Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Lázár Móricz. Torján született 1847. február 28-án. A gimnáziumot Kézdivásárhelyen végezte. 1870. augusztus 12-én szentelte pappá Fogarasy Mihály püspök. Csíksomlyón, Udvarhelyen, Szászvároson, Kudzsiron működött. 1912. szeptember 13-án halt meg.

 

Kilencven éve halt meg:

Koncsag Ignácz. Gyergyóalfaluban született 1863. március 13-án. A gimnáziumot Csíksomlyón, a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1877. július 14-én szentelte fel Fogarasy Mihály püspök. Zetelakán, Ozsdolán volt káplán, Lengyelfalván plébános. 1922. szeptember 5-én hunyt el.

 

Hatvan éve haltak meg:

Gajdátsy Árpád Béla. Bécsben született 1887. január 16-án. A gimnáziumot Budapesten végezte. Kalocsán és Pozsonyban tanult filozófiát, majd Erdélybe jött. A teológiát Innsbruckban végezte. 1918. szeptember 22-én szentelte pappá Mailáth G. Ká­roly püspök. Kolozsváron volt káplán, majd Marosvásárhelyen és Nagyszebenben. Utána Gyulafehérváron püspöki titkár, majd irodaigazgató lett. Kolozsváron és Gyulafehérváron volt teológiai tanár, majd rektor, ordinarius substitutus. 1951 márciusában a kommunisták letartóztatták, a bukaresti bíróság 25 évi kényszermunkára ítélte. A nagyenyedi börtönben halt meg 1952. szeptember 14-én. Sírja ismeretlen, mert a temetőben tömbházakat építettek.

 

Kiss János. Udvarhelyen született 1865. január 23-án. A gimnáziumot Udvarhelyen, a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1889. július 14-én szentelte fel Fogarasy Mihály püspök. Csíkrákoson volt káplán, Kapnikbányán plébános. Itt egy gyönyörű Kálvária-kápolnát építtetett, amely mai napig lelki kincse a híveknek. Utána Farkaslakán, Máréfalván volt tb. esperes. Mint nyugdíjas Udvarhelyen élt. Ott is halt meg 1952. szeptember 14-én. Sírja az udvarhelyi katolikus temetőben most is felkereshető.

 

Negyven éve halt meg:

Tódor László. Csatószegen született 1886. június 6-án.
A gimnáziumot Brassóban és Csíksomlyón, a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1909. június 27-én szentelte pappá Mailáth G. Károly püspök. Udvarhelyen, Brassóban, Ditróban, Marosvásárhelyen volt káplán, Mezőszengyelen, Csíkszentsimonban és Szentivánlaborfalván pedig plébános. 1972. szeptember 30-án hunyt el.

 

Húsz éve haltak meg:

Salamon Lajos. Csíkpálfalván született 1903. november 25-én.
A gimnáziumot Csíkszeredában végezte. 1927. június 11-én szentelte pappá Mailáth G. Károly püspök. Torján, Kézdiszentléleken volt káplán, Békáson, Szőkefalván, majd Killyénfalván plébános. 1992. szeptember 12-én halt meg.

 

Dr. Hadnagy János. Bethlenfalván született 1910. március 25-én. 1935. július 7-én szentelte fel Mailáth G. Károly püspök. Gyergyóalfaluban, Ditróban és Petrozsényben volt káplán. Szentkatolnán és Zetelakán, plébános, tb. esperes. 1947-ben, majd 1952–54-ben a kommunista hatóságok börtönbe záratták. Nyugdíjasként Udvarhelyen élt. 1992. szeptember 27-én halt meg. Zetelakán temették.