Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A hit évét hirdetik meg a gyulafehérvári főegyházmegyében, erről szól az új pasztorális terv, amelyet az augusztus 27–29. között Csíksomlyón rendezendő pasztorális napokon mutatnak be. 

Portik Hegyi Kelemen főesperes-plébános kérdésünkre elmondta: „Az év témája belekapcsol a világegyház életébe, hiszen a hit évét hirdette meg a szentatya. Egyházmegyénk pasztorális tervében a pasztorális bizottság döntése alapján ciklikusság érvényesül: az előző három évben végigjártunk egy folyamatot a misztérium–kommunió–misszió vonalon, s most a misszió után újra a misztériumra figyelünk, a hitre koncentrálva jobban elmélyülünk Isten titkában és életében. Mindannyiunknak van tapasztalata e téren, a pasztorális napok célja ezt megosztani, egymást gazdagítva ezáltal a műhelymunkák, csoportbeszélgetések, tanúságtételek formájában.” Arra a kérdésre, hogy miért érdemes a pasztorális napokra eljönni, a pasztorális bizottság vezetője ezt válaszolta: „Fontos együtt élni, gondolkodni és tervezni. E napok célja a tapasztalatszerzés és annak megosztása, valamint annak módját keresni, hogyan tudjuk közösen megélni és továbbadni ezt a kincsünket. Erre jó a pasztorális napok, ezért javasoljuk: akik eljönnek, legyenek ott végig! A pasztorális napok célja, hogy együtt legyünk egyházunkkal, a helyi egyházzal, hiszen ahol a közösség összegyűl, és ott a püspök, az érsek, ott élő az egység az egyházunkkal. A pasztorális napok további célja, hogy kapjunk, hogy befogadjuk, amit Isten adni akar nekünk, mert Isten tudja, mire van szükségünk, gazdagítani akar lelkiekkel és szellemiekkel. Ezért érdemes eljönni: Istenért. Nem csak a magam örömére és feltöltésére, hanem hogy legyen mit továbbadni, tehát nemcsak magunkért, hanem a ránk bízottakért.”

A pasztorális bizottságban és a napok előkészítésében az elmúlt években mindig szívvel-lélekkel és sok munkával ott volt a nemrég körünkből Istenhez tért Nagy József. Hogyan folytatódik, hogyan szerveződik nélküle a munka?

„Azt látjuk, nagy hiány a távozása, ő nagymértékben készítette elő a témát, a pasztorális füzetet. Hisszük, hogy a kegyelem szintjén összetartozunk, amiről beszélünk: a szentek közössége valóság, ahogyan azt a Hitvallásban valljuk, s ez alkotja az idei füzet gerincét, ennek alapján dolgozta ki pont ő a füzet 12 pontját, amit majd a következő évben elmélyítünk. Ez összeköt bennünket vele is. Köszönet neki mindazért, amit tett az egyházmegye, az evangelizáció terén, a pasztorális napok előkészítésében… Azt a munkát most nekünk kell folytatnunk, a stafétát átvéve közösen kell továbbvinnünk a hit évére választott szentírási mottónk értelmében is: Álljatok szilárdan a hitben! (1Kor 16,13), aminek ő nemcsak tanítója, de megélője is volt… Ez vezet bennünket ebben az évben… Érezzük, hogy feladatunk nemcsak a magunk lelki ügye, hanem az egyházközség, az egyházmegye egészének sorsát hordozni, érte tenni, ahogy Szaxi érezte, feladatunk ezt a lelkiséget terjeszteni, hogy mind átérezzük, ez mindannyiunk feladata… Tőle ezt kell átvennünk és vinnünk tovább… Bátran vállaljuk az áldozatot, ő is erre tanít. Elmenni a pasztorális napokra sok szempontból áldozat is, ugyanakkor jól is érezhetjük ott magunkat, hiszen Istennel és egymással találkozunk…”

