Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 34. szám, 2014. augusztus 24.

Közhelyek szorításában élünk. Reggeltől estig elcsépelt szóvirágokkal, sablonokkal, klisékkel jelzünk egymásnak: „szép napunk van”, „hát igen, ilyen az élet”, „hogy mik vannak”, „ez van, s ezt kell szeretni”, „megtörténik a legjobb háznál is”, „a jó munkához idő kell”, „a pénz nem boldogít, de ha zsebben van, nyugtat”, „szegény ember vízzel főz”, „csak egészség legyen s a többi telik”, „most hagylak, majd még beszélünk”…

Talán nem is az a gond, hogy nincs ezekben igazság, inkább az, hogy túl könnyelműen, indokolatlanul használjuk. Emiatt kiürülnek, elkopik jelentésük, súlytalan lesz, ellaposodik mondanivalónk, és komolytalanná tesznek minket is. Elveszítjük eredetiségünket. Agyoncsapjuk az igazságot, bagatellizáljuk a valóságot, védőburkot készítünk szavakból, hogy ne kelljen lelepleznünk tanácstalanságunkat, hogy hamarabb túlessünk a kellemetlen kérdéseken, nehogy mélyebbre kelljen szállnunk magunkba, mert restelljük nevén nevezni az igazságot. Van ebben egy jó adag szellemi-lelki igénytelenség, tunyaság, egyfajta inercia, ami lefele húz, hogy belesimuljunk a tájba. Így takarjuk el a bűnt, a rosszindulatot, a közönyt. Pimasz, elterelő művelet ez, hogy finom eleganciával, diplomatikusan a másik értésére adjuk: nem érdekel, amit mondasz, nem érdekelsz, most untatsz, levegőnek nézlek…

Panoráma

Hogyan élhetjük meg az egységet Istennel és közösségeinkben? – ez volt a 38. alkalommal megszervezett Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó, a CSIT témája. A Gyulafehérvári Főegyházmegye legnagyobb ifjúsági rendezvényének augusztus 12–16. között a csíksomlyói Szent István Kollégium és a hozzá tartozó Mária-kert adott otthont. Több mint hétszáz, 14 és 30 év közötti fiatal jelentkezett be hivatalosan a táborba, de ennél is többen voltak a nyílt programokon, a csütörtök esti előadáson és a pénteki koncerten. A legtöbb fiatal székelyföldi településekről jött, de Brassótól Aradig, Gyulafehérvártól Szatmárig, Erdély más térségeiből is sokan érkeztek.

„A hívők sokaságának egy volt a szíve-lelke” (ApCsel 4,32), ezt a szentírási idézetet választotta az Ifjúsági Főlelkészség a rendezvény jelmondatául. Tamás Barna és Veress Sándor ifjúsági lelkészek vezette húsz fős szervezőcsapat munkáját több mint száz önkéntes és a cserkészek is segítették. Fontosnak tartották, hogy „a fiatalok felfedezzék: a hit, a vallás járható út, hogy Isten létezik és megtapasztalható. Ugyanakkor a keresztények az öröm emberei, tudnak és szeretnek is szórakozni, idejüket tartalmasan eltölteni”, mondta Tamás Barna ifjúsági lelkész. Az ünnepélyes megnyitón házigazdaként Böjte Csaba ferences atya arra kérte a résztvevőket, hogy a békéért, a háborúk miatt szenvedőkét és menekülőkért is imádkozzanak. „Vízválasztóhoz érkezett a világ, az Evangélium üzenetének továbbítására missziós csoportokat kell létrehozni, amelyek a világ sebeinek begyógyítását segítik” – mondta Csaba atya.

