Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Augusztus 25-én, Kalazanci Szent József emléknapján ünnepélyes szentmise keretében emlékeztek meg a kegyes tanítórend (piaristák) alapítójáról, Kalazanci Szent Józsefről Kolozsváron a Zágoni Mikes Kelemenről elnevezett néhai piarista főgimnázium és a Marianum Római Katolikus Leánynevelő Intézet volt diákjai, családtagjaik, valamint az utódiskola – a Báthory István Elméleti Líceum – tanárai, tanulói és a piarista templom hívei.

A legszentebb áldozatot Sárközi Sándor paptanár, a csíkszeredai székhelyű erdélyi piarista misszió elöljárója mutatta be. Szentbeszédében hangsúlyozta, hogy Kolozsvárra bizonyára megilletődve léptek be az első piaristák, hiszen jól tudták, történelmi feladatot vállalnak. Ennek mindig is igyekeztek példásan megfelelni az őket követő pap-, illetve szerzetestanár nemzedékek. Felhívta a figyelmet a valós értékrend megőrzésének és megélésének fontosságára életünkben, valamint az összetartás, a hitben lévő egység éltető, nemzeterősítő erejére.

Ez alkalomból kihelyezték tiszteletadásra a szent rendalapító 1772-ből Rómából származó vérereklyéjét.

A piaristák 235 évvel ezelőtt, 1776-ban vették át Mária Terézia kívánságára a kolozsvári római katolikus tanintézet vezetését. A tanítórend alapítójának meghagyása szerint főként a szegény gyermekek ingyenes oktatását és nevelését tekinti feladatának. Az igazi értékeknek rendszerint gazdag a története és háttere is. Mindezekre emlékeztünk azon a baráti találkozón, amelyre a templomi ünnepség után a Piarista és Marianumista Öreg­diákok Baráti Körének székhelyén került sor, felelevenítve a szakavatott piarista tanárok emlékét, akik a rend 1948-ban történt diktatórikus megszüntetéséig a kultúra magaslatait szolgálták és tudósokat, vezéregyéniségeket neveltek Erdély minden nemzetiségéhez tartozó fiataljaiból 172 esztendőn keresztül: 1776-tól a kommunista elnyomó rendszer általi jogtalan megszüntetésig.

A kolozsvári Kalazanci-ünnepség is hozzájárul a régi és örök szellemiség életben tartásához, a lélek templomaként hirdetve Istent és féltve, vigyázva az ember minden Isten adta értékére.