Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 33. szám, 2016. augusztus 14.

Panoráma

„Pápai áldás” – a Karol zarándokcsapat Wadowicében, II. János Pál szülőháza és otthoni plébániatemploma között. Fotó: Berkes AntalBiciklis zarándoklat a krakkói Ifjúsági Világtalálkozóra

Vajon eléggé bennfoglaló és mai-e katolikus egyházunk ahhoz, hogy „anyanyelvén” vagy lingua francáján, azaz latinul is hívják valahogy a biciklit? Ez a kérdés fogalmazódott meg bennünk, abban a közel egy tucat fiatalban, akik a Karol kerékpáros csapat tagjaiként július 20-án a budapesti Szent István Bazilika előtt drótszamárra ültünk, hogy hat nap alatt eltekerjünk a 2016-os Krakkói Ifjúsági Világtalálkozóra.

Mind ez a hét, mind a régtől várt, július 25–31. közötti lengyelországi esemény arról győzött meg: megoldható az a probléma, amely a zarándokútlevelünk ajánló passzusának megfogalmazásakor vetődött fel. Minden szenvedélyünk és különbözőségünk belefér abba a régi keretbe, melyet egymást toleráló, segítő emberek alkotnak: líceumi tanulók, pápa, püspökök, egykori latinórákon figyelmes fiatal felnőttek, otthonról drukkoló családok, önkéntesek. A hangosan mediatizált találkozó margójára írva álljon itt is néhány köszönősor, egy pár emlék és megfigyelés, a biciklis tempó gyümölcsei.

Panoráma

A temesvár-józsefvárosi zarándokok csoportjaMáriaradna a Temesvári Egyházmegye legfontosabb zarándokhelye. Radna lelki kisugárzása túlmutat az egyházmegye területén. A 18. századtól kezdve a Bánság, a szegedi nagytáj és a Partium vidékéről keresik fel tízezrek az Arad közelében lévő Maros-menti kegyhelyet.

A Radnára érkező zarándokok tükrözik a vidék nemzeti sokszínűségét, amely egyediséget ad ennek a kegyhelynek. Zarándoknapokon magyarul, románul, németül, bolgárul, horvátul és szlovákul imádkozó-éneklő csoportok kérik a Szűzanya oltalmát.

Az 1992 óta pápai bazilika rangra emelt kegytemplomban a nyelvek sokszínűsége természetes. Mária érti mindenki fohászát. Sőt, minden nép a saját Nagyasszonyának tekinti őt.

Panoráma

Magyar Olimpiai Udvar nyílt augusztus 5-én Kolozsváron a katolikus egyház Szentegyház (I. Maniu) utcai bérházának udvarán. Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője az egybegyűlteknek elmondta: az augusztus 14–21. között megszervezett 7. Kolozsvári Magyar Napoknak első, mintegy felvezető rendezvénye a Kolozsvár belvárosában berendezett olimpiai udvar megnyitója.

A  Rio de Janeiró-i nyári olimpia hivatalos nyitónapján már magyar kommentárral lehetett élvezni a magyar sportolók szereplését. Az olimpiai udvarnak van egy sörözőrésze, ahol az olimpiai közvetítéseket kivetítőn lehet követni.

Panoráma

Németh László tiszteletbeli kanonok, nyugalmazott plébános életének 72., papságának 34. évében, szentségekkel ellátva augusztus 4-én, csütörtökön, elhunyt. A lelkipásztor földi maradványait augusztus 9-én, a nagyváradi Rulikowski temetőbe helyezték örök nyugalomra.

1944. november 19-én, Aradon született, dr. Jakab Antal püspök szentelte pappá 1983. június 19-én Gyulafehérváron. Segédlelkész volt Margittán, plébános Érkeserűben, Tasnádszántón, Hegyköztótteleken és Köröstarjánban. 2008-ban nyugdíjazását követően a nagyváradi Posticumba vonult vissza, a Szent Erzsébet-kápolnában és a Szent Márton Öregotthonban teljesítve lelkipásztori szolgálatot. Az utóbbi hónapokban, betegségére való tekintettel, a nagyváradi Szent Márton Öregotthonban ápolták.

Panoráma

Gyulafehérváron zajlott július 25–29. között az RMPSZ által évente megszervezett Bolyai Nyári Akadémia keretében, a római katolikus vallástanárok továbbképző tanfolyama.

A főszervező, Dr. Gál László főegyházmegyei főtanfelügyelő-helyettes meghívására több mint harmincan vettünk részt a gyulafehérvári, temesvári és szatmári egyházmegyékből, egyrészt a program által meghirdetett rendkívül hasznos, aktuális témák és elismert szaktekintélyű előadók iránti érdeklődésből, másrészt a tapasztalatainkat megosztó és abból töltekező bensőséges együttlétért. Az előadásokon a pedagógusokat érintő és foglalkoztató, kihívások elé állító témákat dolgozták fel. A székesegyházban tartott ünnepélyes megnyitó szentmisével kezdődött el a rendezvény.