Panoráma

Fotó: Hajdu LauraKét esős nap között csodálatos zarándoknapot rendelt ki az Úr augusztus 16-ára, amikorra nemzetközi zarándoknapot hirdettek meg a szervezők a kijelölt Mária-úton, amelyet a családokért és nemzetünkért ajánlottak fel. Erdélyszerte több mint ezerötszázan egy szívvel-lélekkel, egyazon lelkesedéssel vettek részt az 1Úton zarándoklaton: egyedülállók és családok, cserkészek, cserkész szülők, nyugdíjasok, az Erdélyi Kárpát Egyesület tagjai, szerzetesek.

Az eseményt hosszas szervezési munkálatok előzték meg. Péterfi Attila-Csongor koordinátor, az Erdélyi Mária Út Egyesület önkéntese, Molnár Sándor szakaszvezető és a többi Mária-út-szervező felkérésére a szervezésében munkát vállaltak a lelkiségek: a Házas Hétvége, a Háló és a Cursillo a koordinációban és toborzásban, a cserkészek az útszakaszok előkészítésében, bejárásában segítettek.

Panoráma

Ferenc pápa harmadik nemzetközi utazásán Koreában volt augusztus 14–18. között. Az események sokaságából csupán néhány eseményt emelünk ki: 

Ferenc pápa megérkezett Szöulba

Megérkezésekor a pápa Twitter-üzenetet küldött követőinek, amelyben ezt írta: „Isten áldja meg Koreát, különösen idős és fiatal lakóit.” Szöul repülőterén a szentatyát a köztársasági elnöknő, Pak Kunhje fogadta. A szívélyes fogadtatás betetőzte az előző napok lelkesedését, amelyet az egész országban érezni lehetett. Minden fontos napilap a pápalátogatásnak szentelte címoldalát, arra szólítva fel olvasóit, hogy intenzíven éljék át az elkövetkező százórás találkozást Ferenc pápával. „A szegények szentatyája egy megosztott földre érkezik, és a kiengesztelődés világossága beragyogja egész Koreát” – ez az üzenet visszhangzik a félsziget minden részén ezen a 25 éve várt napon.

Panoráma

Orbán Szabolcs erdélyi ferences tartományfőnökkel annak kapcsán beszélgettünk, hogy a rend Kolozsváron egyetemi kollégiumot nyit az új tanévben.

A középiskolások székely­ud­var­helyi, dési és az egyetemisták részére nyitott brassói ferences kollégium után 2014 őszén a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány Kolozsvárt is egyetemistáknak szánt kollégiumot nyit. Milyen szándékkal indítanak újabb fiókintézményt az erdélyi ferencesek, és milyen elvárásoknak kell megfelelniük a jelentkezőknek?

