Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 33. szám, 2014. augusztus 17.

Életünk útjai nem mindig érthetőek, világosak, nemcsak mások, hanem még önmagunk számára sem, de van valaki, akinek mindig minden tisztán látszik.

Ha igazán boldogok akarunk lenni, ne mi akarjunk mindent megoldani életünkben, mert nem fog menni. Reménytelen, kavargó, zűrös gondolatainkat, érzéseinket, megérzéseinket engedjük át Istennek. Egyedül csak ő a mindenható, a mindent tudó, a mindent látó. Így ő az, aki helyes megoldáshoz vezethet. Elveszíthetjük saját gondolatainkat, elképzeléseinket, életünket, de Krisztusban megtaláljuk azt, mert ő felemeli azt a maga méltóságára. Vannak helyzetek, amelyek felülmúlnak bennünket, ezért jobban járunk, ha rábízzuk a szakértőre, mert csak ő lesz az, aki azt hozzáértően a jó felé irányítja. Kusza gondolatainkból, tehetetlenségeinkből származó gyötrődéseinkből felocsúdva forduljunk Jézushoz. Ő képes a vihart lecsendesíteni és tisztává, tükörsimává alakítani. Isten átlátja életünk egészét, mert ő mindig jelen volt benne a kezdetektől, keletkezésünktől fogva. Velünk marad a mában és velünk lesz a holnapban is. Attól függetlenül, hogy életem főszereplője én vagyok, de megálmodója, a filmkockák létrehozója és végső célja felé vezetője, rendezője még véletlenül sem én vagyok. Az én szerepem eljátszani azt, amit a filmrendező rólam elképzelt, mert csak akkor leszek értékes; nem pedig mást kitalálni, mert abból csak kavarodás lesz: a film nem fog befejeződni úgy, ahogy kellene. Gondolom, mindenki nézett már tükörbe, akár fizikai, akár lelki értelemben, és belátta azt, amit Kempis Tamás már megfogalmazott: „Aki jól ismeri magát, belátja, nincs mivel büszkélkednie”. Lássuk be: mindaz, ami jó történt életünkben, az csak Istentől származott. Az épkézláb megoldásoknak nem mi, hanem az Úr volt a szerzője. Ezért, ha fáj az élet, s ha már azt vesszük észre, összecsapnak fölöttünk a hullámok, akkor imához kell fordulni, még akkor is, ha ilyenkor még ez sem megy, mert „imádkozni és szeretni akkor tanulunk meg, ha az imádkozás lehetetlenné válik, és a szívünk kővé dermed” – mondja Tomas Merton és folytatja a gondolatot: az ember „néha rákényszerül, hogy jobban imádkozzék agyonkínzott szíve mélyén”. Ehhez lemondásokra van szükség: elengedni, átengedni Istennek azt, ami kínoz, vagy éppenséggel ami túlzott örömmel tölt el, hogy szabaddá váljon a szívünk az ő befogadására. Ekkor tapasztalhatjuk meg az ő végtelen szeretetéből fakadó igazi örömet, mely csak a szív mélyén tud fellángolni. Keressük ezt, s ha rátaláltunk, hagyjuk élni, tápláljuk az igazi öröm lángját, nehogy lankadjék. Ragaszkodjunk az ő általa kínált megoldásokhoz. Kérdezzük őt, mert ő válaszol és ő lesz a kulcs életünk berozsdásodott ajtójához. Bízzunk benne, mert ő nemcsak hogy kinyitja ezeket a már rég használhatatlan ajtókat, hanem velünk is halad az elénk táruló ismeretlen horizontokban, és utat mutat az ő végtelen szeretete és fényessége felé. Nem elég rátalálni erre, de ne felejtsünk el hálát adni érte, és továbbra is kérjük, hogy áldja meg életünket tapasztalható jelenlétével és a tisztánlátás örömével.

Panoráma

Márton Áron szobránál. Fotó: Orbán-Kalamár AlízGyulafehérváron tartották augusztus 4–8. között a Római Katolikus Hittaná­rok Továbbképző Tanfolyamát, melyet a XXII. Bolyai Nyári Akadémia keretén belül szerveztek meg. Az idei téma: Római katolikus hittankönyvek és hitoktatási módszerek, stratégiák a differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás szolgálatában. Meghívottak voltak: Dr. Marton József nagyprépost, egyetemi tanár, Dr. Diósi Dávid vicerektor, Dr. Holló László egyetemi tanár, Dr. Horváth István főtanfelügyelő, valamint Dr. Gál László főtanfelügyelő-helyettes urak. 

Az ötnapos programsorozat ünnepélyes Veni Sancte szentmisével kezdődött a székesegyházban. A program keretén belül a meghívottak előadásaira, valamint csoportfoglalkozásokra is sor került.

