Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.


Kilencven éve halt meg: 

Hosszú Ferenc. Désaknán született 1847. január 29-én. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte. 1873. július 20-án szentelték pappá. Gyergyószentmiklóson volt káplán, majd Miklósváron, Csíkszentkirályon plébános, alcsíki főesperes, címzetes apát. 1921. szeptember 14-én hunyt el.

 

Nyolcvan éve halt meg: 

Gábosi Dénes. Nagykászonban született 1879. január 10-én. 1903. június 26-án szentelte fel Mailáth Gusztáv Károly püspök. Kézdiszentléleken volt káplán. Gyimesközéplokon, Gyimes­felső­lokon, Csíkdelnén és Csíkszentmihályon volt plébános. 1931. szeptember 16-án halt meg.

 

Ötven éve halt meg:

Dr. Szentiványi Róbert. Budapesten született 1880. december 11-én. Teológiai tanulmányait Bécsben és Rómában végezte. 1905. október 29-én szentelték pappá. Filozófiából és teológiából szerzett doktorátusi címet. Hitoktató volt Kolozsváron. 1909-től Gyulafehérváron volt teológiai tanár. A szentírástudomány kiváló tanára volt. 1920 után Magyarországon működött. 1941-től 1945-ig Kolozsváron tevékenykedett teológiai tanárként. Utána Szegeden tanított az ottani teológián. Rengeteg tudományos könyve jelent meg, főleg a Bibliával kapcsolatosan. Szegeden halt meg 1961. szeptember 16-án.

 

Harminc éve halt meg:

László Ignác. Székelyszentkirályon született 1898. január 28-án. 1923. június 29-én szentelte fel Mailáth Gusztáv Károly püspök. Székelyudvarhelyen volt káplán és hittanár, Csíkszeredában pedig hittanár. 1936-tól Gyergyószentmiklóson plébános, főesperes. 1940–44 között országgyűlési képviselő. 1949–1955 között börtönben szenvedett. 1955-től Homoródremetén, 1965-től Nyikómalomfalván volt plébános, majd 1968-tól Székely­udarhelyen plébános, főesperes. 1978-ban nyugdíjba vonult. Udvarhelyen halt meg 1981. szeptember 6-án. Temetését az akkor kinevezett Bálint Lajos segédpüspök végezte. Sírja az udvarhelyi temetőben található.