a házasság különböző szakaszaiban, a hit hogyan épül be döntéseikbe, a hétköznapi életükbe, a gyermekek nevelésébe, munkahelyi és közösségi életükbe, a nehéz élethelyzetekbe, családi életük kríziseibe. Tervezett témák, előadók: Oláh Dénes, Darvas Piroska: Családok a hit évében; Lepedus István: A párkapcsolati, illetve házassági életciklusok egyes szakaszai a hit és a lelki élet szempontjai szerint; Solomayer Sándor: Hit és lelkiélet – a házasság szakaszai; Szénégető István: A hit éve: lehetőség, kihívás, feladat. Hogyan éljük házasságunkat és családi életünket a hit évében? Műhelymunkákat vezet Kulcsár Apollónia és Ilyés Erika (Hit, élet, válság, krízis), Kertész Marika (Tisztán a házasságig). Részvételi díj: 120 lej/házaspár/két nap teljes ellátással, szállással, 20 lej/házaspár/két nap (ha nem igényelnek ellátást). Bejelentkezni a www.csalad.ro honlapon megadott adatlap kitöltésével lehet. A részvételi szándékot szeptember 16-ig kell jelezni. Információ: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 0742-139380.

 

Helyezések a váradi egyházmegyében

Szeptember 1-jétől a következő helyezések lépnek érvénybe a nagyváradi római katolikus egyházmegyében: Lőrincz F. Ottó Várad-Újvárosból Nagyszalontára, Gyenge Béla Nagysza­lon­táról Várad-Őssibe került plébánosi megbízással. Ő lesz egyben a lelkiségi mozgalmak felügyelője és irányítója. Pék Sándor Tasnádról Várad-Újvárosba, Bodor Zoltán Székelyhídról Tas­nádra, Duma Ferenc Érszalacsról Székelyhídra, Pitó Lajos Ki­­rály­darócról Érszalacsra, Demsa Pál Érsemlyénből Királydarócra kapott plébánosi kinevezést. Nagy Tibor Várad-Őssiből Szi­lágy­csehbe kerül plébánosként, ahonnan ideiglenesen ellátja Zsi­bót is. Petrişor Constantin Szilágysomlyóról Monospetribe, Kug­lis Gábor Szilágycseh­ből Szilágysomlyóra kapott plébánosi kinevezést, ahonnan ideiglenesen ellátja Selymesilosvát is. Nagy János Monospetriből Ér­­sem­jénbe, Ozsváth József Tas­nád­ról Tas­nád­szán­tóra kerül plébánosként. Knecht József Selymes­ilos­vá­ról Sza­lárdra kapott plébánosi kinevezést. Láber Ferenc Zsibó­ról kisegítésre Érmihályfalvára került. Varga Sándor Ér­mi­hály­falváról Margittára kapott segédlelkészi megbízást. Kruzs­litz Imre újmisés a várad-olaszi plébániára, Tóth Attila Levente újmisés pedig a várad-újvárosi plébániára megy segédlelkésznek. Biharszentjánost a továbbiakban Biharpüspöki látja el. (A váradi püspökség titkársága)

 

Böjte Csaba OFM tanévnyitó szentmisére hív a gyergyó­szár­hegyi Tatárdombra

Szeptember 8-án de. 11 órától tanévnyitó szentmisét tart Böjte Csaba ferences szerzetes a szárhegyi Tatárdombnál. Szentmisére szóló hívásában így fogalmaz: „Gyertek, tanuljunk őseinktől bátor helytállást a nehézségekben az embert próbáló időkben! Ők nem elfutottak a betörő tatárok elől, hanem alázattal Isten segítségét kérve összefogtak, szembefordultak a pusztulásukra szövetkező erőkkel!” 1658 szeptemberében a székelyek legyőzték a betörő tatárokat. Erre utalva írja Csaba testvér: „Hiszem, ha imádságos lélekkel összefogunk, és áldozatokat nem sajnálva küzdünk, akkor biztos, hogy ma is győzni fogunk életünk minden csatájában! A csata helyén állított oltárunk sok egyszerű deszkából van. Nincs köztük nagy, kemény gerenda. És mégis a külön-külön oly könnyen eltörhető deszka így együtt hatalmas, viharral dacoló oltárrá állt össze! Ne engedjük el mi se egymás kezét! Együtt, Urunkkal, Istenünkkel erősek vagyunk!”

