Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 33. szám, 2011. augusztus 14.

Aktuális

Augusztus 29–31. között lesznek idén Csíksomlyón a Gyulafehérvári Főegyházmegye pasztorális napjai. Mottója az ősztől induló új pasztorális terv témáját vezeti be: „Menjetek tehát és tegyetek tanítványommá minden népet!” (Mt 28,19a). A pasztorális bizottság ekkor zárja le az előző évet, amelyben a közössépítésre, a kommunióra próbálta a figyelmet irányítani, s bejelenti, előadások és műhelymunkák segítségével bevezeti az új témát: a missziót.

Interjú

Fr. Tímár Asztrik OFM 2003-tól 2011-ig volt a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. A Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljáróságának döntése értelmében Asztrik atya augusztus 1-jétől kaplonyi házfőnök-plébános. A csíksomlyói nyolc évről és új szolgálati helyével kapcsolatban kérdeztük. 

Mit jelentett Asztrik atya számára a csíksomlyói kegytemplom templomigazgatójának lenni?

2003. augusztus 24-én érkeztem Csíksomlyóra. Volt bennem némi szorongás, hogy vajon megfelelek-e ennek a szép, de nem könnyű feladatnak. Számomra a szolgáló szeretetet jelentette, nagy örömmel, lelkesedéssel végeztem a kegytemplom lelki programjainak az irányítását, a szentmiséket, a szentségek kiszolgáltatását. Minden szentmise nagy lelki élményt, lelki feltöltődést jelentett számomra.

Azt mondhatom, kegyelem volt a csíksomlyói kegytemplom igazgatójának lenni.

Panoráma

Meglepő látvány fogadta a látogatót augusztusban a gyulafehérvári székesegyház felé menet: miután az útjavítással járó akadályokon átjutott, a püspöki palota melletti gödrökben hajlongó, lapátoló emberekre figyelhetett fel.  A gödrök mélyére nézve igazi lelkigyakorlatos kérdések merültek fel a lelkében, amint a több száz éves csontvázakra pillantott. Mi történt ott, s miért is kellett az egykori temető sírjait most feltárni?

Minderre kínáltak választ az augusztus 5-én, pénteken de. 9 órakor a gyulafehérvári érseki palotában tartott sajtótájékoztatón a szakemberek: dr. Dana Marcu Istrate régész és Szász János gazdasági igazgató. Lényeges és szenzációs leletre bukkant ugyanis a régészcsapat, még ez év tavaszán, de az áprilisi sajtótájékoztatón még csak a feltételezéseiket tudták megosztani az érdeklődőkkel. Most a munkálatok nyomán bizonyossággal állítják: Erdély legrégibb templomát találták meg. Az alapos és szakszerű feltárás során mintegy 400 sírt vizsgáltak meg, nagyon sok lelet (pénzérmék, csatok, cserepek) került felszínre, amelyek feldolgozása a későbbiekben történik majd. A leglényegesebb és egyben szenzációs lelet azonban maga a még bizánci mintára építtetett templom. Az ún. egyszerű görög kereszt alaprajz típus, amelyet az ásatás során feltártak, a bizánci építészetre jellemző, és valószínűsíti a templom 10. századi, Gyula fejedelem konstantinápolyi (még keleti rítus szerinti) megkeresztelkedését követő eredetét.

Panoráma

Augusztus 8-án a reggel 8 órai szentmise után indult útjának Szamosújvárról a Székely János budapest-esztergomi segédpüspök kezdeményezte zarándoklat. Amint korábban hírül adtuk, a püspök a Mária-úton gyalog halad egészen Csíksomlyóig, ahol augusztus 15-én ő lesz a búcsús szentmise főcelebránsa. Székely János püspök cigány­pasz­torációval is foglalkozik, ezért fontosnak tartotta a romákkal való zarándoklást. A Mária-út feltárása is célja a zarándoklatnak, mivel alig második alkalommal járják zarándokok az utat, s ugyanilyen fontos az is, hogy a püspök és kísérete felajánlja útját saját magáért is.  A zarándoklaton két nagycsalád vesz részt, az egyik édesanyának kilenc gyermeke van, közülük hárman zarándokolnak vele a Mária-úton: a legkisebb fia, aki nyolcéves, és két nagyobb, saját családjával, két-két gyermekkel.

