Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 34. szám, 2012. augusztus 19.

Interjú

Nagy–György Attila Marosvásárhelyen született 1969-ben, teológiai tanulmányait 1988–1991 között Gyulafehérváron, 1991–1993 között Brixenben végezte, magiszteri tanulmányokat folytatott 1993–1994 közt Innsbruckban, majd ugyanott doktori tanulmányokat 1996–1998 között. Gyulafehérváron szentelték pappá 1993-ban. Zernyesti és brassói plébánosi, valamint ifjúsági és egyetemi lelkészi szolgálat után augusztus 1-jétől Jakubinyi György érsek kinevezte a gyulafehérvári szeminárium rektorának. Az elmúlt időszakban az ökumené is fontossá vált számára, ezen a területen is jelentős feladatokat vállalt, a főegyházmegye pasztorális bizottságában is ezért volt felelős. Brassóban az elmúlt években szép eredményeket is ért el az ökumené terén. Miközben lapunk munkatársai és az olvasók, a főegyházmegye és az egyházmegyék hívei nevében is áldott szolgálatot kívánunk neki új beosztásában, elsősorban arról kérdeztük: miért tartja fontosnak az ökumenét?

Egyrészt azért tartom fontosnak, mert az egyház is annak tartja, másrészt van gyakorlati tapasztalatom, személyes indíttatásom is. Az ökumené Isten akarata, és az egyházi dokumentumok is ezt támasztják alá. Mindenkinek fontos kellene legyen. A múlt században Wattson anglikán lelkész kezdeményezte az egység imahetét, amelyet a katolikus egyház is átvett XXIII. János pápa kezdeményezésére. Ő hozta létre 1960-ban a vatikáni Egységtitkárságot, amely később zsinati bizottság lett. A II. vatikáni zsinat is támogatja ezt a kezdeményezést. A vatikáni zsinat dokumentumai is kifejezik az egységre törekvést, s van egy, amely kifejezetten ezzel foglalkozik, az Unitatis redintegratio. A VI. Pál által kiadott Evangelii nuntiandi és a II. János Pál által szignált Redemptoris hominis dokumentumok is állandó missziós küldetésről vallanak, ami pedig összefügg az ökumenével.

Aktuális

Jó pár hete az egyik tévéadón érdekes riportot láttam korunk nagy magyar írónőjével, Jókai Annával új könyve kapcsán, amelynek címe Éhes élet. Ezután fogalmazódtak meg bennem az itt következő gondolatok.

Minden ember éhes valamire, nem biztos, hogy csak a kenyérre, természetesen ez az elsők között szerepel, de leginkább a szeretetre és az élő Istenre. És aki ezt az éhségét nem tudja kielégíteni, tévútra szalad, élete kudarcba fullad. Ha mai világunkat nézzük, azt tapasztaljuk, hogy az emberek életére a siker, a politika, a szex, a pénz pusztítóan hat, befolyásolva az egyén és a közösség életét.

Az írónő öt olyan területet emel ki, ahol a mai kor embere próbálja telezabálni magát ahelyett, hogy megtalálná az igazi élő Istent a protokoll-Isten helyett. Melyek ezek?

Első a hataloméhség: napjaink Romániája tipikus példája ennek, amikor mindenki mindent képes megtenni azért, hogy hatalmon maradjon vagy hatalomra kerüljön. De ez a helyzet a választások alkalmával is, amikor egyesek emberségükből is képesek kivetkőzni, rágalmazni vetélytársaikat, csak hogy hatalomhoz jussanak, hatalmon maradjanak.

Panoráma

A hit évét hirdetik meg a gyulafehérvári főegyházmegyében, erről szól az új pasztorális terv, amelyet az augusztus 27–29. között Csíksomlyón rendezendő pasztorális napokon mutatnak be. 