Már az előadások elején Marton József tanár úr felhívta a figyelmünket, hogy ne veszítsük szem elől azt, hogy nekünk, hittanároknak elsődleges feladatunk az egyházunk tanításának továbbadása, jó keresztények nevelése, valamint a személyes tanúságtétel.

Panoráma

Fotó: Fodor György (archív)Október közepétől lép érvénybe Romániában a 102/2014-es számú temetőtörvény, amely július 11-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben. Egyik „érdekessége”, hogy a 16. cikkelye kimondja: ha valaki még életében úgy rendelkezik, hogy nem kíván egyházi temetést, ezt a végakaratot a hozzátartozóknak tiszteletben kell tartaniuk, és pap nélkül elhantoltatni az elhalálozottat. Első olvasatra az egyén akaratának tiszteletben tartását kívánja biztosítani a törvény. 

De ez a kitétel számos visszaélésre is alkalmat adhat.

A törvény máris közvitát eredményezett. Csak remélni tudjuk, hogy nem a vallástól való eltávolodást „elősegítő” szándékkal javasolták és fogadták el a politikusok a parlamentben ezt az újdonságszámba menő törvénycikkelyt, amelyről Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperessel beszélgettünk.

Panoráma

A címszereplő Sigmond Rita Laczkó Vass RóberttelAugusztus második felében, 18-ától ismét indul a Kolozsvári Magyar Napok! Az utóbbi években örömmel szokott hozzá a kincses város magyar lakossága, hogy magyarságát a köztereken is ünnepelheti, s ezt a kulturális fővároshoz méltó toleranciával szemléli a többségi lakosság is, sőt, különösen a zenei és gasztronómiai kínálatból maga is kiveszi a részét. Nemcsak kolozsváriak mártóznak meg ilyenkor a város különböző helyszínein zajló változatos programokban, hanem más helységekből s külföldről is érkeznek a látogatók. Olyan helyszínekre is be lehet jutni ilyenkor, amelyek a hétköznapokban zárva vannak (például a sajnálatosan lepusztult és még fel nem újított egykori New York kávéház és szálló). És zeng az ének a Farkas utcában, kígyózó sorok állnak a bor- és ételstandok, a gyerekeknek kínált arcfestő sátrak, de a könyvkínálat előtt is.

Panoráma

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek elnökeinek és lelkivezetőinek XV. őszi találkozója 

Isten gondviselésének mű­ve, hogy az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egye­sületének 15. évfordulója egybeesik a plébánia, illetve az önátadás évével. A plébánia az az intézmény és egyben az a közösség, ahol a különböző lelkiségi társulatok, egyletek, szövetségek magvai létrejönnek. Akkor érzünk a magunkénak egy plébániát, amikor teszünk is valamit érte. A nőszövetségek tagjai folyamatosan tenni akarnak azért a plébániai közösségért, ahová tartoznak.

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesülete szokásos őszi találkozóját immár a XV. alkalommal tartja szeptember 1–3. között Brassóban. Az őszi találkozó mottója: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghalt is élni fog” (Jn 11,25).

Panoráma

Búcsújára gyűlt össze a sándorhomoki közösség Urunk színeváltozásának ünnepén. Augusztus 6-án a Tábor-hegyi megdicsőülésre emlékeznek a katolikusok az eseményre, amikor Jézus Péterrel, Jakabbal és Jánossal együtt felment egy magas hegyre, ahol színében elváltozott előttük. Ruhái fényesek, ragyogó fehérek lettek, amikor megjelent neki 

Illés és Mózes. A sándorhomoki búcsú főcelebránsa, Molnár Eduárd Gábor pusztadaróci i. h. lelkész a szentmise elején ezt a momentumot elevenítette fel és tette közelivé, amikor azt mondta: ahogy Péter a táborhegyi csoda hatására kérte Jézustól, hadd maradjanak ott, hadd készíthessen három sátrat, ugyanúgy a sándorhomoki ősök is a Jóistennek akartak hajlékot építeni, és istenélményüket állandóvá tenni, a település kápolnáját Urunk színeváltozása tiszteletére szentelve.

