Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A harangok ismét ünnepre csendültek. Kicsik és nagyok, fiatalok és idősek töltötték meg a templom padjait és áhítattal készültek fel a templom búcsújára. Vendég papok is érkeztek, mint ilyenkor szokás. Sheck László tenkei plébános, Ciobanu János Belényesből és dr. Fügedi Antal bikácsi plébános együtt mutatták be a szent áldozatot Gyenge Béla házigazdával.

Az ünnepi beszédet Sheck László tartotta. Felidézte Szent István alakját, aki egyrészt mélyen vallásos, szent életet élt, másrészt nemzetének ügyét szolgálta államférfiként, ugyanakkor szerető családapa volt. Az atya arra buzdított, hogy merjünk a szentség utján járni, és Szent István példát mutathat a jelen emberének is.

Bárki élhet szent életet, hangzott el Sheck László plébánostól. Magyarázata: mert szent életet élni nem csak bűntelenséget, nem földi halandó számára lehetetlen feladatokat jelent. Szent életet az él, aki Isten szeretetét és akaratát minden más elé tudja helyezni, és hitében soha nem inog meg, akármilyen próbáltatások érik. István mint államalapító a hit erejével ajándékozta meg nemzetét, s nem csak hozzásegítette őket a keresztény élethez, de templomok, kolostorok építésével megteremtette annak lehetőségét is, hogy megmaradjon és megerősödjön a kereszténység a magyarok lakta régiókban. Harmadsorban családapaként is példás életet élt. Német ajkú feleségével megtalálták egymás tiszteletét Isten kegyelmében, s oly tiszta életet tudtak élni, hogy végül István is, Gizella is, és fiuk, Imre herceg is szentté, illetve boldoggá avattatott, szent családjuk a megértés, egység és szeretet példáját mutatja ezredéves távlatokból is.

Mutatta az atya, milyen más, amikor mindkét szülő összekulcsolt kézzel imádkozik a gyermekért. Mikor a két felnőtt példát mutat ebben a zilált világban, a feladatok, hivatások igazi keresztény magatartással való, elvégzésével. Nem nyafogva és panaszkodva, hanem örömmel és hálálkodva Istennek mindenért és mindenkiért. Családért, munkahelyért, a munkatársért, és ha mindent átölel a szeretet, megbocsátás és békesség szelleme, akkor ez a szentség útja. Ezért mindennap kell küzdeni, még ha megbotlunk, elesünk, vagy elgáncsolnak, akkor is tovább kell küzdenünk. Hisz a cél és a jutalom felbecsülhetetlen.

 A mise után az új kenyér megáldása következett. Gyenge Béla tiszteletbeli kanonok a felemelő perceket megelőzően a nemzet kenyeréről szólt. Elmondta a gyülekezetnek, milyen felemelő gondolat a magyarlakta területek búzájából készülő kenyér elkészítése, s milyen mély mondanivalót hordoz az így sütött áldás. És miképpen a nemzet kenyere is az egy tőről fakadást, az összetartozást szimbolizálja, úgy az új kenyér is magában hordozza az egybeforrottságot, az eggyé válást, a gyülekezet és a magyar nemzet szintjén egyaránt.

A kenyér megszegésére, mint minden esztendőben, ezúttal is Török László polgármestert kérték fel, majd a gyülekezet tagjait sorra kínálták a nemes étekkel.

A szalontai templom nemrég szép új köntöst öltött magára. Csak pár napja lett egészen kész. A teljes belső felújítása, festmények és szobrok restaurálása igazán szép és békés hangulatot varázsolt a templomban. Ezért Béla atya elsősorban Istennek adott hálát, megköszönve különösképpen a híveknek, akik nem csak anyagilag, de a lelkes munkával is hozzásegítették e teljesítményhez. Utána természetesen a sok adományozónak mondott köszönetet és kiemelte a polgármesteri hivatalt, a megyei tanácsot és a Pro Salonta alapítványt, illetve a sok névtelen segítőt, aki hozzájárult e nemes cél megvalósításához.

A szentmisét még ünnepélyesebbé tette a vendég nagyváradi szöllősi templom kántora, Józsa Domokos. Igazán megszólaltatta az orgonát, és szép hangjával, a hívek serege lelkes éneklésével együtt zengtek a templomban a miseénekek; a Te Teum Laudamus, illetve a pápai és magyar himnuszok is felhangzottak, felemelően és méltóságteljesen zárva a nagyszalontai Szent István-templom búcsúját.