 

Mariazell várja az erdélyi zarándokokat

A Szent Szűz csodatevő szobra előtt imádkozhatnak mindazok, akik részt vesznek a szatmári püspökség Pasztorális Irodájának szeptember 20-án induló, négynapos zarándoklatán.
A mariazelli út alkalmával meglátogatják többek között Lorettomot, a Kárpát-medence egyik legjelentősebb lorettós búcsújáró helyét, látogatást tesznek a Fraknói várban, az Eszterházy-kastélyban, Haydn házában. Mariazellben megtekintik a gótikus és barokk jegyekkel ékes bazilikát, megcsodálják a kegyszobrot, a Nagy Lajos által adományozott kegyképet, betérnek a magyar kápolnákba. Jut még idő a schönbrunni kastély és az állatkert meglátogatására is, a Szent István-dóm felkeresésére és egy hangulatos bécsi kávéházban való pihenésre. A zarándokok szeptember 24-én érnek haza, de csak azután, hogy ellátogatnak a celldömölki kegytemplomhoz, és fürdenek a borgátai termálfürdőben. A mariazelli zarándokút egy fő számára 140 euróba kerül, amennyiben viszont csak 33 fő gyűlne össze, 165 eurót kell egy személynek fizetni. Az ár tartalmazza a szállítást légkondicionált autóbusszal, idegenvezetést, lelki vezetést, három éjszakai szállást kétágyas szállodai szobákban, három reggelit, betegbiztosítást, de nem tartalmazza a belépők költségeit. Jelentkezni a szatmári püspökségen a 0261-714955-ös vagy a 0745-785916-os telefonszámokon, valamint személyesen az 1 Decembrie 1918 utca 2-es szám alatti püspöki palotában lehet. (A szatmári egyházmegye sajtóirodája)

 

Kosteleki búcsús napok

A kosteleki Szellő Egyesület augusztus 24–25-én megszervezte a kosteleki búcsús napokat. A kétnapos rendezvényen a szervezők gyerek-, sport- és kulturális programokkal fogadták az érdeklődőket. Az eseményt Hargita Megye Tanácsa támogatja a Hargita Megyei Kulturális Központon keresztül. Augusztus 24-én Ségercz Ferenc és barátai gyerekkoncertet tartottak a Közösségi Ház csűrjében, augusztus 25-én volt a búcsús szentmise. Ezt követően du. 2 órakor barátságos futballmérkőzést tartottak Hidegség és Kostelek csapata között, du. 5 órakor megnyitották a Kostelek régen és napjainkban című fotókiállítást. Este 9 órakor
A münk időbe nem így volt címen a csíkszentgyörgyi Székely Góbék előadását élvezhette a közönség, amit közös mulatság követett a kosteleki kultúrházban. (A Hargita Megyei Kulturális Központ)

 

A diakónia munkacsoport a Partiumi Magyar Napokon

Szolgáló Szeretet sátrat állított a szatmári egyházmegye diakónia munkacsoportja a Partiumi Magyar Napokon augusztus 25–26-án. A Kossuth Kertben felállított sátorban az érdeklődők megismerkedhettek a munkacsoport tevékenységével, és érdekes foglalkozásokon vehettek részt. Az egészségügyi sarokban vérnyomásmérés, tanácsadás, a gyermeksarokban kézműves-foglalkozások, a zenesarokban közös zenélés, éneklés, a léleksimogató sarokban pedig lelki beszélgetések voltak. A munkacsoport tagjai – a Caritas, a Máltai Segélyszolgálat szatmári kirendeltsége, a Kórházpasztorációs Iroda, a plébániai szeretetszolgálat csoportok és a börtönpasztoráció képviselői – szívesen beszéltek tevékenységeikről. (A szatmári püspökség sajtóirodája)

 

Felvételi a brassói Ferences Egyetemi Kollégiumba

A brassói Ferences Egyetemi Kollégium felvételt hirdet a 2012–2013-as tanévre. A ferencesek olyan katolikus egyetemista fiúk jelentkezését várják, akik tanulmányaik mellett örömmel vállalják keresztény hitüket, és ehhez közösséget keresnek, nem csupán lakhelyet. A felvételi egy személyes beszélgetés lesz, amelyre szeptember 5-én, szerdán 11 órakor kerül sor a brassói ferences rendházban. Jelentkezni az alábbi címen lehet: Szent János-templom, str. Sf. Ioan nr. 7, 500030 Braşov. A jelentkezőknek az alábbi iratokat kell mellékelniük: kézzel írt önéletrajz és plébánosi ajánlás. Részletekről érdeklődni fr. Benkő Ferenc OFM brassói ferences házfőnöktől lehet a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. (Ferences sajtószolgálat)