Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 34. szám, 2016. augusztus 21.

Az irgalom az eleos (görög), héséd (héber) magyar ikerpárja, amelynek jelentései: gyöngédség, szánakozás, részvét, könyörület, jóság, szeretet, kegyelem. Ószövetségi értelemben anyáskodónak lenni, lehajolni az alapjelentése. Az újszövetségi szóhasználatban részvétet, megbocsátást és hűség jelent: egy ember ösztönös ragaszkodása a másikhoz. Az irgalmasság része a pietas, amely két embert a hűségben egyesít. Az irgalmasság az ösztönös jóság visszhangja, az akart és vállalt tudatos jóság megvalósítása: megfelelés egy belső kötelességnek, önmagunkhoz való hűség.

István király Intelmeiben (X. rész) az erényes élet és az irgalmasság szorosan összefügg. Az irgalmasság azt jelenti, hogy az uralkodó „mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva” kegyességet gyakorol (rokonokkal, népével, idegenekkel egyaránt) és „irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz”. Ebben az értelemben irgalmas Arany János Toldijának Lajos királya, Katona József Bánk bánjának II. Endre királya. Kölcsey Ferenc Parainesise szerint az igazi erény, az igazi irgalom „az emberiség, s kivált a haza szolgálata”.

Panoráma

Ötvenöt alkotó Mária-tisztelete 

A budapesti Várkert Bazárban állították ki először, majd a Kárpát-medencében útnak indult a Boldogasszony-kiállítás, amely augusztus 14-én Kolozsvárra, a Szent Mihály plébániához tartozó Agapé tetőtéri galériába érkezett. Ihletője a csíksomlyói kegyszobor. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Kárpát-haza Galéria, Tóth Norbert igazgató kérte fel a kiállításon részt vevőket: képző-, ipar- és fotóművészeket, akik közül többen a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjai. A kortárs képzőművészek alkotásaikban mutatják meg, számukra mit jelent, mit idéz fel a Boldogasszony. A kiállításon szereplő 55 magyar művész különböző korosztályt képvisel, a Kárpát-medence különböző településein él vagy élt, különféle technikákkal dolgozik, és a legkülönfélébb módokon hatott rájuk Mária. A kiállítók közt vannak jól ismert nevek: a zenészként ismert Cseh Tamás, a csángó származású Petrás Mária, a Gyergyóalfalun élő, ismert csíksomlyói zarándok, Balázs József, és Kákonyi Csilla, Kubinyi Anna, Makovecz Imre, Melocco Miklós, Jankovics Marcell, Szemadám György, Somogyi Győző, az erdélyi Kusztos Endre, Páll Lajos Sipos László…

Panoráma

A hetedik Kolozsvári Magyar Napok a hétszáz éves Kolozsvár ünneplését helyezi a fókuszba, többek között ez hangzott el az ünnepségsorozat ökumenikus megnyitóján a vasárnapi szentmisét követően a Szent Mihály-templomban. Kovács Sándor főesperes celebrálta a vallásos megnyitónak számító szentmisét, aminek végeztével Rácz Norbert unitárius, Bibza Gábor református és Fehér Attila evangélikus-lutheránus lelkész beszélt a közösségi ünnepről és ünneplésről. Ezt követően a templom bejáratánál hivatalosan is megnyitották a Márton Áron püspök emlékét idéző szabadtéri kiállítást. Az egybegyűlteket Gaál Gergely, a 2016-os Márton Áron Emlékév programbizottságának elnöke köszöntötte, elmondta a vándorkiállítás eddigi útjának tapasztalatait, majd ajánlotta a kolozsváriaknak is, akik kétnyelvű feliratok segítségével tudják nyomon követni többek között az ifjúságnevelő, a kisebbségben, kommunista szorításban, a Securitate célkeresztjében helytálló Márton Áron sorsát.

Panoráma

A hazai püspökök közül Böcskei László váradi megyéspüspök kísérte el egyházmegyéje ötven fiatalját a krakkói Ifjúsági Világtalálkozóra. A találkozó fontosságáról kérdeztük, s arról, miért tartotta fontosnak elkísérni a fiatalokat. A Vasárnap megkeresésére gyorsan reagált, annak ellenére, hogy Krakkó után máris hosszabb püspöki körútra indult, onnan hazatérve írásban felelte meg elektromos postán hozzá eljuttatott kérdéseinket. 

Miért tartotta fontosnak elmenni a találkozóra?

Panoráma

A ferences kolostorban a csíksomlyói kegyszobor-kiállítás

A Kolozsvári Magyar Napok idejére Kolozsvárra érkezett a csíkszeredai Csíki Székely Múzeumban 2015-ben bemutatott Mária-kiállítás, amelyet a csíksomlyói kegyszobor 500. évfordulója alkalmából rendeztek. A kiállítás egy része néhány kolozsvári vonatkozással kiegészítve nyílt meg a kolozsvári ferences rendház refektóriumában. A kolozsvári kiállítás aktualitását az adja, hogy 2016 szeptemberében lesz 100 éve annak, hogy az I. világháborús körülmények miatt a kegyszobrot Csíksomlyóról Kolozsvárra menekítették.