Portik Hegyi Kelemen főesperes-plébános kérdésünkre elmondta: „Az év témája belekapcsol a világegyház életébe, hiszen a hit évét hirdette meg a szentatya. Egyházmegyénk pasztorális tervében a pasztorális bizottság döntése alapján ciklikusság érvényesül: az előző három évben végigjártunk egy folyamatot a misztérium–kommunió–misszió vonalon, s most a misszió után újra a misztériumra figyelünk, a hitre koncentrálva jobban elmélyülünk Isten titkában és életében. Mindannyiunknak van tapasztalata e téren, a pasztorális napok célja ezt megosztani, egymást gazdagítva ezáltal a műhelymunkák, csoportbeszélgetések, tanúságtételek formájában.” Arra a kérdésre, hogy miért érdemes a pasztorális napokra eljönni, a pasztorális bizottság vezetője ezt válaszolta: „Fontos együtt élni, gondolkodni és tervezni. E napok célja a tapasztalatszerzés és annak megosztása, valamint annak módját keresni, hogyan tudjuk közösen megélni és továbbadni ezt a kincsünket. Erre jó a pasztorális napok, ezért javasoljuk: akik eljönnek, legyenek ott végig! A pasztorális napok célja, hogy együtt legyünk egyházunkkal, a helyi egyházzal, hiszen ahol a közösség összegyűl, és ott a püspök, az érsek, ott élő az egység az egyházunkkal. A pasztorális napok további célja, hogy kapjunk, hogy befogadjuk, amit Isten adni akar nekünk, mert Isten tudja, mire van szükségünk, gazdagítani akar lelkiekkel és szellemiekkel. Ezért érdemes eljönni: Istenért. Nem csak a magam örömére és feltöltésére, hanem hogy legyen mit továbbadni, tehát nemcsak magunkért, hanem a ránk bízottakért.”

Panoráma

Felkérés segítségnyújtásra 

2011 szeptemberében ünnepelték a csíksomlyói kegytemplom jelenlegi orgonájának 80 éves évfordulóját. 1930–1931 között épült, és feltehetőleg az ötödik a sorban a történelem folyamán, amely betölti a kegyhelyet gyönyörű hangjával. Tervezője Geyer József budapesti orgonatervező, a kivitelezők pedig Wegenstein Lipót és fiai voltak, akik saját gyárukban építették fel a 40 regisztert, 3 manuált és 2842 sípot számláló hangszert. Eredetileg 36 szólóváltozata volt, amelyből 4 nyelvsíp.

Panoráma

Erdő Péter bíboros ünnepi szentmise keretében áldotta meg a Mária-utat. A bíboros Nagyboldogasszony tiszteletére az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét augusztus 15-én. Ekkor áldotta meg a Mária út kelet-nyugati, Csíksomlyót Mariazellel összekötő ágát, miután zarándokokat kísért egy esztergomi útjelzéshez. A gyalogos zarándokcsoport Budapestről és Tatabányáról a Mária-úton érkezett.

Csíksomlyón Székely János és Tamás József segédpüspökök az augusztus 15-i Nagy­boldogasszony ünnep előes­téjén áldották meg a Mária-út erdélyi szakaszát. Erre az időpontra Székely János Marosvásárhelyről fiatalokkal gyalogolt Csíksomlyóra. A zarándoklat utolsó két napjára erdélyi fiatalok is csatlakoztak hozzájuk a csíksomlyói ifjúsági találkozó keretében.

Panoráma

Tusványos a világ közepe, hallottuk nemegyszer a táborra és a bevetésre készülve. Munkánk során többször gondolkodunk el azon, mire is van szüksége az embereknek, mi az, amit mi, ez a kis és fiatal csapat adni tudunk. Vannak esetek, amikor erőnkön fölül teljesítünk, és a legváratlanabb események részesei lehetünk.

A Keskeny út sátor az a hely, ahol elcsendesedhetünk, magunkba tekinthetünk, művészi énünket felszínre hozhatjuk, és főként önmagunk teljességében elfogadást nyerünk. Még a „világ közepén” is szükség van olyan helyre, a koncertek, bulik forgatagában, ahol a csend beszél. Itt Márai Sándor gondolatai szóltak hozzánk a Füveskönyvből, hangolódtunk a napra, a feladatokra és a minket körülvevő világra.

Panoráma

VIII. Kézdi-Orbai Kerületi Ifjúsági Tábor 

Július 24, kedd. Déli 12 óra körül biciklis, nagy táskás fiatalok gyülekeznek a kantai Szentháromság-templom előtt. Készülnek táborozni. Ismerősök, ismeretlenek, névsorok, nevek, csomagok röpködnek. Végül előkerül mindenki, összeszedik a csomagokat, felpakolják a piros kombi Daciát, elduruzsolnak egy röpimát, hogy a biciklisek ne ázzanak bőrig útközben, és elindulnak a kézdi-orbai kerületi ifjúsági táborba, Gelencére.

