Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Augusztus 20-án volt a kolozsvári új, tavaly felszentelt, Szent István király tiszteletére emelt templom első búcsúünnepe. Olyan sokan eljöttek, hogy az ajtóban s azon kívül is álltak, számos helyből és máshonnan érkezett hívő és pap ünnepelt együtt, Vizi Gabriella kolozsvári magyar konzul is eljött. Jakab Gábor pápai káplán, a főcelebráns bevezetőjében rámutatott: van síró, panaszkodó magyar, van hencegő magyar és cselekvő magyar – István király az utóbbiak közé tartozott, s nekünk, keresztényeknek ő példa. Ünnepi homíliájában Veres Stelian, a főtéri plébánia új segédlelkésze a családi élet megbonthatatlan egységére és értékeire hívta fel a figyelmet a nagy király példájára, aki megértette a krisztusi intelmeket, komolyan vette kereszténységét. Ezután egy iskolás gyermek, Benedek Andor Szent István imáját olvasta el. A búcsús mise egyben a Kolozsvári Magyar Napok keretében helyezkedett el, a szertartás végén Kovács Sándor főesperes-plébános szólt az ünneplőkhöz. „Az elmúlt egy év alatt valóságos családi közösség alakult ki ebben a templomban, fellendült a Donát negyed hitélete” – mondta. A búcsúk szokásához híven a Szent Mihály plébánia jóvoltából a szentmise végén agapéra került sor.