„A pasztorális napok szervezése a munkámnak az a része, amit a legszívesebben csinálok” – mondja Molnár Izabella pasztorálasszisztens, a GYEPI munkatársa. „Hogy miért? Mert sok emberhez szól, sok ember találkozását, együttgondolkodását segíti elő. Ezért pedig érdemes dolgozni. Maga a szervezés is csapatmunka, ami külön öröm nekem, mivel a munkám többi részében nagyrészt egyedül vagyok. A mostani szervezőmunka ezen a tavaszon picit akadozott a legtöbb munkatársunk túlterheltsége miatt, de végül a csapat összekapta magát, mindenki szívvel-lélekkel végzi a munkának a ráeső részét.” Nagy József, mindenki Szaxi pátere a csapat alaptagja volt, hiánya itt is nagy űrt hagy maga után. Molnár Izabella róla elmondja: „A vele való munka öröm volt nekem: mindig éreztem azt, hogy neki igazán szívügye a pasztorális bizottságban való munka. Őszintén mondhatom, ő volt az egyik motorja, mozgatója ennek a munkának, akire mindig tudtam számítani. Érezzük a hiányát, és sokat fogunk rá gondolni a pasztorális napok alatt is.”

A pasztorális napok programjából

Hétfő, augusztus 27. de. 10 órakor nyitó szentmise a kegytemplomban; főcelebráns Tamás József segédpüspök. De. fél 12: a rendezvény megnyitója (Portik-Hegyi Kelemen), déli 12 óra: A II. vatikáni zsinat 50 év távlatából (dr. Jitianu Liviu előadása); du. negyed 6-tól tanúságtételek: Plébániaközösségünk a maga realitásában (a csernakeresztúri és a gyimesbükki plébániák bemutatkozója), Hogyan erősítette meg hitemet egy ifjúsági közösség? (Újfalusi Csaba), Hogyan vezetett ki a hit a szenvedélybetegségből? (György Zsolt); du. fél 7: fórum a tanúságtevőkkel és az előadóval (moderátor: dr. Bodó Márta); este fél 9-től szentségimádás és gyónási lehetőség a kegytemplomban. Kedd, augusztus 28. de. 9óra: Krízis–gondviselés–hit (dr. Deák Viktória Hedvig OP előadása), fél 11-től csoportbeszélgetés, de. háromnegyed 12-től tanúságtételek: Hogyan erősítette meg hitemet egy lelkiségi mozgalom? (Puskás Bálint), Hogyan segíthetünk igazán embertársainkon? (András Ildikó), Hogyan vezetett ki a hit a szenvedélybetegségből? (Sánta Pál), Hit és vállalkozás (Lackó Csaba); háromnegyed 1-kor a délutáni műhelymunkák ismertetése, majd 1-től ebéd. Du. fél 4-től választható műhelymunkák: 1. Ima, elmélkedés (P. Pakot Géza SJ), 2. Hitünk kommunikációja (dr. Bodó Márta, Szőcs Csaba), 3. Lectio Divina (Magos Gyöngyvér), 4. Búcsúk/Zarándoklatok (Csapai Árpád), 5. A hit ápolása a családban (főegyházmegyei család-munkacsoport), 6. Döntések – krízisek (Tamás Barna). Este 7 órától szentmise a kegytemplomban, majd svédasztalos vacsora, tea- és borház. Szerda, augusztus 29., de. 9 óra: Porta Fidei – pasztorális szempontok a hit évére (Szénégető István előadása), negyed 11-től csoportbeszélgetés, majd negyed 12-től plénum, ezt követően kiértékelő, és du. 1 órakor ünnepi záró szentmise a kegytemplomban; főcelebráns Jakubinyi György érsek.

Végül Portik Hegyi Kelemen a lelkünkre köti, hogy fogadjuk, „amit Isten adni akar a liturgián, az előadásokon keresztül, amelyek az év témájához visznek közelebb. Legyünk animátorai közösségeinknek, legyünk a lelke, táplálója a családi, plébániai, a munka- és az egyházi közösségnek!” A szervezők munkáját megkönnyíti a bejelentkezés. Postacím: GYEPI, 535500 Gheorgheni, str. Márton Áron nr. 9, telefon: 0753-869706, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..