Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Kalazanci-megemlékezés a kincses városban 

Kolozsváron, a szellemi hatását mindmáig éreztető volt piarista „fészekben” is megemlékeztek augusztus 25-én Ka­la­zanci Szent Józsefről, halálának 364. évfordulójáról.
A Piarista templomban Sárközi Sándor tanár, a csíkszeredai piarista misszió vezetője celebrált ünnepi szentmisét, amelyen nagy számban vettek részt a Zágoni Mikes Kelemenről nevezett néhai kegyesrendi fő­gim­názium öregdiákjai, az utód­iskola (Báthory István Líceum) volt és jelenlegi diákjai, tanárai és a hívek. Kovács Sándor főesperes-plébános – akit teendői elszólítottak a városból – köszöntését Veres Stelian segédlelkész tolmácsolta.

Kalazancius nehezen viselte el, hogy a tanulás és tudás csak a gazdagok kiváltsága legyen. Ezért már a 16. század végén ingyenes iskolát alapított Rómában a szegény gyerekek számára. Méltán vált a katolikus tanintézetek, illetve az ingyenes közoktatás védőszentjévé. Jelenleg a világ négy földrészének 33 országában, 250 rendházban körülbelül 1500 piarista él és dolgozik. Mintegy hatezer világi munkatárs közreműködésével több mint százezer diák szellemi, kulturális és szakmai képzéséről gondoskodnak.

Prédikációjában Sárközi Sándor az öregedő, majd idős Kalazancit hozta emberközelbe. Elmondta, hogy a rendalapító mindvégig figyelt mind a „fentiekre”, mind a környezetére, öregkorában is jellemezte a lendület s az örömfakasztó, ambicionáló erő.
A jóságosan puritán rendalapítót az iskolaalapítások körül felmerülő nehézségek, nézeteltérések ellenére is a bölcsesség alázata jellemezte. Halála előtti hetekben nehezen, de világosan beszélt, és látomásai voltak, melyekben a hegyek Madonnája szólt hozzá: „Ne keseredj el, remélj a jövőben, a gondviselésben és bennem! Tarts csendet!”

Az emléknap alkalmából Kalazanci Szent József mellékoltárára kihelyezték tiszteletadásra a szent rendalapítónak a 240. esztendeje Rómából Kolozsvárra hozott, gyönyörű barokk tartóba tett vérereklyéjét, amellyel a főcelebráns Sárközi Sándor megáldotta a jelenlevőket.