Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 33. szám, 2013. augusztus 18.

Vezércikk

Megyek búcsúra. Kézdivásárhelytől Csernátonig nyílt a terep, egyenes az út. Autómmal száguldok. Jönnek szembe utazótársaim. Nézem a számtáblákat: olasz, olasz, olasz… Ekkor esik le a tantusz: megkezdődött a szabadság Nyugaton, és az ott dolgozó Kárpáton túliak az Ojtozi-szoroson keresztül igyekeznek haza.

Szabadság, vakáció. Csodálatos lehetőség. Vajon élünk vele? A szabadságra, a vakációra mindenkinek szüksége van, ha kihasználja, ha nem. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy elutazunk a legdrágább üdülőhelyekre, óriási összegeket költünk ebben az időszakban. Ezt is megengedheti magának mértékkel az, akinek van fedezete rá. A szabadság felüdülés, kikapcsolódás, pihenés. Minden évben lehetőség arra, hogy meghalljuk a csend szavát, észrevegyük a természet szépségeit, a szellő fúvását, a madarak csicsergését, a fák susogását, a méhek zümmögését, hogy meglássuk az épületek szépségét, rendkívüliségét. Talán azokét, amelyek mellett nap nap után elmegyünk. De ez az időszak arra is alkalmas, hogy levegyünk egy könyvet a polcról, amely évek óta ott porosodik, és elolvassuk.

Panoráma

A Kolozsvári Magyar Napok fénypontja 

Az István, a király rockopera új előadása lesz az augusztus végén tartandó Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozat fénypontja – közölték a rendezvény sajtótájékoztatóján a szervezők. Az előadást A Társulat mutatja be augusztus 25-én a Kolozsvár Főterén felépítendő 250 négyzetméteres színpadon. Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napokat negyedik alkalommal megszervező Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke azt mondta: „Eljött az idő, hogy a Koppányok és az Istvánok összebarátkozzanak”, s hozzátette: arra számítanak, hogy az egyhetes rendezvénysorozatra nemcsak Kolozsvárról és Kolozs megyéből, hanem egész Erdélyből, sőt, a Kárpát-medence többi részeiből is érkeznek érdeklődők. Rosta Mária, az előadás producere a sajtótájékoztatón elmondta: A Társulat új díszlettel, új jelmezekkel új, különleges előadást mutat be Kolozsváron, amelynek rendezésére Zsuráfszky Zoltánt, a Honvéd Együttes vezetőjét kérték fel. Rosta Mária szerint a rendezőnek kell megoldást találnia annak a történelmi ténynek a tükrözésére, hogy Koppány vezér nem a veszprémi csatában halt meg – amint azt az István, a király harminc évvel ezelőtti első bemutatásakor tudták –, hanem két hónappal később a saját várában csalták tőrbe.

Panoráma

Négy kontinens, kilenc ország, öt nyelv, száz szociális testvér, egy szív 

Augusztus 9–13. között 11 szociális testvér érkezett különböző országokból Erdélybe, hogy megtapasztalja a globalizáció kihívásait ebben a régióban. A Kárpát-medencében 14 helyen zajlanak ugyanebben az időben azok a projektek, amelyek a szociális testvérek konkrét szolgálati helyeit érintik: a vendég testvérek valóságos munkába viszik kérdéseiket és meglátásaikat, hogy saját bőrükön szerzett tapasztalataikat átimádkozva föderációs találkozójuk zárónapjain majd együtt reflektáljanak arra, miként válaszolhatnak a globalizáció kihívásaira.

Romániában három helyen zajlottak ilyen műhelyek: nemzetközi teamek dolgoztak Marosfőn a Farkas Ibolya testvér által szervezett gyermektáborban és Gyimesben a Fogarasi Edit testvér által felajánlott Hit és Fény fogyatékkal élők számára szervezett táborában. Kolozsváron Farmati Anna testvér vezetésével azzal ismerkedtek, hogyan építhet a média közösséget, mi a felelőssége egy multikulturális, több felekezetű/vallású országban, hogyan szolgálhatja a katolikus média az itteni közösséget.

