Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Kitekintő

Milyen elhivatott katolikus szakmabelinek lenni nemzetközi mércével mérve? 

A nemzetközi Pax Romana szervezetet 1921-ben egyetemisták alapították, majd a katolikus és elkötelezett értelmiségiek fóruma lett. Ma öt kontinensen van jelen, és a különböző foglalkozású, keresztény értékrend szerint élő emberek alkotják. Sokszínűségét lehetett megtapasztalni azon a bécsi konferencián, amelyet a mai idő jeleinek felismerésére szervezett a genfi székhelyű nemzetközi titkárság az osztrák katolikus értelmiségi szervezetek vezetőivel, akik jelzésértékkel a kelet-közép-európai partnereiket is bevonták az előkészítésbe. Ezért aztán a volt kommunista tömb anyagilag hátrányos helyzetben élő szervezetei azt élhették meg, hogy ők is hasznos tagjai a nemzetközi csapatnak, szellemi kapacitásuk gazdagít, s nem azt kellett ismét tapasztalniuk, hogy szegénységük miatt mint Európa s a világ koldusai hátul kullognak.

A nemzetközi konferencia témája ezúttal az általános krízis volt, amelyet mint az idők jeleit értelmeztek, s közös kiutakat kerestek. A július 30–augusztus 1. között a bécsi egyetemi campuson tartott tanulmányi napokat öt fő téma köré csoportosították, amelyek a válság egész palettáját bemutatták, és egyben a kivezető gondolatok irányvonalát is kijelölték. Ezek: a kommunikáció (új kapcsolatrendszerekre, új megközelítésre van szükség), a nemzetközi szervezetek előtt álló kihívások (más szervezési módra van szükség), a vallásos-lelki-szellemi kihívások (a közös jövő alapja ez), a gazdasági etika (ennek elhanyagolása, háttérbe szorítása a fékeveszett fogyasztás propagálásával, a bukás, a csőd elkerülhetetlen, ehelyett a felelősség, a szolidaritás szelleme kell áthassa a gazdálkodást is), a hivatással gyakorolt szakma becsülete.

A nemzetközi katolicizmus itt valósággá vált. Rendkívüli élmény volt nemcsak a bőrszínek sokféleségét tapasztalni, s a közös angol nyelv számtalan lehetséges kiejtési módját, hanem az egy hit helyi megélésének formáit, azt a katolicizmusban meglevő szabadságot és erőt, hogy az egy hitet a helyi viszonyoknak és közösségeknek a szükségletei szerint szabad és lehet, sőt kell alkalmazni. Kelet-európai nyomorúságunkon, hányatott történelmünk tragikumán túllátva szembesültünk az afrikai, ázsiai keresztények nehézségeivel, de például a szentmise bevonulását kísérő táncuk, lendületes hitük a mi nehézkességünkre segített rálátni, a latin-amerikai közösségi egyházkép felhívta figyelmünket a megélt, nem csak hangoztatott igazi, önfeláldozó közösségiség gazdagságára. Erőt adott az észak-amerikai fiatal teológusok egyház iránti, vitára és engedelmességre egyaránt kész szellemi frissessége, új elhatározásokra sarkallt az elkötelezettségre vonatkozóan, hiszen az értelmiség, a szakmaiság önmagában nem elég, azt egy közösség szolgálatában megélve van igazi értéke és értelme. A közösség kiemelt szereplőjének lenni pedig nem kényelmes, a nyilvánosság előtti pöffeszkedésre okot adó pozíció…

Élményt adott Szent Ferenc Naphimnuszának minden érzéket megmozgató, elmélyülésre segítő előadása: a szöveg mellett Carl Orff és Paul Hindemith zenéje szólalt meg, a himnusz egyes képei ember nagyságú festett textíliákon a szemünk előtt lebegtek, miközben táncban keltették életre az egyes szimbólumokat. A közel kétszáz résztvevő három kirándulás között választhatott, mindenik dunai hajózással, a vidék és a város bejárásával volt összekötve. A kikapcsolódást újra munka követte: az általános válság a szervezetet is elérte, ezért új struktúrákat próbál majd ki a Pax Romana is a jövőben: szerényebben, de hatékonyabban dolgozva próbálják újraépíteni a korábbi megbecsülést és hatékony szolgálatot. Az új elnökség: elnök Javier Iguinez (Peru), lelkivezető Luis Maria Goikoetxea (Baszkföld), főtitkár Philippe Ledouble (Franciaország), pénztáros Eneko Caballero (Baszkföld), alelnökök: Kevin Ahern (AEÁ), Adrian Pereira (Malajzia), Fredrick Wamalwa (Kenya), Ramon Ibeas (Baszkföld), Ana Claudia de Los Heros (Uruguay). Reméljük, hogy a nemzetközi megújulás magyar nyelvterületre is elérkezik, segít mind a magyarországi, mind a romániai magyar Pax Romanának alapjaiban megújulni és hivatását felismerve folytatni tevékenységét.