Egy kolozsvári egyetemi kollégium megnyitásának a gondolata több tényező gondviselésszerű összefüggéséből született: egyrészt a rend három évvel ezelőtt visszakapta a Kolozsvár központjában lévő ingatlanát, a teljes kolostort, másrészt mostanra sikerült anyagi forrásokat találnia az épület egy kis részének a helyreállításához, a kollégiumi élethez szükséges berendezéséhez, ami még folyamatban van, de reményeink szerint szeptemberre sikerül befejeznünk a legszükségesebb munkálatokat. A gyakorlati lépésekhez természetesen nagy ösztönzést jelentett, hogy a kolozsvári közösségünk – hol kisebb, hol nagyobb intenzitással – évtizedek óta foglalkozott egyetemistákkal, és láttuk azt, hogy igény volna egy olyan közösségi helyre, ahol a heti egy-két találkozáson túl többet is megoszthatnak életükből az ide tartozók. (Erre korábban már voltak próbálkozások, például amikor ferences lelkiséggel „fertőzött” egyetemisták közösen béreltek lakást, hogy így közösségben élhessenek egyetemi éveik alatt). Ebben a közösségben fontos szempont a lelkiekben való növekedés, a keresztény öntudatban való erősödés, az ebben való kölcsönös segítség. Úgy látjuk, hogy katolikus berkekben, kolozsvári viszonylatban erre eléggé szűkösek a lehetőségek. Igaz ugyan, hogy Kolozsvár a „lehetőségek városa”, főleg az egyetemisták számára, és gyakran éppen a programokból való válogatás jelenthet nagy nehézséget, hisz a számtalan szórakozási lehetőség mellett sok olyan program van, amely a lelki növekedést is segítheti, de olyan közösségi háttér, amely életvitelszerűen segíthetné e nagyváros „dzsungelében” való eligazodásban a sokszor talán még önmaga keresésével is szembesülő fiatalt, viszonylag kevés van. Reményeink szerint kollégiumi közösségünk ilyen háttér lehet, amelyre támaszkodva és kölcsönösen segítve egymást, az ide tartozók könnyebben vehetik nemcsak a kolozsvári életük akadályait, hanem személyes útkeresésük nehézségeit, az Istennel való kapcsolatuk építésének lépéseit is.Természetesen mindezt úgy, hogy közben ne veszítsék szem elől kolozsvári tartózkodásuk igazi célját: a tanulmányi téren való előrehaladásukat, a szakmai téren való épülésüket. Ebből talán adódnak a jelentkezők iránt támasztott elvárásaink is: elsősorban olyan diákokkal szeretnénk együttműködni, akik komolyan akarják venni tanulmányaikat, és ezzel párhuzamosan készek arra, hogy a jó Istennel való kapcsolatuk épülését se hanyagolják el. Ennek megvalósításához pedig szeretnének egy olyan közösséghez tartozni, amelyben kölcsönösen támogathatják egymást.

Panoráma

A szeretet és megbocsátás családunkban témában szervezett családos hétvégét a Gyulafehérvári Egyházmegye Kolping Családok Szervezete. A tartalmas, lelki töltetű hétvégét az ivói Kolping táborban tartották augusztus 15–17. között. A részt vevő családok a következő településekről érkeztek: Brassó, Négyfalu, Marosvásárhely, Székelykeresztúr, Gyergyószentmiklós és Ülke. Bereczki Silvia segítőnővér kíséretével, segítségével, lépésről lépésre és változatos módon haladtunk a téma elmélyítésében.

Panoráma

Nagyboldogasszony vigíliáján, augusztus 14-én rendhagyó templombúcsú volt a Kolozsvár-monostori plébániához tartozó, a Kálvária-domb zöldövezetében lévő néhai bencés apátsági templomban.

Húsz esztendeje annak, hogy Kádár István esperes-plébános kitartó utánajárásának eredményeként, 1994. június 20-án az ortodoxok békésen kivonultak és teljesen visszaadták ezt az ősi templomot jogos római katolikus tulajdonosának. Amint Kádár István meghatódottan felidézte, ezt az istenházát 1924-ben egy kétnyelvű szerződés alapján 25 évi használatra bérbe kapta a görögkatolikus egyház 1949. május 1-ig. Azonban a kommunista hatalom betiltotta ezt az egyházat, javaikat, köztük ezt a bérbe kapott templomot is az ortodoxok használták törvénytelenül. Az 1989-es rendszerváltás után, 1991 márciusától közösen használta a római katolikus és az ortodox egyházközség, a végleges visszaszolgáltatásig.

Panoráma

XII. Ferences Ifjúsági Zarándoklat 

2014. július 29. és augusztus 3. között volt az erdélyi ferences szerzetesek által szervezett XII. Ferences Ifjúsági Zarándoklat. A résztvevők Újtusnádról indultak, és a Hargita hegység oldalán végiggyalogolva, imádkozva jutottak el Csíksomlyóra. A zarándoklat hatásáról, lelki tapasztalatairól az alábbi beszámolók adnak ízelítőt. 

