Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 35. szám, 2015. augusztus 30.

Interjú

Zarándok püspökök a nemzetközi ministránstalálkozónInterjú Csiszár Klára pasztorálteológussal, a Nemzetközi Ministránsszövetség alelnökével 

(folytatás előző lapszámunkból) 

Milyen volt ezt Ferenc pápával megélni?

Ferenc pápa nagyszerű ember. A vele való találkozás volt a zarándoklat csúcspontja. Hosszan járt a sorok között a pápamobillal, aztán az egyik legmeghatóbb pillanat számomra az volt, amikor Tegze Márton Ukrajnából átadta neki a ministránsok nevében a fehér zarándokkendőt, és Német László püspök, a CIM elnöke pedig eközben megköszönte Ferenc pápának, hogy olyan sokat imádkozik és tesz a világbékééért. Nem fogom elfeledni azt a tekintetet, mellyel Ferenc pápa a kis Mártont állva fogadta.

Panoráma

Az 1Úton zarándoklatba tavaly és idén is nagyon sokan bekapcsolódtak. Sokan gyalogosan végigzarándokoltak a Mária-úton Mariazelltől Csíksomlyóig, még többen erre ugyan nem vállalkoztak, de egyes rövidebb szakaszokat végigjártak az előre meghatározott csomópontok körül. A zarándoknapot hálaadó szentmise zárta. Ilyen csomópont volt többek között Kolozsvár is. Itt Kolozs–Kolozsvár volt az útvonal, Szamosfalvát is érintve. Reggel 9 órakor Kolozson a plébános, Keresztes Olivér együtt imádkozott az útra készülő kis csapattal, majd az Úr áldását kérve elbocsátotta őket. Volt apró láb, amely még csak hat éve tapossa a földet, s volt tapasztalt, 70 éve gyakorló láb is. Imádkozva haladt a menet, a világosság rózsafüzér tizedeit, az Úr angyalát és a Székely János esztergom-budapesti püspök által írt imát mondták. Ezek összekötötték az 1Úton zarándokló összes gyaloglót egymással, Istennel. Előbb hegyen-völgyön át vezetett a Mária-út, majd aszfalton. A szamosfalvi templomban tartott megálló végén nem nagy szakértelemmel és zenei tudással, de annál nagyobb lelkesedéssel szólalt meg a Jézus Szíve legtisztább szív liturgikus ének.

Panoráma

Szűz Mária királynő ünnepén, augusztus 22-én a csík­som­lyói kegytemplom, kis bazilika szentélyébe ünnepelni gyűlt össze a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, ahol Tarsoly Mátyás ferences szerzetes negyedéves teológiai hallgató tett örökfogadalmat fr. dr. Orbán Szabolcs tartományfőnök kezébe. 

Az elmúlt évek folyamán letett egyszerű fogadalmak után a magát Szent Ferenc rendjébe egy életre elkötelező 31 éves testvér isteni sugalmazástól indítva az evangélium és Jézus Krisztus nyomdokainak szorosabb követésére vállalkozik. Szilárd hittel és erős akarattal megfogadta Istennek, hogy egész életében engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban él. Megígérte, hogy a Kisebb Testvérek Reguláját és életformáját a Kisebb Testvérek Rendjének Konstitúciói szerint hűségesen megtartja, hogy Istent, az egyházat és embertársait szolgálva eljusson a tökéletes szeretetre.

Panoráma

Szerzetesek szerzetesekhez indultak négynapos zarándok­útra a Bánságba Szent Bernát napján, akinek jelmondata: „Non nobis, domine, non no­bis, sed nomini tuo da glo­riam” („Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget!”)

Nyolc külön világ, külön személyiség, különböző helyekről, mégis közös útra indulva Böcskei László megyéspüspök vezetésével közösen fedezte fel a múlt és a jelen valóságát, s döbbent rá, mennyire változó, rohanó korban élünk. Mégis megnyugtató tapasztalat, hogy Isten a pillangóhoz hasonlóan mindenből meg tudja teremteni a szépet, s így változó világunk is minden esendőségével, közreműködésünk által széppé, nemessé változhat, reményt hordozó lehet.

