Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Együtt a fogyatékkal élőkért – VI. konferencia

A Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató irodája idén is megszervezi az Együtt a fogyatékkal élőkért című konferenciáját Csíkszeredában, a Jakab Antal Tanulmányi Központban szeptember 21–22. között. Az idei téma: Segítsünk, de hogyan? Az előadások sorában található Valádi Enikő zeneterápiás módszere színes kotta használatával, alternatív oktatási módszerek, Macalik Ernő gyógynövényszakértő egészségvédő életmódról szóló előadása, dr. Berszán Lídia előadása Utak és tévutak? címmel, szó esik arról, hogy mit tanácsol a dietetikában szakosodott orvos, illetve a homeopátia lehetőségeiről és határairól is szó lesz. A konferencián lesznek műhelymunkák az előadásokban elhangzottak elmélyítésére, lesz kerekasztal-beszélgetés szülőkkel, gyakorló pedagógusokkal. A záró lelki programot Sárközi Sándor piarista tartja. Szeretettel várjuk a fogyatékkal élőkkel dolgozó kollégákat, szülőket és a téma iránt érdeklődőket. További információk a 0751-140067-es vagy 0735-735161-es telefonszámokon, illetve e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. (Caritas)

 

Hétvége együtt járó, házasságra készülő fiataloknak Gyer­gyó­szentmiklóson

Október 19–21. között a gyulafehérvári főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja hétvégét szervez együtt járó és házasságra készülő fiatalok számára Gyergyó­szent­miklóson, a Szent Miklós plébánián. A szervezők olyan párokat várnak, akik tartós kapcsolatra vágynak, még nem voltak házasok, együtt járnak vagy jegyesek. A hétvége legfőbb célkitűzése, hogy a jelen levő fiatal párok a beszélgetések, gondolatébresztő kérdések, játékok segítségével tisztábban lássák, jobban megismerjék magukat, egymást, mérlegre tegyék kapcsolatukat, megvizsgálják azt, hogy egymáshoz illenek-e. Abban is szeretnék segíteni a jelenlevőket, hogy jobban fel tudják használni az együtt járás, jegyesség idejét az Istennel és az egymással való kapcsolatuk elmélyítésére. A hétvége mottója: Ketten-hármasban:Nem jó, hogy az ember egyedül van: alkossunk hozzáillő segítőt is!” A részvételi díj 90 lej/személy/két nap. Jelentkezni a www.csalad.ro honlapon lehet augusztus 15–október 15. között. (csalad.ro)

 

Nyolcszáz éves Assisi Szent Klára rendje

Szerte a világon idén ünnepli fennállásának 800 éves évfordulóját Assisi Szent Klára rendje. Ebből az alkalomból augusztus 10–12. között a Ferences Világi Rend Kelet-Erdélyi Tanácsa lelki napokat szervezett Csíksomlyón a ferences kolostorhoz tartozó előadóteremben és a Szent Ágnesről elnevezett Csíksomlyó Ágacskája monostor kápolnájában. A lelki program augusztus 10-én este zsolozsmával kezdődött. Augusztus 11-én a nap reggeli dicsérettel indult, azt ezt követő szentmisét fr. Bőjte Mihály újonnan kinevezett csíksomlyói ferences házfőnök, tartományfőnök-helyettes, a Ferences Világi Rend lelki asszisztense végezte. A jubileumi fogadalomújítás és a napközi imaóra után fr. Urbán Erik, a csíksomlyói kegyhely templomigazgatója tartott előadást. A nap zsolozsmával zárult. Augusztus 12-én fr. dr. Orbán Szabolcs, a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljárója és a szécsényi rendházból érkezett Ferenc Mária klarissza apátnő anya tartott előadást. A jubileumi lelki napokat ünnepélyes szentmise zárta, amelyet Tamás József segédpüspök celebrált. (Borsodi L. László ferences sajtóreferens)

 

Felújított templombelső

Augusztus második vasárnapján a szentmise előtt Hajdú János főesperes-plébános megáldotta a felújított sepsiszentgyörgyi Szent Benedek-templomot, hálát adott Istennek, hogy sikeresen befejezték a munkálatokat. Új padlócsempe került az Állomás negyedi templomba, a hívek segítségével újrafestették az ablakokat, a padokat, kicserélték a templom fűtési rendszerét, és kivetítőt szereltek fel. Idén alakult a templom kórusa is, vasárnap és ünnepnapokon énekükkel emelve a szentmise liturgiáját. A Szent Benedek-templomban a magyar nyelvű szentmisék mellett a városban letelepedett nagyszámú csángó híveknek román nyelven is miséznek. (Józsa Zs.)

 

Szent István király ereklyéje előtt tiszteleghetnek

Augusztus 19-én, a hónap harmadik vasárnapján du. 4 órakor a váradi székeskáptalan tagjai a jelen levő papokkal és hívekkel közösen esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmisét Pálos István főesperes, nagyvárad-szőllősi plébános-kanonok mutatja be. A szentmisét követően a jelenlévők kifejezhetik tiszteletüket Szent István király ereklyéje előtt. (A váradi püspökség titkársága)

 

Családos találkozó Tasnádon

Augusztus 25-én, szombaton Tasnádon a Caritas Cato­lica nagytermében szervezik az esperesi kerület családos/házas találkozóját. A rendezvényre meghívták Bíró László püspököt, a magyar püspöki kar családreferensét, akinek nagy családpasztorációs tapasztalata van. Az ő javaslatára a találkozó kapcsolódik a Milánóban szervezett idei Csa­lá­dok Világtalálkozójához, a mottó is azzal megegyezően a Család: munka és ünnep. A találkozó programja: de. 10 óra: Imádságos ráhangolódás, de. 10,10–11: Bíró László püspök első előadása, 11,15–12: Bíró László püspök második előadása, du. 1 és fél három közt kiscsoportos beszélgetés, majd plénum és du. 4-től szentmise. Mivel a szervezők nagy öröme, hogy a kerületben a pasztorációs munkát ezzel a találkozóval is gazdagíthatják, a családok lelki gondozását élénkíthetik, örömmel hívnak mindenkit, papokat, házaspárokat, minden érdeklődőt. Gyerekfelügyeletet biztosítanak, román nyelvű bekapcsolódás is lehetséges. A találkozó anyagi fedezete biztosítva van, bejelentkezés szükséges legkésőbb augusztus 21-ig. (Pék Sándor)