Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Az utóbbi időben Kolozsváron elszaporodtak az elsősorban magyar vonatkozású műemlék épületek zömében graffitivel történő összefirkálása, megrongálása. Szeretném nem hinni, hogy ennek oka a Kolozsvári Magyar Napokkal kapcsolatos ellenérzés lenne az elkövetők részéről. Valószínűnek tartom, hogy a templomok, a helytörténettel kapcsolatos épületek esetében ezek Isten- és hitellenes, esetleg akár sátánista megnyilvánulások.

Most csak két esetről számolok be. Egyik a főtéri, gótikus stílusban épült Szent Mihály-templom falainak, kapuinak durva, „aláírásszerű” összefirkálása. A másik az Egyetem utcai ősi, Báthory István erdélyi fejedelem és gróf Apor István, kincstartó és fővezér által alapított Szent József-szeminárium – ma a Báthory István Líceum kisépülete – nagy anyagi áldozatok árán újrafestett falainak graffitivel történt elcsúfítása. Több, a kincses város műemlék épületeiért aggódó ismerős azon a véleményen van, hogy ezek a tettek elsősorban annak tudhatóak be, hogy esetenként még közéleti személyiségek is – tisztelet a kivételnek – ódzkodnak kinyilvánítani, hogy Európának keresztény gyökerei vannak. Ennek tagadása vagy a hit melletti bátor kiállás hiánya felbátorította az Istent tagadókat, az egyházelleneseket. A hallgatás, a gyávaság megerősíti, bátorítja a keresztény- (és esetenként a magyar)ellenességet. Hiányzik a világ vezető politikusainak – kivétel a szentatya és néhány államfő – határozott fellépése, s ez hozzájárul a keresztényüldözéshez. A napokban közzétett közvélemény-kutatás egyik eredménye azt mutatja, hogy az állampolgárok nagy zöme nem bízik azokban a politikusokban, akik nem hisznek Istenben. „Következésképpen senki nem várhatja el, hogy a vallást a személy belső világába száműzzük, és ne legyen hatása a társadalmi és nemzeti életre, ne foglalkozzék a polgári társadalom intézményeinek egészségével, ne nyilatkozzék a polgárokat érdeklő eseményekről. Ki merné elhallgattatni és a templom falai közé zárni Assisi Szent Ferenc és Boldog Kalkuttai Teréz üzenetét? Ők sem lennének képesek elfogadni ezt. A hiteles hit – amely soha nem kényelmes és individualista – magába foglalja annak a vágyát, hogy megváltoztassuk a világot, értékeket adjunk át, és hogy valami jobbat hagyjunk hátra földi utunk végén. Szeressük ezt a csodálatos bolygót, ahová Isten helyezett bennünket, és szeressük az emberiséget, amely lakja, minden drámájával és bajával, törekvéseivel és reményeivel […] Minden keresztény – a lelkipásztorok is – arra hivatott, hogy gondot fordítson egy jobb világ felépítésére” – hangsúlyozta Ferenc pápa Az evangélium öröme című apostoli buzdításában.

 

Szöveg és kép
Fodor György