Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Szent István-napi búcsút tartottak Székelyszentkirályon augusztus 26-án. Ez alkalommal áldotta meg Tamás József segédpüspök a felújított templomot, illetve a templom új nagyharangját is, amelyet a település összefogással a régi, megrepedt harang helyett öntetett.

Az ünnepi szentmisét követően a templom felújítását illetően a helyiek igyekezetét Bálint Elemér oroszhegyi polgármester és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke méltatta. Bálint Elemér szerint a székelyszentkirályiak az államalapító Szent István király szellemében ezeréves felszólításnak tettek eleget. Templomot építettek és gondját viselték, idén meg felújították. A polgármester történelmi adatokkal is alátámasztotta mondanivalóját, miszerint mikor az 1848-as forradalom idején a magyar közösségekben beolvasztották a harangokat, akkor Angliában a makadám útépítési eljárás szabadalmazása zajlott. Mára már térségünkben is az útépítés a fő szempont, és ma már mi is harangot öntünk beolvasztás helyett – összegezte bizakodó szavait a polgármester.

– A templom egy közösség második otthona – mondta Borboly Csaba. – Az egyház összetartó ereje ma az a szikla, amelyre a mai példabeszéd szerint is a házat vagy a közösséget építeni lehet, és kell. Ennek a háznak az építőelemei Hargita Megye Tanácsa, a helyi tanács, a közbirtokosság és a lakosok, amelyek összefogásának eredményessége ma is alakot öltött egy templom felújításában, és egy új harang öntésében – mondta Borboly Csaba.

Az 1796–1799 között épült székelyszentkirályi templomot összefogással idén újították fel Hargita Megye Tanácsa által meghirdetett pályázatból, a közbirtokosság és a helyi lakosok hozzájárulásával.