Panoráma

Résztvevők vallanak az idei Ferences Ifjúsági Zarándoklatról 

Budai Győző: Hetedik alkalommal vettem részt a Ferizán! Igen, nekem a hetedik, másnak az első vagy a tizedik, összességében pedig a tizenkettedik alkalommal rendezték idén július 29–augusztus 3. között. Már az indulás kalandos, új volt… Nem úgy indultam el, mint az előző években, az itthoni ferences testvérekkel, hanem – helyszűke miatt – egy nappal hamarabb el kellett mennem Szászsebesre, hogy az ottani testvérekkel induljak Csíksomlyóra. Onnan másnap délután mentünk az idei indulási helyre, Újtusnádra. Az ottani plébániaudvar már ismerős volt, hiszen 2009-ben is ott gyülekeztünk. Jó volt régi ismerősökkel találkozni, ölelkezni, de az új arcok is megnyugvással töltöttek el: van remény, van utánpótlás! Akár 2009-ben, most is az udvaron felállított színpadon töltöttem az éjszakát, másik négy testvér társaságában. Reggel harangszóra ébredtünk, majd a Reggeli dicséret után elindultunk. Mivel a Gyulafehérvári Főegyházmegyében az idén a Plébánia éve van, a Feriza szervezői jónak látták, ha a zarándoklat is ehhez igazodik. A mottó is ezt sugallta: A hívők sokaságának egy volt a szíve-lelke… (ApCsel 4,32). A testvérek elmélkedéseiket a ferences lelkiség öt alappilléréről tartották. Így szó volt az evangéliumról mint a keresztény, illetve a ferences élet alapjáról, a testvériségről mint a hívek alapvető formájáról, a minoritásról, amely nélkül nagyon nehéz elképzelni a ferences lelkiséget, az örömről, amely fontos része a helyes lelkiségnek, amelynek alapja teremtettségünk és megváltottságunk tudata. A ferences lelkiség ötödik pilléréről, szegénységről szóló elmélkedés elmaradt, hiszen, amint Szabolcs testvér mondta: „annyira szegények vagyunk, hogy erről nincs mit mondani”. Az első pihenőnél Hugó testvér tartott elmélkedést az evangéliumról. A négy evangéliumot az emberi szívhez hasonlította, mint a Szentírás lényegét, központját, amely belefér az emberi szív négy kamrájába. Az elmélkedést, szokás szerint, egy órányi csendes gyaloglás követte, ami alatt elmélyíthettük a kapott gondolatmorzsákat. Az erre a napra kijelölt szakasz volt a leghosszabb, és egyben a legnehezebb is, számos emelkedővel tarkítva. Este fél tíz körül értünk első táborhelyünkre, ahol a sátrak egy része fel volt húzva, a többit viszont elemlámpa fényénél kellett felállítani. Eközben a miséző sátornál szentmise volt, amelyet Marián testvér celebrált. Másnap reggel a társaság Hugó testvér gitározására ébredt. Mivel azonban másik két gitározó is csatlakozott hozzá, Hugó testvér átengedte nekik a gitározást, ő pedig kottatartó lett. Aztán kiderült, hogy egy darabig vinnünk kell minden csomagot, mert a kocsik nem tudják kivinni. Ennek ellenére ez a nap sokkal könnyebb volt, mint az előző. A nap elmélkedését Benjámin testvér tartotta a ferences lelkiség második alappilléréről, a testvériségről. Ezzel kapcsolatban az egyik pihenőnél kiscsoportos megbeszélést tartottunk, megvitatva a témával kapcsolatos meglátásainkat, majd nemsokára, indulás után, elimádkoztuk a rózsafüzért. A táborhelyre érkezve, amely a Székelyudvarhelyt és Csíkszeredát összekötő országút mentén volt, ismét szentmisén vettünk részt, amelyen Tibor testvér kiemelte a testvériség, a testvéri szeretet fontosságát. A harmadik nap elmélkedését Lóránd testvér tartotta, szokás szerint, az első megállónál, témája pedig a ferences lelkiség harmadik alappillére, a minoritás volt. Csíkcsicsón kerítés mellett ülve ebédeltünk meg, majd átkelve a vasúton, Csíkdelnén a Szent János-templomban szentmisén vettünk részt. Ennek főcelebránsa Bőjte Mihály provinciális-helyettes volt. A szentmise után a templomkertben volt a hagyományos dinnyeevés. Ezután megindultunk végső célunk, Csíksomlyó felé, eközben elvégeztük a keresztutat. Betértünk a kegytemplomba, ahol elénekeltük a Te Deumot. Erik testvér, a templomigazgató köszöntött bennünket, majd a Szűzanya kegyszobra elé járultunk. Szombaton a reggeli dicséret és a reggeli után ismét Hugó testvér tartott elmélkedést a ferences örömről és vidámságról. Kiemelte, hogy ez a ferences lelkiség egyik legfontosabb alappillére, és még a ferences rózsafüzér titkaiban is megtalálható. Az elmélkedés után mindenki csendben elmélkedett egy órán keresztül a Jn 15,1–11 alapján, majd pedig ismét egy órán keresztül a kiscsoportjával megbeszélte az elmélkedésben kapott belső indíttatásokat. Mint mindig a Somlyón töltött teljes nap délutánján, most is felmentünk a nyeregbe, ahol lehetőség volt focizni, métázni vagy más egyebet játszani, vagy pedig éppenséggel szentgyónást végezni.

