Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma


Jakubinyi érsek volt az ünnepi szónok Budapesten 

A budapesti Szent István-bazilika előtt ilyenkor mindig zsúfolásig megtelik a tér. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmával tartott szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek volt, vele koncelebrált Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, a búcsú szónoka, Jaku­binyi György gyulafehérvári érsek, valamint Augustine Ukwuoma nigériai püspök, továbbá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai. A szentmisén részt vett III. Theophilos jeruzsálemi pátriárka, Hilarion ortodox püspök és Arsenios Kardamakis, Ausztria görög ortodox metropolitája, Magyarország és Közép-Európa exarchája is.


A protestáns egyházak képviseletben jelen volt Szebik Imre, Lachner Pál, Steinbach József püspök.

A szentmise kezdetén Erdő Péter bíboros köszöntötte a megjelenteket. „Szent István király sziklára építette életét és országát. Ez a szikla pedig maga Krisztus, az élő vizek forrása – mondta. Ha a szikkadt földet megöntözik, kivirul az élet. Ha szétszórt, elfásult lelkünket megöntözi a remény és az isteni kegyelem, akkor csodálatos dolgokra leszünk képesek. Életünk, az emberiség sorsa, a népek történelme nem a véletlen játéka csupán. Isten gondviselő szeretete kíséri népünket is az évszázadok útjain” – fogalmazott. A bíboros e köszöntő szavak után megáldotta az ország kenyerét, amelyet két, népviseletbe öltözött fiatal vitt az oltár elé.

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek ünnepi homíliája az életszentségről szólt. Tágabb értelemben az üdvözült lelkek mind szentek – mondta. Az üdvösséghez vezető úton segítenek bennünket példaképeink: azok a szorosabb értelemben vett szentek, akiket az egyház állít elénk. Szent István király ilyen példakép a magyarság számára. Életét, családja életét és országa alapjait Krisztusra építette. Mindez ma is érvényes, eleven példa. Egyéni életünket a keresztségben építettük Krisztusra, a sziklára, a bérmálás szentségében pedig felnőttként megerősítettük mindezt. Ha minden megkeresztelt ember komolyan venné ezeket a fogadalmakat, az a társadalom javára válna – figyelmeztetett Jakubinyi érsek. A nemzet jövőjét csakis a krisztusi keresztény házasság biztosítja, az első magyar szent család példájára. Az érsek felhívta a figyelmet: bátran meg kell vallanunk hitünket, elsősorban életünkkel, akkor is, amikor ez egyeseknek nem tetszik, vagy éppen ellenkezik a korszellemmel. Krisztus örömhíre örök érvényű, változatlan, de ezt az örömhírt korunkban kell megélni és kortársaink nyelvén hirdetni. Végül arra emlékeztetett: Szent István király halála előtt felajánlotta Magyarországot Szűz Máriának, így lett Jézus édesanyjából a magyarok Nagyasszonya. Mária országa nem veszhet el – ez a mi reményünk – mondta Jakubinyi érsek.

A szentmise után indult a hagyományos körmenet. Szent István jobb karjának kézfejereklyéjét a honvéd koronaőrség hordozta, emögött vonultak a püspökök, az Apostoli Szentszék által elismert szerzetes- és lovagrendek, az apostoli élet társaságai, valamint a plébániák zarándokcsoportjai. A szentmisén ott volt Áder János magyar köztársasági elnök, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és más politikusok, valamint volt köztársasági elnökök, illetve azok özvegyei, valamint Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete, Habsburg György, az utolsó magyar király, IV. Ká­roly unokája és Habsburg Mihály főherceg.