Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Felkérés segítségnyújtásra 

2011 szeptemberében ünnepelték a csíksomlyói kegytemplom jelenlegi orgonájának 80 éves évfordulóját. 1930–1931 között épült, és feltehetőleg az ötödik a sorban a történelem folyamán, amely betölti a kegyhelyet gyönyörű hangjával. Tervezője Geyer József budapesti orgonatervező, a kivitelezők pedig Wegenstein Lipót és fiai voltak, akik saját gyárukban építették fel a 40 regisztert, 3 manuált és 2842 sípot számláló hangszert. Eredetileg 36 szólóváltozata volt, amelyből 4 nyelvsíp.

Egy 1990-ben végzett általános javítás és átalakítás óta – amely dr. Walter Kindlnek, a temesvári alsóvárosi dóm karnagyának és Hermann Binder nagyszebeni orgonaépítő mérnöknek a nevéhez fűződik – az orgona 40 szólóváltozattal és 2824 síppal rendelkezik. Bár a felújítás alkalmával elektromosították a teljes billentyűvezérlést és a regiszteres vezérlés egy részét is, a teljes elektromosítás anyagiak hiánya miatt elmaradt.

Az utóbbi időben egyre több probléma van a nem elektromosított, az úgynevezett pneumatikus részekkel, ezért az orgona teljes felújításra szorul, mert az elmúlt huszonöt év alatt elhasználódtak a bőrök, egyre több a meghibásodás. A 2012 szeptemberében kezdődő felújítás során a csíksomlyói kegytemplom orgonájának teljes javítására, tisztítására és hangolására, valamint a teljes rendszer elektromosítására kerülne sor. Beépítenének egy Setzer-kombinációt is, amely az orgonista dolgát könnyítené meg a regisztráláskor, főleg koncertek alatt.

A csíksomlyói kegyhely orgonája dallamkombinációival évtizedekig megszakítás nélkül nyújtotta a szebbnél szebb lelki élményeket, most pedig ő szorul segítségre: az őt hallgatók és minden jóakaratú ember anyagi támogatására, ugyanis a javítási munkálatok előreláthatólag 135 000 lejbe kerülnek. Ehhez kérik a csíksomlyói ferencesek azoknak a segítségét, akiknek anyagi lehetőségei megengedik, és fontosnak érzik, hogy a csíksomlyói kegyhely orgonája továbbra is betölthesse szerepét: a jövőben is hozzájárulhasson ahhoz, hogy a lélek, amely Istenre vágyakozik, a dallam, az ének segítségével is közelebb kerüljön hozzá.

A javításra és felújításra szánt összeget a következő számlaszámra várják: RO32 RNCB 0152 0423 6929 0001, BCR Miercurea Ciuc. Számlatulajdonos: Mănăstirea Franciscanilor Şumuleu. Adószám: 5023480. Az átutalási szelvényre tüntessék fel: A csíksomlyói kegytemplom orgonájának javítására. Minden adakozó kedvű, jóakaratú ember segítségét köszönik.