Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A brassó-bolonyai plébánián működő Szent József Kol­ping-család és a 105. számú Szem­lér Ferenc Cser­kész­csa­pat idén is megszervezte az immár hagyományossá vált hit­tantábort a maros­németi Gyu­lay Ferencz-kastélyban. Jú­lius 18-án reggel 8 órakor egy csapat vidám gyerek gyülekezett a plébánia udvarán, izgatottan várva az indulást. Hosszú és fárasztó utazás után megérkeztünk a tábor helyszínére: a kastélyhoz, amely vendégül látott bennünket hat napon keresztül.

Gyors berendezkedés után elkezdődött a tábori program: ismerkedtünk, játszottunk, majd este tábortűznél köszöntöttük a velünk együtt, de mégis külön táborozó 105. számú Szemlér Ferenc Cser­kész­csa­pat tagjait. A reggelek tornával indultak, ezt követően reggeli imával és egy-két dalocskával köszöntöttük a jó Istent. Reggeli után tematikus foglalkozásokra került sor. Táborunk vezérgondolata egy Mécs László-idézet volt: Visszamosolyogni mindenre, visszamosolyogni az Istenre. Ezt a kis, de mégis sokatmondó idézetet tártuk fel, értelmeztük a gyerekekkel együtt, és eszerint próbáltuk megélni táborunk minden egyes percét. A délutáni kézműves-foglalkozások keretén belül is mottónk köszönt vissza az alkotásokból. Gyönyörű festmények és rajzok készültek különböző technikák alkalmazásával. Ezenkívül csodálatos fali díszek is készültek, amelyek mostanra biztosan a gyerekek szobáit díszítik. Gyertyákat is mintáztunk, ki-ki saját elképzelése szerint. Esténként közösen játszottunk a cserkészekkel, majd népdalokat és kánonokat tanultunk a tűz mellett. Kirándulásokra is sor került a táborban. Szombaton, július 21-én megnéztük Vajdahunyad várát, melyről a cserkészek meséltek nekünk, rövid interaktív történelemóra keretén belül. Visszatérve Dévára, a napi hőséget már alig bírva, egy nagyot csobbantunk a strandon. Vasárnap szentmisén vettünk részt Déván, mely után körbevezettek minket a Böjte Csaba által alapított gyerekotthonban és a kolostorban.

Utolsó este megrendeztük a tábori Mr. és Mrs. versenyt, ezt követően meg kis bulira, táncra került sor. Kedd délután búcsút vettünk a kastélytól, a csodaszép tájtól, és hazafele indultunk. Itthon tárt karokkal vártak ránk szüleink és hozzátartozóink.

A gyerekek és a munkatársak visszajelzései alapján sikeres tábornak minősítem a Marosnémetin eltöltött hat napot. Úgy érzem, hogy át tudtuk adni táborunk üzenetét a gyerekeknek, elültettük azt a kis magot bennük, amely idővel folyamatos ápolással és gondozással csodálatos virággá nőheti ki magát. Pozitív énképre, gondolkodásra, empátiára és elfogadásra próbáltuk rávezetni a gyerekeket, hiszen Isten mindent, mindenkit szépnek alkotott.

Ezért a táborért hálával tartozunk a jó Istennek, aki végig velünk volt, meghallgatta imáinkat, kéréseinket. Köszönet a Szent József Kolping-család munkatársainak, a szervezőknek, a konyhás csapatnak (mert olyan finom ételeket főztek nekünk), plébánosunknak, dr. Nagy György Attilának, a szülőknek, akik elengedték gyerekeiket velünk erre a hat napra, a Decorator Kft-nek a támogatásért, és nem utolsósorban Varga Évának, aki megnyitotta a kastély kapuit a táborozók számára. Reméljük, hogy jövőre ismét együtt táborozhatunk! Isten áldása kísérje minden egyes munkatársat és résztvevőt!