Panoráma

Kolozsváron a művészetkedvelő lelkek Erdély első barokk templomában, egyben a kincses város első barokk épületében gyönyörködhetnek. A jezsuiták építtették 1718-1724 között, a katolicizmus 18. századi térfoglalásának időben a legelső nagyszabású alkotása. Ezt követte a marosvásárhelyi főtéri templom.

Kazinczy Ferenc költő (1759-1831), a magyar nyelvújítás vezető egyénisége, az irodalmi élet szervezője „a város építészeti fő ékességének” nevezte a kolozsvári Piarista templomot. Kívülről egyszerűnek tűnik, kevés külső díszítése csak a tornyokon látható. Belsejébe lépve a látogatót azonnal hatása alá keríti építészete szépsége, a pompás térhatása, amelyet a Szentháromság tiszteletére állított monumentális főoltár tetőz be, közepén a Szamosújvár melletti egy­kori füzesmikolai Mária-kegyképpel. A központi oltárkép ismeretlen (középszerű) festő műve, fölötte egy táblán latin kronosztikon árulja el az értő szemnek az építtetés idejét: MAGNO DEO VNI AC TRINO LAVS VIRTVS GLORIA (A nagy Istennek, az egynek és háromnak, dicséret, tisztesség és dicsőség. A felirat nagybetűinek összege 1724.)

Panoráma

Beszélgetés fr. dr. Orbán Szabolcs ferences tartományfőnökkel a XI. Ferences Ifjúsági Zarándoklatról 

Július 28. és augusztus 2. között tartották a XI. Ferences Ifjúsági Zarándoklatot. A Székelyföld és a Partium nagyobb városaiból, továbbá a szórványvidék településeiről származó magyar és román nemzetiségű, valamint a Svájcból, Franciaországból és Argentínából érkezett 16 és 30 év közötti fiatalok közel 120-an vettek részt a Gyimesfelsőlok–Gyimesi-ha­va­sok–Gyimesi-hágó–Csíki-ha­va­sok–Csík­somlyó útvonalon szervezett zarándoklaton. A Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány szerzetesei által szervezett FerIZáról fr. dr. Orbán Szabolcs tartományfőnök beszélt a Vasárnapnak. (Budai Győző beszámolója a rendezvényről a Kereső oldalon olvasható.)

Panoráma

Az idén, július 29. és augusztus 2. között rendezték meg a XI. Ferences Ifjúsági Zarándoklatot, röviden a Ferizát. Mint minden évben, idén is egy előre kijelölt helyen gyülekeztünk – ami most Gyimesfelsőlok volt – vasárnap, július 29-én, majd másnap reggel innen indultunk megszokott célunk, Csíksomlyó felé. Ahogy Szabolcs testvér is mondta a zarándoklatot záró fórumon, az idei Feriza volt a legszínesebb, hiszen több volt az ismeretlen arc, mint az ismerős. Ugyanakkor a román testvérek is egyre többen vannak. Minden nap zsolozsmával indult, majd az egyik ferences testvér tartott egy rávezető elmélkedést, ami után körülbelül egy órás csendes menetelésben átgondoltuk, átrágtuk a hallottakat. Mivel a hit évében vagyunk, a mottó is ennek megfelelően lett kiválasztva: „Aki hisz, úton van”. Ennek alapján a három nap elmélkedései is a hittel és az emberi élettel, mint az örök üdvösség, a mennyország felé való zarándoklattal voltak kapcsolatosak: Benjámin testvér a zarándoklat testi, Hugó testvér a szellemi, Szabolcs testvér pedig a lelki oldalát világította meg. Egyiket sem lehet kiiktatni, sem pedig túlbecsülni a másik kettő rovására. Emberi létünk szerves részei, ezért arra kell törekedni, hogy az „élet zarándoklata” alatt egyensúlyban tartsuk őket. Az elmélkedésben segített a természet szépsége és a csend, amelyben felfigyelhettünk a természet szimfóniájára.

Panoráma

Augusztus 4–7. között idén immár kilencedik alkalommal szervezte meg a Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasz­torális Bizottságának csa­lád­pasztorációs munkacsoportja nyári családos táborát a csíksomlyói Szent István Otthonban. A családias hangulatú táborban részt vevő 11 házaspár Hajlák Attila-István, a marosvásárhely-belvárosi Ke­resztelő Szent János plébánia segédlelkésze vezetésével arra a kérdésre kereste a választ, miként rendezheti be életét, mindennapjait a szentmise mintájára.

