Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Augusztus 20-án több száz összesereglett ember jelenlété­ben áldották meg Kolozsvár Főterén, a Mátyás király szoborcsoport közelében felállított színpadon azt a 200 kilós, rekordméretű kenyeret, melyet Szolnokon sütöttek. A Kárpát-medence kenyerét új búzalisztből sütötték, s Szolnokról azzal a hagyományteremtő szándékkal indították útjára, hogy az együvé tartozás szimbólumává váljon. Az eseményen részt vett Kolozsvár alpolgármestere, a kolozsvári magyar főkonzul, Sepsiszentgyörgy polgármestere, valamint számos más közéleti méltóság. A kenyér megáldásán képviseltették magukat az erdélyi magyar történelmi egyházak: római katolikus részről dr. Marton József nagyprépost, teológiai tanár, református részről Szegedi László esperes, az unitárius egyházat Rácz Norbert kolozsvár-belvárosi lelkész képviselte, jelen volt és áldást mondott Fehér Attila evangélikus-lutheránus főtanácsos. A közéleti méltóságok beszédeikben a Kolozsvárra elhozott kenyeret mint a magyarság szimbolikus összetartozásának kifejeződését emelték ki. Azt is megtudhattuk, hogy a 200 kilós kenyérhez a búzaliszt a Kunságból, a kovász a Délvidékről, Erdélyből a só érkezett Szolnokra, a felhasznált forrásvizet Kárpátaljáról, a burgonyát pedig a Felvidékről gyűjtötték egybe. Azt is megtudhattuk a sepsiszentgyörgyi polgármestertől, hogy szentgyörgyiek építették Szolnokon azt a nagy kemencét, melyben a kenyér sült. Marton József nagyprépost az Ószövetségből, a Királyok első könyvéből Illés próféta alakját idézte fel, s elmondta: a kenyér az élet szimbóluma, ugyanakkor az összetartozás jele is. Az apostoli atyák korának igen fontos, az ősegyházban igen elterjedt, majd sokáig ismeretlen dokumentuma, a Didákhé (azaz A tizenkét apostol tanítása című írás) is megjegyzi: „sok búzaszemből őrlődik a kenyér eggyé”, ennek szimbolikus és ugyanakkor valóságos kifejezője a térre eljuttatott kenyér.