Panoráma

Mozaikkockák a X. Ferences Ifjúsági Zarándoklatról 

Július 29. és augusztus 3. között került sor a X. Ferences Ifjúsági Zarándoklatra. A szervező ferences testvérek évről évre arra törekednek, hogy a FerIZán részt vevő fiatalok megízleljék, megkedveljék és elsajátítsák az alapvető ferences értékeket: a természetszeretet, a közösségi életet, a vidámságot, az egyszerűséget. Mint minden évben, a természetben töltött gyaloglást, a természet szépségeire való rácsodálkozást elmélkedés, ima, különböző lelki és közösségi programok egészítették ki.

Panoráma

Ha visszagondolok a zarándoklaton megélt napokra, nagy öröm és hála van a szívemben. Amikor megérkeztünk Zete­lakára, jó volt látni a többiek arcán a nyitottságot, örömet, kíváncsiságot, hogy vajon az idén a ferences testvérek mit és hogyan gondoltak el. A közös játékok, a tánc segített bennünket jobban összekovácsolódni. Jó volt megtapasztalni, hogy nem jelentett gondot a fiataloknak, ha többen aludtak a szobában a kelleténél, vagy türelmesen kellett várniuk a sorukra.

Panoráma

A brassó-bolonyai plébánián működő Szent József Kol­ping-család és a 105. számú Szem­lér Ferenc Cser­kész­csa­pat idén is megszervezte az immár hagyományossá vált hit­tantábort a maros­németi Gyu­lay Ferencz-kastélyban. Jú­lius 18-án reggel 8 órakor egy csapat vidám gyerek gyülekezett a plébánia udvarán, izgatottan várva az indulást. Hosszú és fárasztó utazás után megérkeztünk a tábor helyszínére: a kastélyhoz, amely vendégül látott bennünket hat napon keresztül.

Panoráma


Mesebeli kiskastélyhoz betévedt cserkészcsapat,

Udvarában úgy gondolták, felhúzzák a sátrukat.

Ugye szép itt, ugye jó itt? Nézz csak ide meg oda.

Bársony itt a gyepes udvar, drágakő a palota.

Csapatzászló-felvonásra tisztelgünk, énekelünk,

Csatasor, katonaléptek, s dalra zendül a szívünk.

Kitekintő

Július 14-én vérrel könnyezett a Delhi melletti gha­zia­badi Szeplőtelen Szűz Máriáról nevezett kármelita rendházban található Mária-szobor, amelyet néhány hónapja vett a közösség az újdelhi Szent Pál Központtól Az esemény azóta többször ismétlődött. Elsőként egy cselédlány, Sunita vette észre takarításkor. „Amikor le akartam törölgetni a Szűzanya-szobrot, láttam, hogy vér folyik a szeméből. Felsikoltottam, nem hittem a szememnek, próbáltam lemosni a vért a szoborról, de csak folyt tovább.” A házfőnök, Joy Kizhakkayil így mesélte el: „Amikor beléptem a kápolnába, a cselédlány a szoborba kapaszkodva reszketett, és hangosan könyörgött a Szűzanyához.” A vért az Újdelhi Összindiai Orvostudományi Intézet (AIIMS) főnővére is látta, tapintotta. Estig közel háromezer ember érkezett a helyszínre; a tömeg miatt a rendőrséget is ki kellett hívni. Július 15-én, vasárnap, amikor a házfőnök misézni ment a kápolnába, az esemény megismétlődött. „Ezúttal erősen ömlött a vér, az asztalra is lefolyt” – mesélte. A vérből mintát vettek, azt a közeli Szent József kórházban elemezték, „a laboreredmény szerint a vér B pozitív”. Az egyházi elöljárók döntése nyomán július 21-én a szobrot átvitték a Mária mennybevétele titulusú plébániatemplomba. (Az Indiai Katolikus Püspöki Konferencia közleménye alapján).

