Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • Ne legyetek szomorúak, mint azok, akiknek nincs reményük.” (1Tessz 4,13) A világban nem egyszer örömhiányban élünk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt valahogy pótoljuk.
  • Az igazi örömet nem lehet kompenzálni. Az igazi öröm ajándék, Isten ajándéka. Életünkben a szomorúságnak, a félelemnek, az állandó panaszkodásnak át kell adnia a helyét az igazi örömnek, vagyis Isten ajándékának.
  • Istentől nem arra kaptunk meghívást, hogy állandóan hőstetteket hajtsunk végre, és hogy magasztos dolgokat cselekedjünk, hanem hogy szeretetben éljünk. A szeretetben viszont nincs félelem, sem szomorúság, sem panaszkodás.
  • A szeretet kisugárzik, az igazi élet örömének az illatát árasztja szét. Mindez abból a bizonyosságból fakad, hogy szeretve vagyunk, hogy megváltást nyertünk, és hogy ebben a szeretetben, a megváltott lét örömében akarunk élni.
  • Az Úr azt mondja nekünk mintegy jókívánságként, „hogy az én örömöm legyen bennetek, és így a ti örömötök teljes legyen”. (vö. Jn 15,11–20) Ha a „Mester” iskolájába járok, az ő igéjét hallgatva begyakorolhatom a tökéletes öröm megélését.
  • Az öröm nem valami felesleges díszítőelem. Az emberi élet megköveteli az örömet. Az öröm alapvetően hozzátartozik az emberi élethez.
  • Valójában nincs életszentség valódi, evangéliumi öröm nélkül. „A szomorú szent, az valóban csak szomorú szent”, az igen szomorú eset.
  • Csak akkor lehetünk az evangéliumi életnek, örömnek a hordozói, ha mi magunk is megtapasztaljuk azt, hogy Isten nagyon, de nagyon szeret minket.