Panoráma

Két feladatot kaptak a résztvevők: megírni a saját hitvallásukat, illetve életüket berendezni a szentmise mintájára tíz pontban. Két részt vevő család osztja meg elképzeléseit a témáról. 

Panoráma

A Keskeny Út ökumenikus misszióra hívogatták az EMI-tábor ideje alatt a kereső embereket, a tábor forgatagában csendes percekre, igehallgatásra, beszélgetésre, aktív kikapcsolódásra. A Keskeny Út-sátor idén egy kis szigeten kapott helyet, kis hidacskán kellett áthaladni az odavágyóknak, a pár lépés jelképes út volt: a hidacskán való átlépkedés segítette az áthangolódást. A Keskeny Út csapata az idén is Isten eszközeként a keresztény értékeket, üzenetet adta át az érdeklődőknek. A keresztény életforma élhető és megélhető a mai világban is, rockergyerekként, egyetemistaként, kereső fiatalként, mert nem jelent elszigetelődést, álszenteskedést és merev kényszermagatartást, hanem felszabadult, örömet és megértést sugárzó, teljes életet.

Panoráma

A kolozsvári Barátok templomában Havas Boldogasszony búcsús ünnepén, augusztus 5-én primiciás szentmisére gyűltünk össze. A legszentebb áldozatot a vajdahunyadi születésű Puvák Antal, Fr. Marián celebrálta. A négygyermekes család legkisebb sarja 2010. szeptember 8-án tett örök fogadalmat a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartományban, és a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola elvégzése után ez év június 8-án Jakubinyi György érsek szentelte pappá a csíksomlyói kegytemplomban. Kihelyezését a dévai ferences rendházba kapta. Papi jelmondatául a 33. zsoltár szavait választotta: „Tekintsetek rá, és eláraszt a Jézus benneteket”. Homíliájában ennek megfelelően igyekezett ráhangolni a jelenlevőket Isten üzenetére, röviden, határozottan, tele lelkesedéssel, boldogan és közvetlenül. Megmagyarázta a Havas Boldogasszony név értelmét. Ez egy 4. századi legendához fűződik: Liberius pápa idejében egy gazdag házaspár vagyonát Szűz Máriának ajánlotta. Álmukban megjelent nekik a Szűzanya, és arra kérte őket, azon a helyen építsenek templomot az ő tiszteletére, ahol másnap havat találnak. Erről nevezik a római Santa Maria Maggiorét Havas Boldogasszony-bazilikának. Ha a történelmi adatokat vesszük figyelembe, akkor a 431-es efezusi zsinat emlékére épült bazilikáról van szó, amely zsinaton kihirdették Mária istenanyaságát. A bazilikát 440-ben szentelték fel.

Panoráma

A brassó-bolonyai Szent József Kolping-család, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Communitas Alapítvány, valamint a brassó-bolonyai és a marosfői plébániák támogatásával idén is megszervezték a már hagyományossá vált hittantábort július 29–augusztus 3. között Marosfőn. A tábor mottója: Ott fenn a hegyen van az a hely... A szervező csapat a szeretet Istenét és az ő parancsait próbálta közel hozni a részt vevő 27 kisiskolás számára.

Kitekintő

Augusztus 22–24. között tartják a 25. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát. Az elmúlt 24 évben a konferenciának 3448 látogatója volt, 322 előadás hangzott el, és 141 külföldi professzor jelent meg előadóként. Az előadások többsége magyar nyelvű, az előadások hanganyagát rögzítik, és később néhány előadásrészlet az interneten is elérhető lesz. A konferencián adják át az alapító jelenlétében a Gnilka-díjat dr. Jutta Hausmann és dr. Peres Imre professzoroknak.

Egy falat a léleknek

• Amikor Isten belépett ebbe a világba, akkor megdicsőítette az embert. Az ember már akkor az Isten dicsőségének a részese lett.

• Dicsőítsétek meg Istent testetekben, és Isten is megdicsőít benneteket! Azaz fogadjátok be Istent a ti életetekbe, és Isten is az ő életének részesévé tesz! Vagyis a keresztény ember élete már egy megkezdett örök élet, amely a végső beteljesülés felé irányul.

