Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

• A lélek nélküli test tekintetéből, a retusálások mögül egy leégett, Isten nélküli város romjai bújnak elő. Kiégett, szomorú állapot ez. Az ilyen ember azzal dicsekszik, amit éppen szégyellnie kellene. Züllött állapot ez, amelyet balga módon sokan utánoznak.

• Számodra miért annyira tetszetős az ő ruhája? Miért utánzod ostoba sallangjait, mozdulatait, nyáladzó beszédeit, különösen azokat, amelyek még inkább felismerhetetlenné teszik őt? S még talán irigyled is őt?

• Az ilyen emberek a véletlen, a sors, az önkény emberei. Ahol a véletlen, a sors, az önkény uralkodik, ott nincs szükség erkölcsre. Elég csupán a közönséges, az igazi, mély érzés nélküli, izgalmi állapot, ahol akár vadak módjára is lehet élni.

• Aki a sorsra, a véletlenre vezeti vissza életének eseményeit, az istentelen. Talán véletlen, hogy élünk? Aki soha nem gondolkodott el a létezés lehetőségén – újból mondom –, az istentelen.

• Aki mechanizmusként éli meg az életét, az könnyen az elkeseredés állapotába jut. Az elkeseredés gyümölcse pedig a züllés, vagyis az önkény, amely pusztít, nemcsak másokat, hanem elsősorban önmagát.

• Aki így éli meg az életét, az csak a törvényben (rend, becsület, vér) és a véletlenben, a sorsban hisz. Törvényben, vagyis a test törvényében, a vér törvényében és a has törvényében. S ahol a törvényeket nem tudják megmagyarázni, ott jön a véletlen.

• Aki elfordul Istentől, az nem akar létezni. Viszont aki keresi Istent, megtalálja. Életet talál, igazi kincset.

• Isten szeretete maga az élet forrása. Isten gondviselése az élet igazi meghatározója. Isten az, aki észrevétlenül vezet, mert nem akar kényszeríteni.