Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A világegyetem alaposan átgondolt rendszer szerint működik. A rendszer csak akkor áll fent, ha szabályok, rendelkezések védik, felügyelik. Isten világteremtésének mintájára az ember is belátta, hogy jelekkel, táblákkal, irányadókkal, törvényekkel, alkotmánnyal kell igazgatnia a rábízott földet.

Ahogy a közlekedésben szükség van táblákra, úgy az emberek közötti és az Istennel való kapcsolatot is megkönnyítette a Teremtő a Tízparancsolattal. Igen, könnyítette, hiszen önmagunk és felebarátunk érdekében érdemes a parancsok szerint alakítani életünket.

Miért van szükségünk a parancsolatokra? Nem tud az ember, az emberiség egyedül boldogulni? Kell a Tízparancsolat, s csupán Mózes óta?

Isten tökéletes körülményeket biztosított az első emberpár számára a paradicsomban, de már akkor megjelent a bűn.
Az akkor még íratlan isteni rendelkezéseket az ember folyamatosan megszegte Mózes előtt (is): említsük csak Éva kíváncsiságát, Szodoma és Gomora polgárait, a bábeli kérkedéseket. Az Úr figyelmeztetett vízözönnel, és később kőtáblákra véste azokat az irányadó utasításokat, amelyek – el kell fogadnunk, hogy – elsősorban nekünk használnak: „Aki az Istent nem ismeri, embertársában sem fogja a testvérét felismerni” (Márton Áron). S mint tudjuk, első három parancsolatunk az istenkapcsolatunkat védi, a többi hét felebarátainkkal való viszonyainkat óvja. Egymás javait, legkedvesebb kincseit segít tiszteletben tartani: legyen szó házról, anyagiakról, házastársról és legfőképpen az életről.
„A szabadság nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, hanem hogy jogom van csinálni azt, amit tennem kell.” (II. János Pál)

Véleményem szerint ezek az Isten által adott törvények nem kimondottan a vallás vagy a hit dolgai, hanem alapvető emberi normák: Minden szabad nekem, de nem minden használ (1Kor 6,12). Tehát fölösleges ellenük lázadozni. A Tízparancsolat által a Teremtő megakadályozni kívánja két vagy több ember összeütközését az élet útkereszteződéseiben.