Fr. Urbán Erik testvér a vasárnapi záró szentmisén feltette nekünk a kérdést: „Miért akartál eljönni a FerIZára?” Úgy hiszem, fontos elgondolkodni ezen, hogy ki-ki megadhassa magának a választ. Én személy szerint ki akartam járni magamat, hogy elengedhessek múltbeli történéseket, Istenre bízva a folytatást. Fel akartam ajánlani a lépteimet a szeretteimért, még közelebb szerettem volna kerülni Istenhez, keresni az ő arcát, imádkozni, hogy megtudjam, mi az, amin változtatnom kell hétköznapjaimban.

Panoráma

Öt héten keresztül zajlanak idén Nagy­szo­kondon a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye ifjúsági irodája által szervezett gyermek- és ifjúsági táborok. Kerek évforduló az idei, húsz éve vertek először tábort lelkes fiatalok Melega Péter vezetésével a bükkaljai településen, a Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt templomhoz közel. Azóta sok ezer gyermek járt ott, és vitt onnan magával valamit az életbe. Sárguló emléklapok, de kitörölhetetlen élmények, élő barátságok és kapcsolatok, melyekből később házasságok is lettek. Ami változatlan ma is, a bensőséges hangulat, ami egy közös, erős alappal magyarázható: a hittel. Nem csak a szórakozásra, rekreációra figyelnek ugyanis a mindenkori szervezők, hanem a nevelésre, az istenhitben való megerősítésre. Ez az a tábor, ahol a gyerekek egymást buzdítják: „légy jó”, „hallgasd meg”, „segítsd”, „fogd meg a kezét, menjünk együtt”.

Panoráma

Tizedik alkalommal szervezte meg a Gyulafehérvári Fő­­egyházmegye Paszto­rális Bi­­zottságának család­pasz­to­rá­ciós munkacsoportja nyári családos táborát Gyimes­felsőlokon. Az augusztus 3–8. között megtartott családias hangulatú táborban részt vevő 21 házaspár több mint tíz helységből érkezett. A jelenlevők Jakabos Barnabás jezsuita vezetésével arra a kérdésre keresték a választ, mit jelent a szerető kommunikáció megélése a családban, a mindennapokban.

A délelőtti lelkigyakorlatos együttlétek alatt a gyerekekkel külön korcsoportokban foglalkoztak a gyerekfelügyelők. Délutánonként és esténként változatos programok várták az érdeklődő családokat: kézműves tevékenységek, férfi-, illetve női kör, sporttevékenységek, kirándulás, filmvetítés, táncház, esti mese, tábortűz. A napi szentmisék, a szentségimádás, az imádságos alkalmak, valamint a lelki beszélgetések és a szentgyónás lehetőséget teremtettek a jelenlevőknek az Istennel és önmagukkal való kiengesztelődésre. A páros, illetve a kiscsoportos beszélgetések által egymáshoz is közelebb kerülhettek a házaspárok.

Egy falat a léleknek
  • Ha teljes figyelemmel és odaadással igyekszem megérteni a másikat, akkor máris szeretetből fakadó szolgálatot gyakorlok. Mindehhez a szív alázatára van szükség, amely nem uralkodni akar, hanem szolgálni.
  • És nagy türelemre van szükség. Félre kell tenni minden sietséget és aggodalmat, időt kell szánni rá, nagy érdeklődéssel és odaadással.
  • A másikkal való találkozás mindig szeretetet igényel. Így van az Istennel is. Isten szólni akar hozzám. Ő csupáncsak szeretetet igényel, intenzív odafigyelést, alázatot, türelmet, félretéve minden sietséget és aggodalmat.

Útjelző

A szenteket Isten fantáziája formálta ki 

A keresztényeknek ki kell olvasniuk Isten akaratát az „idők jeleiből is”. Ezt a kifejezést elsőnek XXIII. János pápa használta, majd utána gyakorta a zsinat is. E kifejezés utal azokra az eseményekre, amelyekben a keresztény – a hit által megvilágosítva – felfedezheti Isten akaratát a történelem folyamán.

