Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Pitypang

Egy alkalommal, amikor osztálykiránduláson voltam Medgyesen, és az idegenvezető a város történelmi múltjáról beszélt, körbevezetve annak nevezetesebb állomásain, így szóltam kissé eltűnődve: nekünk is meg kell írnunk saját történelmünket. Mire ő ezt válaszolta: „A történelmet nem írják, hanem csináljak”. Elgondoztam. Igaza volt. Mindegyikünk saját maga csinálja történelmét, mégpedig tetteivel, egyéni hozzájárulásával. De nem ilyen egyszerű, mert magatartásunkkal hatással vagyunk környezetünkre, közösségünkre, mindenre, ami körülvesz bennünket. Az iskolában a történelemórán elhangzó, megismerendő történelmi személyek is maguk csinálták történelmüket, hol egyénileg, hol közösségük, vagy – ha úgy kívánta a helyzet – országuk egész népének bevonásával. Ezen kiemelkedő személyek életükkel, tetteikkel, odaadásukkal megpecsételték nemzetük alakulóban levő sorsát, abban a reményben, hogy valami jobbat és szebbet tudnak megteremteni, amire szívük mélyén oly nagyon vágytak.

E bevezető után nem politikai, gazdagsági és társadalmat formáló történelmi időpontokra szeretnék kitérni, hanem mindarra, ami egy ember életében fontosnak bizonyulhat az előrehaladásban, és mintegy kiindulópontjává vált életének további alakulásában.

Kedves ministránsok! Az, hogy elindultam egykor a ministrálás útján, meghatározó volt személyiségem formálásában, jövőm alakulásában. Visszatekintve múltamra, a hűséges és áldozatkész szolgálatért Isten meghívott szőlőjébe, de nem azért, hogy majd dicsekedjem, hanem hogy ott munkálkodjam. Nekem a ministrálás volt az a történelmi pont az életemben, melyre támaszkodva nekiindultam az ismeretlennek. Gondolok itt a középiskolás, majd a mostani teológiai éveimre. Egy nagy utazás ez az élet kibontakozása a sokszínűségben.

Ez történik veletek is, amikor életpályátokon elindultok: új vágyak, ötletek, vagy netalán
egy élethivatás fogalmazódik meg bennetek. Ott lüktet mindennapjaitokban, kiindulópontjává válik életeteknek.

A nyáron sok minden történt. Barátaimtól és a médiából tudom. Volt alkalmatok arra, hogy életeteket ismét történelmi eseményekkel gazdagítsátok. Gondolok itt a ministránstalálkozóra, a világifjúsági találkozóra. Alkalmunk volt minden megszervezett program keretén belül Istent dicsőítenünk, és szolgáiként ráhagyatkozva akaratára, bekapcsolódhatunk megváltói művébe azáltal, hogy törekszünk életünkben az evangélium szellemében élni. Adjunk hálát Istennek a kapott jókért, és ne feledkezzünk meg róla, hiszen ő életünk minden napján velünk van, és ajándékaival bearanyozza életünket.

Életünk alakulása sok mindentől függ. Másoktól is, de nekünk is meg kell tennünk a magunk részét. Isten akaratára való ráhagyatkozás nem kis megpróbáltatás számunkra, de ha engedjük belépni életünkbe, spontán módon adódnak olyan alkalmak, amelyeket mi nem tudtunk volna kiügyeskedni. Ezzel kapcsolatosan egy kedves eseményt szeretnék megosztani veletek. A múlt hónapban egy németországi Mária-kegyhelyre volt lehetőségem elmenni Werl városában. Itt értesültem arról, hogy nem sokkal azelőtt nagy ministránstalálkozó volt itt. Már 350 éve zarándokolnak a hívek, és az évforduló alkalmával az Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség a ministránsok számara a zarándoklatot szervezett a werli Szűzanyához. Nagyon sok csoport érkezett az egyházmegye különböző részéről: 1300 ministráns jött el gyalog, hogy Istennek hálát adjon a szentmisében az életükben kapott isteni ajándékokért, szeretetért és megértésért szüleik részéről, és megköszönjék a Szűzanya közbenjárását.

Iskolakezdés előtt ajánljuk ezt a tanévet mi is Isten kezébe. Segítségét kérve maradjuk meg a hozzá vezető úton, és Krisztus nyomdokain járva a szentségeken keresztül egyesüljünk vele!

Te átengeded magad Istennek? Bízd rá életed, és nem vész el, hanem kincseket szerzel már itt a földön az örök üdvösségre. Sok sikert kívánok az új tanévben! Isten áldása kísérjen benneteket életetek minden napján!