Panoráma

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet hat önkéntese és kísérőként két munkatársa is részt vett az idei, július 27–augusztus 3. között a Sepsiszentgyörgy melletti Kommandón immár 14. alkalommal megrendezett Nemzetközi Kom­man­dói Cigány­folk­lór Táborban. A tábor a szatmári önkéntesek szempontjából a hagyományőrzést, a roma kultúra sajátos tánc- és zeneelemeinek elsajátítását, őrzését, gyakorlását jelentette.

A több mint egyhetes tábor keretén belül a fiatalok egy autentikus roma zenekar által szolgáltatott zenére ropva, tánctanárok segítségével ismerhették meg és sajátíthatták el a jellegzetes roma táncokat. A táncoktatásokon kívül különböző vetítéseken és egyéb kulturális programokon is részt vehettek.

Egy falat a léleknek

· Népünknek a kereszténység nem egy mellékes valami, hanem olyan, amely teljesen meghatározza a kultúráját, a társadalmi életét.

· Senkinek sem privilégiuma az üdvösség. Nincs semmiféle emberi cselekvés, amellyel kiérdemelhetnénk ekkora ajándékot. Isten szeretetből vonz magához. Az üdvösség Isten irgalmasságának a műve.

·  Istennek a népe vagyunk. Ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe. Isten egyenként hív meg, de nem elszigetelődésre, hanem közösségbe. Így leszünk Istennek az új népe.

Útjelző

A szenteket Isten fantáziája formálta ki 

A szentek egyformák és különbözőek Isten akaratának teljesítésében. Mindegyikük egy tökéletesen eredeti, egyedi mesterműnek tűnik, hiszen Isten fantáziája formálta ki őket. De ugyanakkor mégis mind egyenlők abban, hogy mindnyájan Isten akaratát teljesítették. Vég nélkül sorolhatnánk a tanúságtételeket, amelyek mind ezt igazolják.

Hallgassuk meg Kis Szent Terézt, aki életének vezérmotívumaIsten akaratának teljesítése volt: „Csak egy a vágyam – írja –, hogy az ő akaratát tegyem.” „Istenem, én a mindent választom – folytatja –. Nem akarok félig szent lenni. Nem félek attól, hogy szenvedjek érted; csak egy dologtól félek, hogy megtartom saját akaratomat. Vedd el hát ezt tőlem, hiszen én mindazt választom, amit te akarsz.” A halála előtti hónapokban mondta: „Szívem annyira tele van Isten akaratával, hogy ha valami mást beletöltenek, az nem hatol mélyére. Kis semmiség ez csupán, amely könnyen lefolyik róla, mint az olaj, amely nem keveredik össze a vízzel.”

Pitypang

Bak Sára rajzaIzgemozga mese
6. rész

Amire Mozga lovag és Copf­mók visszaért a palota istállójába, a táltos már lábon állva várta őket.

– Na, hogy van a vén ló­kötő?

– Érdekes, ő is ugyanígy emlegetett téged – nézett rá gyanakodva a lovag.

– S te hittél neki? – nyihogott a ló, s úgy tűnt, kacarászik. – Hát én ló létemre hogyan köthetnék el- vagy meg egy lovat? De ő bezzeg megkötött engem, azért is szöktem meg tőle. No meg nem akartam tovább adni alája a lovat, hogy csinálja a hülyeségeit azzal a sok szerencsétlennel.

Pitypang

Hosszas készülődés után lettek készen a csomagjaink. A lelkiekre is figyelni kellett, ezért nemcsak a csomagokat, hanem a lelkünket is elő kellett készítenünk a táborra, amely július 20–26. között volt a mesés háromkúti táborhelyünkön. Izgatottan érkeztünk meg a szárhegyi plébánia udvarára, ahol üdvözöltük vezetőnket, György Balázst. Sok kicsi kíváncsi táborozó ült fel a szentmise után a buszra, amely elvitt minket a Gyilkos-tóhoz. Innen a nagyobbak az első próbára készültek, a túrára, amely szerint be kellett gyalogolniuk a táborhelyig.

Hírek, hirdetések

FerBiT

Augusztus 28. és szeptember 2. között kerül sor a VII. Ferences Biciklis Zarándoklatra, amelynek mottója: „Áldott légy, Uram, és minden alkotásod!” Jelentkezni augusztus 20-ig lehet a 0741-940171-es telefonszámon. Bővebb információk a ferbit.ro honlapon olvashatók.