Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Szent István ereklyéinek átvitele tiszteletére felszentelt Bucsin-negyedi templom augusztus 20-án ünnepelte hatodik születésnapját, még harangszó nélkül. A gyergyószentmiklósi Szent István plébánia az egyházmegye egyetlen egyházközsége volt, amely beharangozás nélkül ünnepelt vasárnaponként, egészen augusztus 24-ig, amikor Tamás József segédpüspök ünnepélyes keretek között megáldotta az új tornyot és a harangokat.

Keresztes Zoltán házigazda-plébános bevezető köszöntőjében örömmel utalt arra, hogy „nagyon sok jó szándékú adakozó ember adományából egy újabb álom valósult meg. Templomunk kiegészült a toronnyal és a harangokkal”. Mostanig is „megtelt templomunk imádkozó emberekkel, anélkül hogy hallották volna a harang hívó szavát. … mert engedték meghallani a belső hangot, a lelkiismeretük hangjának szavát, és indultak. Ezentúl külső hang is jelzi a hívást”.

A nagy harangot (400 kg) a németországi Ulm városa adományozta, a másik kettőt újonnan öntette az egyházközség. A középső harang (210 kg) Szent István király, míg a lélekharang Szűz Mária tiszteletére készült. A szentelési szertartás keretében ünnepi beszédet mondott Mezei János polgármester és Hargita megye tanácsának képviseletében Barti Tihamér alelnök, majd Ferenczi Attila A harangok nyelve című versét Bíró Ágota szavalta el. Az ünnepélyen a gyergyószentmiklósi Ipartestület Férfikara énekelt. A leleplezést követően megszólaltak a harangok, először jelezve, hogy nemsokára kezdődik a vasárnapi nagymise. A püspök homíliájában a tornyok és a harangok történelmi jelentőségét, szimbolikáját és üzenetét fejtette ki. Végül Keresztes Zoltán plébános megköszönte minden önzetlen támogató áldozatát, aki anyagi vagy szellemi hozzájárulásával szebbé tette az ünnepet.