A szentek számára a lelkivezető vagy a gyóntató szava Isten akarata. Giuliani Veronika Naplójában olvassuk: „Többször úgy tűnt számomra, hogy az Úr parancsol nekem valamit. Úgy tűnt, azt mondja, hogy ő így akarja és azt kívánja, hogy mondjam el ezt helyettesének. S amikor elmondtam azt a gyóntatóknak, gyakran, sőt majdnem mindig mindannyian ellentmondtak nekem… De a béke ezáltal nem szűnt meg bennem, mert úgy gondoltam, hogy jobban megismerem Isten akaratát abban, amit a gyóntató ajánl, mint abban, amit az imádságban éreztem.”

Pitypang

Idén hetedik alkalommal szervezték meg a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánia evangelizációs hetét. Az idei év mottója – A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke. (ApCsel 4,32) – rávilágított az összegyűlt résztvevők és szervezők lelkületére.

A gyermektáborként is emlegetett evangelizációs hét augusztus 11–17. között volt. A napi programok délelőtt 10 órakor vették kezdetüket és délután 4 óráig tartottak.

Tekintettel az eddig megszervezett evangelizációs hetekre, az idei év bizonyult a leggyümölcsözőbbnek, ugyanis augusztus 12-én, kedden 586 résztvevőt számlálhattak. Az élménydús és különböző programokkal, illetve meglepetésekkel szolgáló hétről 45 pedagógus és világi krisztushívő gondoskodott.
A tábor egyik legmeghatározóbb jellemzője az volt, az előző évekhez híven, hogy nem volt kikötve sem felekezeti hovatartozás, sem pedig kötelező anyagi hozzájárulás.

Pitypang

„A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke” (Csel 4,32) mottó fényében rendezte meg a Brassó-bolonyai Szent József Kolping Család a már hagyományossá vált hittantábort I–IV. osztályos gyerekek számára. Idei táborunk helyszíneként a Gyergyói-medencében fekvő Borzont települést választottuk, ahol a helyi Kolping család biztosított otthont számunkra.

Szombaton, augusztus 2-án reggel, vidám és derűs gyerekek csapata gyülekezett a Brassó-bolonyai plébánia udvarán, izgatottan várva az indulást. Kellemes hangulatban eltöltött vonatozás után megérkeztünk tábori helyszínünkre, ahol egy barátságos erdei ház fogadott bennünket, hatalmas zöld pázsittal körülvéve.

Hírek, hirdetések

Felvételi a gyulafehérvári kisszemináriumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételt hirdet a 2014/2015-ös tanévben induló IX. osztályának még fennmaradt 7 helyéreazoknak a fiúknak, akik sikerrel elvégzik/elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2015. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket. Előszeretettel várják azoknak a fiúknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni, vagy kántori oklevél megszerzéséhez képzésben szeretnének részesülni. (A kántorképzés opcionális, jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre; a felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik hétvégeken.) Szintén opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) is biztosít az iskola azoknak, akik ezt szabadidejükben vállalják. (A tanulóknak kényelmes bentlakást biztosítanak, napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadara­bok/ingek mosásával-vasalásával – mindössze évi 1600 / havonta kevesebb mint 200 lejért.) A III. szesszióbanfelvételizni szándékozók augusztus 30-áig jelentsék szándékukat plébánosuk ­vagy – plébánosuk tudtával – iskolai hitoktatójuk által a Kisszeminárium igazgatóságán (0258-819869). A beiratkozás és képességvizsga időpontjai: 2014. szeptember 1–3. Bővebb információ és elérhetőség a www.gmgkliceum.ro honlapon található. Azok is jelentkezhetnek, akik más teológiai líceumba – alacsonyabb felvételi médiájuk miatt – nem jutottak be (képességvizsgájukat elfogadjuk), vagy nem elégedettek azzal a lehetőséggel, amelyet a számítógépes elosztás kínált, és elméletibb síkon szeretnék folytatni tanulmányaikat.