Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A Máté 5,1–10-ben olvassuk, hogy Jézus a tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát és tanította őket. Kétszer is említette azokat, akik a mennyek országának örökösei lehetnek:

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

Ezzel a két mondattal Jézus kijelentette, milyen fontos, hogy az ember minden időben a boldogságot sugározza minden ember felé. Akkor is, ha talán anyagilag a legszegényebb, utolsó ember, akiről mindenki megfeledkezett, kivéve Istent, ezért őáltala lett lelkileg a leggazdagabb. Még akkor is boldognak kell lennünk, ha üldözést szenvedünk az igazságért, mert jutalmunk az örök élet lesz. A végsőkig ki kell tartanunk Isten mellett, ahogy kitartottak a legelső keresztények, akik boldogan mentek még a halálba is. Szavukat emelték, bölcsességet hirdettek a nemzeteknek, és egymást megajándékozták azzal a boldogsággal, amit a Szentlélek árasztott ki rájuk pünkösdkor.

Akkor lehetünk igazán boldogok, ha életünkben Istent az első helyre helyezzük. Nem lehetünk boldogok, amikor mellettünk emberek sokasága búcsúzik az élettől, betegség, egyedüllét vagy magára hagyás miatt, és mi (ha mással nem is tudtunk) még egy imával sem segítettünk rajtuk. Adja meg az Isten, hogy ne a földi vagyon, dicsőség, rang tegyen minket boldoggá, hanem az Istennel való élet. Életünk gyújtson tüzet, és adjon világosságot a sötét, bűnökkel teli világba. Ámen.