Kitekintő

Ez volt a témája az idei, augusztus 3–6. között tartott, pezsgő gondolatokkal, mély lelkiséggel és üdítő humorral átitatott dobogókői ILK (Ignáci Lelkiségi Közösség) műhelynek. A szervező a Manréza lelkigyakorlatos ház igazgatója, Vízi Elemér SJ, a résztvevők olyan szerzetesek, egyházmegyés papok és világiak, akik Szent Ignác-i lelkigyakorlatokat kísérnek, a hétköznapokban lelki kísérettel is foglalkoznak. A szerzetesrendek közül a jezsuiták, a segítő és a pálos nővérek, a szociális testvérek, az iskolanővérek, valamint a piaristák képviseltették magukat. A nagyon intenzív három nap alatt az előadások, egyéni reflexiók, kiscsoportos megosztások, plénumok, filmnézés és -megbeszélés kínáltak lehetőséget a műhely meghívottjától, Monthy Williams Kanadában élő jezsuitától, egymástól és a saját tapasztalatokból való tanulásra, a hallottak, megéltek továbbgondolására, mélyebb ízlelgetésére.

Kitekintő

Milyen elhivatott katolikus szakmabelinek lenni nemzetközi mércével mérve? 

A nemzetközi Pax Romana szervezetet 1921-ben egyetemisták alapították, majd a katolikus és elkötelezett értelmiségiek fóruma lett. Ma öt kontinensen van jelen, és a különböző foglalkozású, keresztény értékrend szerint élő emberek alkotják. Sokszínűségét lehetett megtapasztalni azon a bécsi konferencián, amelyet a mai idő jeleinek felismerésére szervezett a genfi székhelyű nemzetközi titkárság az osztrák katolikus értelmiségi szervezetek vezetőivel, akik jelzésértékkel a kelet-közép-európai partnereiket is bevonták az előkészítésbe. Ezért aztán a volt kommunista tömb anyagilag hátrányos helyzetben élő szervezetei azt élhették meg, hogy ők is hasznos tagjai a nemzetközi csapatnak, szellemi kapacitásuk gazdagít, s nem azt kellett ismét tapasztalniuk, hogy szegénységük miatt mint Európa s a világ koldusai hátul kullognak.

Egy falat a léleknek

• A lélek nélküli test tekintetéből, a retusálások mögül egy leégett, Isten nélküli város romjai bújnak elő. Kiégett, szomorú állapot ez. Az ilyen ember azzal dicsekszik, amit éppen szégyellnie kellene. Züllött állapot ez, amelyet balga módon sokan utánoznak.

• Számodra miért annyira tetszetős az ő ruhája? Miért utánzod ostoba sallangjait, mozdulatait, nyáladzó beszédeit, különösen azokat, amelyek még inkább felismerhetetlenné teszik őt? S még talán irigyled is őt?

Útjelző

(V. parancsolat, 7/2. rész)

Vétkezik az V. parancs ellen, aki másnak egészségében kárt tesz. Mivel? Hogyan?

Veszekedéssel, civakodással. Rendszerint ezzel szoktuk felizgatni a másikat. Elraboljuk belső nyugalmát és megelégedettségét, s ezáltal megrontjuk egészségét. Orvosilag igazolt, hogy mások bosszantása, mérgesítése egyike a legsúlyosabb betegségek forrásának. Jó itt hitvestársunkra, szüleinkre, tanítóinkra, papunkra is gondolni!

Fiatal vagyok és gondolkodom

A Máté 5,1–10-ben olvassuk, hogy Jézus a tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát és tanította őket. Kétszer is említette azokat, akik a mennyek országának örökösei lehetnek:

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 

Hírek, hirdetések

Együtt a fogyatékkal élőkért – VI. konferencia

A Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató irodája idén is megszervezi az Együtt a fogyatékkal élőkért című konferenciáját Csíkszeredában, a Jakab Antal Tanulmányi Központban szeptember 21–22. között. Az idei téma: Segítsünk, de hogyan? Az előadások sorában található Valádi Enikő zeneterápiás módszere színes kotta használatával, alternatív oktatási módszerek, Macalik Ernő gyógynövényszakértő egészségvédő életmódról szóló előadása, dr. Berszán Lídia előadása Utak és tévutak? címmel, szó esik arról, hogy mit tanácsol a dietetikában szakosodott orvos, illetve a homeopátia lehetőségeiről és határairól is szó lesz. A konferencián lesznek műhelymunkák az előadásokban elhangzottak elmélyítésére, lesz kerekasztal-beszélgetés szülőkkel, gyakorló pedagógusokkal. A záró lelki programot Sárközi Sándor piarista tartja. Szeretettel várjuk a fogyatékkal élőkkel dolgozó kollégákat, szülőket és a téma iránt érdeklődőket. További információk a 0751-140067-es vagy 0735-735161-es telefonszámokon, illetve e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. (Caritas)