Útjelző

(VIII. parancsolat, 8. rész) 

Minden ember egy különálló, egyedi csodálatos világ. Remekmű. Egyedül csak Isten ismeri igazán, senki más. Sokszor mi magunk sem ismerjük saját magunkat. Az Énekek éneke írja: „Zárt kert és lepecsételt forrás” vagyunk. (Én 4,12) Belsőnk szentélyének ajtaját kinyithatjuk, vagy bezárhatjuk egymás előtt. Ezzel két kötelezettség jár. Az egyik a lélek őszinte feltárása, a másik belső világunk tiszteletteljes kezelése.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Mikor erkölcsről hallok, alapvetően egy létformára gondolok: erkölcsös életet élni, vagy pont az ellenkezőjét. Ha meg erről szóló vallásos könyveket lapozok fel, akkor két gondolatra leszek figyelmes: az egyik, hogy az erkölcs létformáján túl az emberi méltóság alapja, s keresztényként üdvösségem egyik függvénye. S örülök, ha a fenti gondolatokkal találkozok. Aztán meg a másik gondolat, amivel találkozok az erkölcsnek az etikett sorába való sorolás. Szabályok hosszú sora…. Ma ezt így kell tenni, amúgy kell öltözni erre az eseményre, így kell erkölcsösen viselkedni vagy amúgy. Ez valahogy nincs az ínyemre. Mert több az erkölcs, másabb, mint csupasz etikett: életforma s életet hordozó valóság. Igaz, ma az embereket annyi fajta mögöttes értékdimenzió választja el, hogy felvázolni ezeket lehetetlen. S ezek mind választások és viszonyulások formájában csapódnak le: gondolatok, szavak, tettek válnak belőlük. Ezeket megítélni, jónak, rossznak tekinteni csak egy bizonyos kultúrán belül lehet. S talán még azon belül sem.

Pitypang

Déva vára (Cetatea Devei)

Arad felől tovább haladva, miután megcsodáltuk Solymos várát, az országúton eljutunk az Erdély-szerte közismert és legendákkal övezett „magos Déva várához”. Ki ne ismerné Kőmíves Kelemen balladáját, amelyben feleségét áldozták fel, beépítve a falakba, ezzel erősítve azt.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán

7. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Hírek, hirdetések

Ferences világi rendiek Csíksomlyón

„A megújulás reményének az alapja a visszatérés a kezdetekhez, valamint Szent Ferencnek és mindazoknak a bűnbánó testvéreknek és nővéreknek a lelki tapasztalatához, akik tőle kapták az ösztönzést és a vezetést. Ez a megújulás az idők jeleiben megmutatkozó Lélek iránti nyitottságon is múlik” – áll a világi ferencesek miniszter generálisának levelében. E gondolatok jegyében tartotta éves lelkigyakorlatát augusztus 8–10. között a Ferences Világi Rend Kelet-Erdélyi Régiójának káptalana a csíksomlyói kegytemplomban és kolostorban. A Déváról, Vajdahunyadról, Kolozsvárról, Désről, Szamosújvárról, Marosvásárhelyről, Segesvárról, Székelyudvarhelyről, Brassóból, Sepsiszentgyörgyről, Gyergyószentmiklósról és Szárhegyről érkező testvéri közösségek közel 40 tagját fogadták a csíksomlyói világi rendi közösség tagjai és a csíksomlyói ferences szerzetesek. A program augusztus 8-án este 7 órakor szentmisével kezdődött, amelyet a FVR Kelet-Erdélyi Régiójának lelki asszisztense, fr. Böjte Mihály csíksomlyói házfőnök mutatott be. Augusztus 9-én reggel, délben és este a résztvevők közösen zsolozsmáztak. Délelőtt 10-től fr. Böjte Mihály, délután 3 órától fr. Urbán Erik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója tartott előadást. Délután fél 5-től a regionális tanácstagok üléseztek. A napot szentmise és rekreációs program zárta. Augusztus 10-én a reggeli zsolozsmázást követően a sepsiszentgyörgyi Jancsó Teréz tartott előadást. A rendezvény közös ebéddel zárult. (Borsodi L. László ferences sajtóreferens)