Panoráma

A Keresztirány nyári nagytábora

A Keresztirány Ifjúsági Szolgálat idén július 23–30. között Újtusnádon tartotta a IX–XII. osztályosoknak szóló nyári nagytáborát. A tábornak az Imets Fülöp Jákó Általános Iskola adott otthont.

A fiatalok Csíkszereda, Brassó, Székelyudvarhely és Marosvásárhely környékéről indultak útnak, és a szervezőkkel együtt a szálláshelyre 40 személy érkezett. A tábor témája az ószövetségi József története volt, amely segített a résztvevőknek megismerni Isten igazi arcát és az ő Szentlelkével eltelve növekedni, gyógyulni, erősödni. A táborban 13 fiatal szolgált, akik közül hárman először vettek részt a Keresztirány Ifjúsági Szolgálat által szervezett táborban. A szervezőcsapat magját keresztirányos munkatársak képezték, őket erdélyi ifjúsági csoportokban szolgáló fiatalok segítették. A táborban a szentmiséket, gyóntatást és különböző lelki feladatokat Csont Ede tusnádi plébános végezte, aki a tábornak lelki otthont és biztonságot adott. A tábort Bereczki Zsolt és Görbe Csaba páros vezette és koordinálta. Elmondásuk szerint ,,a táborban Isten csodáit tapasztalták meg, hisz az ő jelenléte nagyon is valóságos, érezhető, tapintható volt”.

Panoráma

Naponta közel 200 gyermek és fiatal vett részt augusztus 9–15. között a X. Gyimesbükki hagyományőrző gyermek- és ifjúsági táborban. Foglalkoztatásukat lelkipásztorok, pedagógusok és felnőtt fiatalok biztosították. Az idei év tematikájának megfelelően a tábor témája az irgalmasság volt. Ennek megfelelően rendre feldolgozták azokat a bibliai tanításokat, amelyek az irgalmasság cselekedeteihez kapcsolódnak: Az irgalmas szamaritánus, A tékozló fiú, Példázat a szőlőmunkásokról, A könyörtelen hitelező. Az óvodások és kisiskolások számára rajzilmfeldolgozásban vált könnyebben érthetővé a felebaráti szeretet, a megbocsátás és igazságszolgáltatás értelmezése. A reggeli tanításokat követően a résztvevők kiscsoportokba osztva beszélték meg és értelmezték a hallott szentírási részletet. Ebéd után kreatív és hagyományőrző tevékenységeket szerveztek: bútorfestés, varrás, fafaragás, zászlókészítés, tábori himnusz csoportos megírása, élményszínház, népdal- és gitároktatás, közösségépítő játékok, sport.

Egy falat a léleknek
  • „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Zsolt 21,1) Ezek nem csupán a zsoltáros szavai, hanem a szenvedő Jézusé is. Ám Jézus kiáltása egy soha vissza nem vont bizalomból fakadnak. Azt mondja el Istennek, hogy egyedül csak rá számít. Nem lázadó kiáltásról van szó, hanem gyermeki bizalomról.
  • Ma is azért kiáltunk Istenhez, mert benne van bizalmunk.
  • A keresztény ember kételye nem a reménytelenségből fakad, hanem mindez a szeretet legvégső megnyilvánulása. Mi olyanok vagyunk, mint a síró gyermekek, akik csak nehezen értjük meg, hogy a mi Atyánk mellettünk van.

Hírek, hirdetések

Megemlékezés, konferencia és diáktábor

Márton Áron püspök születésének 120. évfordulója alkalmából megemlékezést és konferenciát tartanak Csíkszentdomokoson augusztus 27-én és 28-án. A Márton Áron Egyesület és Márton Áron Múzeum idén ötödik alkalommal szervez konferenciát és megemlékezést Márton Áron erdélyi püspök szülőfalujában, az ő születésnapjára időzítve. A hagyományoknak megfelelően az V. csíkszentdomokosi Márton Áron-konferencia a püspököt tisztelő szélesebb közönségnek kíván lehetőséget biztosítani, hogy megismerhessék a történész-kutatók legújabb kutatási eredményeit. Ennek megfelelően idén is Márton Áron életének, munkásságának különböző szakaszait újabb szempontok szerint vizsgáló történészi előadások lesznek hallhatók augusztus 27-én délelőtt 10 és délután 5 óra között. Augusztus 28-án ünnepi megemlékező szentmisét celebrál Jakubinyi György érsek fél 12-től a csíkszentdomokosi római katolikus plébániatemplomban. Az eseményt megelőző héten, augusztus 23–27. között a Márton Áron Egyesület, a Hargita Megyei Kulturális Központ és a Pro Patria Egyesület társadalomtudományi tábort szervez középiskolás diákoknak. A táborban 25 diák vesz részt Erdélyből, Magyarországról, Felvidékről és Kárpátaljáról, akik interaktív műhelyfoglalkozások keretében betekintést nyernek a történészek, szociológusok, pedagógusok munkájába. A tábor tevékenységeit Bernád Rita főlevéltáros, Novák Csaba Zoltán, Nagy József és Seres Attila történészek, Silló Ágota szociológus, Ozsváth Judit pedagógus, egyetemi adjunktus és Virt László szociális munkás vezetik. További információk az eseményekről a martonaronmuzeum.ro oldalon találhatók. (Lázár Csilla)