Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! (Mt 28,19) 

A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség szervezésében augusztus 13–18. között került sor az idei Csíksomlyói Ifjúsági Találkozóra, melyen a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyéből 11 fiatal vett részt.

A rendezény kétnapos gyalogos zarándoklattal kezdődött Gyergyószentmiklóstól Csík­somlyóig. A közös ének és imádság segítette azt a közel 50 fiatalt, akik vállalták a 70 km-es zarándoklatot. A zarándokok 45 km gyaloglás után Székely János budapest-esztergomi segédpüspök, valamint Boldizsár Ferenc gyer­gyó­szentmiklósi segédlelkész vezetésével augusztus 13-án este érkeztek meg Csíkdelnére. Másnap reggel, augusztus 14-én a 25 km-es szakasz után Csíkmadaras, Csíkborzsova, valamint Csík­pálfalva érintésével, zarándoklatuk célját elérve a fiatalok térdre borultak és lángoló szívvel köszöntötték a csíksomlyói Szűz Máriát. A találkozó nyitó szentmiséjét Tamás József segédpüspök celebrálta. Székely János szentbeszédében az Istenben való örvendezésre hívta fel a fiatalok figyelmét. A szentmisét követően mindenki megkereste a számára megfelelő szállást, majd a közös játékot követően Steve Tho­mas­hefski, az Amerikai Egyesült Államokból érkező állandó diakónus Isten szeretetéről tartott előadást.

A találkozó délelőttjei reggeli imával, közös étkezéssel, előadással, valamint kiscsoportos beszélgetésekkel telt el. A résztvevők korosztályokként vettek részt a különböző előadásokon, amiket Majoros Tibor, Steve Thomashefski, valamint Takó István kolozsvári egyetemi lelkész tartott. A délutánokat változatos programok színesítették, ahol mindenki találhatott számára megfelelő időtöltést. Ebéd után különböző műhelyek, tevékenységek várták az érdeklődőket: a ferences testvérek sátrában alkalom nyílt csomózásra, bibliaolvasásra, origamira, beszélgetésekre; külön sátorban lehetett megismerkedni a rádiózás fortélyaival; élményszínházra lehetett jelentkezni; Székely János püspök úr képes bemutatót tartott a Szentföldről, valamint egy előadást a cigánypasztorációról; a hivatás szépségeit és kihívását Jakubinyi György érsek úr mutatta be; pályaorientációs tanácsadás, paintball, quadozás, fafaragás és tánctanulás várta még a fiatalokat.

Elengedhetetlnek voltak a mindennapos szentmisék, melyeken Szénégető István, Balla Imre, Tóth Attila Levente, Veress Sándor, valamint Tamás Barna szentbeszédeikkel erősítették az egybegyűlt fiatalok hitét, bátorították őket Krisztus követésére.

A találkozó csúcspontja az augusztus 16-án megtartott szentségimádás volt. Ráhangolódásként a vak Bartimeus meggyógyításának története hangzott el. Csiszér László zenei szolgálatával meghitt hangulatot teremtett, amiben a fiatalok dicsőítésüket, hálájukat és kéréseiket hozhatták az oltáriszentségben jelen lévő Jézushoz.

Augusztus 17-én a szentmise főcelebránsa Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke örömét kifejezve köszöntötte a részt vevő fiatalokat. A záróestén a Psallite csíkszeredai együttes, valamint Csiszér László koncertezett.

Az idei Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó zárómiséjét Urbán Erik OFM, a kegytemplom igazgatója celebrálta. Tamás Barna ifjúsági főlelkész megköszönte a szervezők fáradozásait és a résztvevők jelenlétét, és meghívta őket a 2013-as CSIT-re!