Panoráma

Augusztus 15-én, Nagy­bol­dogasszony napján mutatták be a rockoperát, amely három lépésből eljutott a negyedmilliós nézőszámig. Ez szinte páratlan a magyar művészeti életben. A gyergyószárhegyi és a püspökladányi teltházas ősbemutatók után a csíksomlyói díszbemutatón megtelt a nyereg, és megtelt a város. Az MTI tudósítója és nagyon sokan egyszerűen nem tudtak feljutni az előadás helyszínére. A városban kivetítőt kellett volna elhelyezni, mint egy világbajnoki döntőn. Ám ha ezt megtesszük, nagyképűséggel vádolnak meg bennünket, hogy mit képzelünk mi magunkról! Senki nem gondolta, hogy ekkora lesz az érdeklődés. Volt olyan színházigazgató, aki azt mondta 2011-ben, hogy nem érdekel ez már senkit, örüljünk, ha százan lesznek a szárhegyi Lázár-kastélyban. Aztán Püspökladányban a nagyon visszafogott sajtóhírek ellenére megtelt a város érdeklődőkkel, s a közönség részéről való egyértelmű elragadtatás röpítette az operát Csíksomlyóig! És az Echo TV karácsonyi vetítése. Senki nem ért semmit: csak a hatalmas közönség, akik jöttek méltósággal, hites ünneplőbe öltözötten. Az értő közönség, nem amolyan tűzijátékos, ugrabugrálós, szájbarágós „nagy magyarok vagyunk”, nem amolyan magyar nótás, viseletbe öltöztetett, megtiprást kapott, hanem olyan székely nemzeti operát, amelyet úgy vitt magával, mint az örömhírt. Akinek szeme van, látta, akinek füle van, hallotta, hogy ily méltósággal, hegyeket tartó, ha úgy tetszik: sziklát tartó erővel, fundamentális hittel Himnuszt még nem énekeltek.

Panoráma

Fotó: Horváth SzilveszterEvangelizációs hét Sepsiszentgyörgyön

Évről évre egyre több gyerek kívánkozik abba a vidám, örömteli közösségbe, ahol egy héten keresztül a hit kapuit nyitogatják a gyermekszívekben, ahol sok jó pajtással lehet együtt énekelni, játszani, ahol „a templom nyitva áll, és Jézus vár”. A sepsiszentgyörgyi Krisztus király egyházközség idei evangelizációs hetén, augusztus 10–16. között a szerzetesek és a szentek életére irányították a figyelmet, lévén a megszentelt élet éve. Mottónak Szent Benedek mottóját – „Imádkozzál és dolgozzál!” –, illetve az evangéliumi felhívást: „Legyetek szentek!” választották. Az evangelizációs héten több mint hatszáz óvodás és kisiskolás vett részt. A Kis Apostolok Katolikus Ifjúsági Egyesületet a szervezésben partnerként a Városi Tanács és a Polgármesteri Hivatal segítette.

Panoráma

Szent István-napokat tartottak a szórványnak számító Máramarosszigeten augusztus 16–20. között. A kulturális rendezvényt idén szervezték meg másodjára a városban, célja a meggyengült magyar­ságtudat és vallási öntudatot erősítése a helyiekben. Mára­marosszigeten közel ötezer magyar él, ez a város lakosságának alig 13 százalékát jelenti. A rendezvény neve is jelzi, hogy vallási és kulturális programok ötvöződtek benne. A több évtizedes nehéz idő szinte teljesen ellehetetlenítette a máramarosi, ezen belül a magyar egyházi és civil közösségek életét. Csoportos létjogosultságot csakis egy féltve őrzött templom falai biztosítottak. A rendszerváltást követő 25 év is halvány közösségi életről tanúskodik. Ezt a szunnyadóban lévő egyházi és civil életet igyekeznek felpezsdíteni ezzel a kulturális és vallási rendezvénnyel – hangzott el a Szent István-napokon.

Hírek, hirdetések

A Kis Szent Teréz Kármel kánoni megalapítása Erdélyben

Immár tíz éve, hogy ünnepélyesen megtörtént a magyar kármelita kolostor alapkőletétele Marosszentgyörgyön. Az elmúlt évtizedben a közösség erősödött, és idén az Apostoli Szentszék Szerzetesi Kongregációja a Sarutlan Kármelita Rend generálisának beleegyezésével engedélyt adott a kolostor kánoni megalapítására – adták hírül a kármelita nővérek. A szeptember 8-án du. 5 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek kánonilag megalapítja a Kis Szent Teréz kármelita kolostort. Ettől a naptól fogva a kolostor kánonilag önállóvá válik, és mint minden női kármel, sui iuris működik; rendi joghatóság alatt, közvetlenül a rend generálisához tartozva. A sarutlan kármelita nővérek szeretettel hívnak minden ismerőst, jótevőt és barátot, hogy együtt adjanak hálát a jó Istennek ezen a szép ünnepen, amelyre Kis Szent Teréz fogadalomtételének 125. évfordulóján kerül sor. Kísérje továbbra is e nagy szent hathatós pártfogása az ott élő öt erdélyi és két magyarországi nővér, valamint az ezután belépők életét, továbbá mindazokét, akik bizalommal kérik a nővérek imáját és Kis Szent Teréz pártfogását az ő tiszteletére emelt szentélybe.