Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Harangszentelés és búcsú Józsefházán 

Minden évben kiemelkedő nap a józsefházi hívek számára augusztus 20-a, amikor az államalapítás mellett Szent István király tiszteletére felszentelt templomuk búcsúját is ünnepelik. Idén azonban még jelentősebb volt az ünnep, mivel a búcsús szentmisén újra felcsendült a templom nemrég felújított orgonája.

Schönberger Jenő püspök a bevonulást követően áldotta meg az orgonát, és köszönte meg a hívek áldozatát: „Templomunk búcsúünnepén hadd dicsérje Szent Istvánt ez az orgona, és dicsérjen minden tiszta szívű keresztényt, aki szereti és hálás első szent királyunknak, országalapítónknak, aki igazi keresztény felfogással és szellemiséggel országát megnyitotta minden nép számára, és engedte, hogy itt, a Kárpát-medencében minden nép otthonra találhasson. Ő nagyon jól tudta, a mi hazánk a mennyben van, de kell egy földi haza, ahol előkészülhetünk erre a mennyei hazára.”

A szentbeszédet Seffer Dániel, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Iskolaközpont spirituálisa mondta, emlékezve a szent nagyságára: „Ma, amikor az emberek lelkében és életében teljes összevisszaság uralkodik, amikor minden rohamosan változik körülöttünk, amikor egyre inkább összemosódik a jó és a rossz, az igazság és hazugság közötti különbség, amikor az isteni törvényeket a többség által elfogadott, gyakorolt törvények, szokások szorítják ki, egy olyan szent alakja áll előttünk, aki vissza tud vezetni bennünket az igazság útjára, akinek segítségével újra meg tudjuk találni életünk biztos pontját, alapját.”

A szentmise végén Tef­fen­hart István plébános megköszönte a főpásztor, a papság és a hívek jelenlétét, a búcsúra való előkészületekben nyújtott segítséget, majd az imák és a püspöki áldás után a hívek és a papság együtt énekelték a himnuszokat a felújított orgona hangjára.