Panoráma

Ferences ifjúsági zarándoklat 

Immár 14. alkalommal rendezték meg a Ferences ifjúsági zarándoklatot (FeriZa). Az idei zarándoklat témája egy „ferences évfordulóhoz” köthető, mivel 800 éve annak, hogy Szent Ferenc kérésére III. Honorius pápa engedélyezte azt, hogy aki ellátogat a Porciunkula kápolnába, az teljes búcsút nyerhet. Az augusztus 2–7. közötti zarándoklatról négy résztvevő, Grebur Máté, Viciocian Szabin, Mille János, Tillinger Eszter osztja meg élményeit. 

A zarándoklat ünnepi szentmisével kezdődött augusztus 2-án, kedden, Csík­somlyón, melyet Erik testvér celebrált. A szentmise után találkozhattunk régi ismerőseinkkel és olyanokkal is, akik első alkalommal vettek részt a zarándoklaton.

Panoráma

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja 12. alkalommal szervezte meg nyári családos táborát augusztus 3-a és 6-a között a Hargita megyei Szelterszfürdőn. Idén az eseményt kísérleti jelleggel, új formában és szűkebb körben hozták tető alá, ennek eredményeként bensőséges hangulatú rendezvénynek örülhettek a részt vevő családok. 

A családmunkacsoport a tábor előkészítésekor elsősorban azokra a visszajelzésekre alapozott, miszerint szükség lenne egy olyan közös szabadidős-családos rendezvényre, melynek célja főleg a kisebb- vagy kamaszkorú gyermeket nevelő szülőknek nyújtott megerősítés és támasz.

Egy falat a léleknek
  • „A belső ember szerint Isten törvényében lelem örömömet, de tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban lévő bűn törvényének rabjává tesz.” (Rom 7,22)
  • Az emberben van egy mély vágyakozás Isten után, mégis kettősség jellemzi életét; a jónak keresése és a sötétség hatalma között vergődik. Az Ég felé néz az ember, de állandóan vonzza a kísértő pokoli sötétsége.
  • A rossz úgy jelentkezik, mint valami korlátlan, de mégsem végtelen. Egyedül a végtelen korlátozza a korlátlannak tűnő valamit. A bűnbánatban megtisztult imádság által – amely korlátlan helyett a végtelenre nyit meg – ellene tudunk állni a kísértésnek.

Emlékezzünk régiekről

Ötven éve haltak meg:

Pozsonyi József. Gyulafehérváron született 1909. július 12-én. Tanulmányait is itt végezte. Pappá szentelte Mailáth G. Károly püspök 1932. június 12-én. Lemhényben, Gyergyóújfaluban és Petrozsényban káplán. Sinfalván és Fogarason plébános. Meghalt 1966. augusztus 6-án, 57 éves korában.

Pitypang

Barangolás Erdélyben (21. rész)

Visszatérve Brassóba, észak felé indulva egy történelmileg fontos településhez, Földvárhoz (Feldioara, Marienburg) érünk. A település az oklevelek szerint 1211-ből ismert, ide telepítették le a német lovagrendet. Ők emelték a várat, és ők vették körül földsáncokkal az akkori települést. Innen ered Földvár német neve, Marienburg, a lovagrendnek ugyanis Mária volt a védőszentje. A lovagok egykori várából már csak szerény falmaradványok állnak a délnyugati részen. Az eredeti várat valószínűleg kettős falgyűrű övezte, a külsőt a domb lábánál építették fel. A belső falgyűrűn belül helyezkedett el valamikor a lakó- és étkezőépület, a kápolna és az ispotály. Később egyre kevésbé mentshelyként, inkább raktárként használták. Az 1838-as földrengés után a szászok még kijavították, de a falak egy részét és a kaputornyot 1870-ben lebontották, anyagát beépítették a közeli kaszárnyába. Az 1977-es földrengés szintén jelentős károkat okozott benne.

Hírek, hirdetések

1Úton Erdélyben

Nemzetközi zarándoknap a gyermekáldásért

A Mária Út teljes szakaszán egy közös, Közép-Európa nemzeteit összekötő, annak közösségeit fejlesztő célért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület augusztus 27-én. Az évente megrendezett zarándoknap az 1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és Magyarországon egyaránt. Az 1Úton zarándoknap sok ezer ember számára nyújt zarándokélményt, melyen keresztül életre kel a csoda: a különféle nemzetiségű, világnézetű emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír. További részletek az 1uton.mariaut.hu oldalon találhatók.