Panoráma

Augusztus 1-jén dr. Francisco–Javier Lozano nuncius-érsek kezdeményezésére köztéri szobrot kapott Boldog II. János Pál pápa Bukarestben az 1999. májusi bukaresti látogatás emlékére. A román főváros első kerületének két utcája (a vatikáni képviselet utcája, a Pictor Constantin Stahi és a Schitu Măgureanu) keresz­teződésénél helyezték el a bronzból készült mellszobrot, a bosnyák nemzetiségű szlovén szobrászművész, Mir­sad Begic alkotását, amely Szlovénia bukaresti nagykö­vet­sé­gének közreműködésével került Buka­restbe, az adományozó a ljub­lja­nai Ludvik Glavina. A szobor márványtalapzatának költségeit Bukarest önkormányzata fedezte.

Panoráma

A 800 éves Miklósvár ünneplése 

Mi, itt élők büszkén emlegetjük vidékünk értékeit a magunk erősítésére, barátaink, ismerőseink érdeklődése felkeltésére. Erdővidék páratlan természeti környezet része, gazdag épített öröksége van, számos jeles személyiség származási helye. Ezen értékekhez tartozik Miklósvár idei jeles évfordulós ünnepsége is, hisz Erdővidék e kis faluja Székelyföld legrégebbi települése első írásos említése okán. 1211-ben II. András király a teuton lovagrendnek adományozott föld egyik határaként említi idagines Nicolai néven a települést. Az évforduló jelentősége túlnő a falu keretein, székelyföldi jelentőségűvé teszi az eseményt.

Panoráma

A Katolikus Egyetemi Lelkészség rendhagyó vakációs programot hirdetett a Kolozsváron tanuló egyetemisták számára: szeptember 10–17. között a Bákó megyei Kosteleken, egy kis hárompataki csángó faluban munkatábort szervez azzal a céllal, hogy az egyetemistákat keresztény értelmiségi identitásukban megerősítse. A különös vállalkozásról a tábor programfelelősével, Györgypál Enikővel, a KEL pasztorálasszisztensével beszélgettünk. 

Hogyan született a munkatábor ötlete?

Panoráma

Augusztus 7-én ünnepli az egyház Szent Dónát vértanút, akinek a néphagyományban a szőlőskertek szentjeként és a viharkárok ellen védő szentként maradt meg az emlékezete.  A szatmári egyházmegye területén az első kápolnát a szent tiszteletére Erdődhegyen Gróf Károlyi Sándor építtette 1725-ben a Rajna vidékéről idetelepített svábok lelki épülésére. A kápolna az idők során változatlanul a környékbeli katolikusok szeretett imahelye maradt, de állaga leromlott, teljes felújításra szorult. Ezekre a javításokra az idén került sor. Az épület külső és belső festését, alsó szigetelését, az ajtó cseréjét, a tetőzet faszerkezetének megerősítését és újrabádogozását, a kerítés cseréjét a püspökség a kultuszminisztérium építőanyagra szánt támogatásával végezte el, a restaurátorműhely szakemberei felújították a Szent Dónátot ábrázoló oltárképet is.

Panoráma

Tíz éves a Békési KÉSZ 

„Nagy a szegénység és a depresszió, az emberek éhezik a jó hírt, az örömet. Mi, a Békési KÉSZ tagjai pedig készek vagyunk készségesen szolgálni édes hazánk, Magyarország és kisváro­sunk, Békés javát” – írja Nagy József esperes-plébános abban az emlékfüzetben, amelyet a Békési Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) adott ki, bemutatva, milyen hétköznapi, élhető csodák jönnek létre az ökumené jegyében, ha a keresztények összefognak. Kis sejtként szervesen kapcsolódtak a huszonkét éve megszületett nagyobb szövetséghez, amely mára Magyarország legnagyobb keresztény civilszervezetévé fejlődött. Békés város több történelmi keresztény egyház otthona – erről meggyőződhettünk tavaly és tavalyelőtt, amikor békési jutalomkiránduláson vehettünk részt a Sepsiszentgyörgyről elszármazott dr. Pálmai Tamásnak köszönhetően. A családorvos, aki egyik oszlopos tagja a békési KÉSZ-nek, olyannyira megnyerte a jó ügynek a békésieket, hogy idén alpolgármesternek is megválasztották.  A lelkes csapat tagja többek között Dankó József vállalkozó, négygyerekes édesapa, aki néhány éve cseretáborozásra hozza a békési cserkészeket, hogy sepsiszentgyörgyi társaikkal együtt gondolják tovább az Isten, haza és embertárs szolgálatát a hargitai fenyők védettségében.

Panoráma

A július 24–31. között tartott ifjúsági lelkigyakorlat során ha látni nem, érezni mindenütt tudtuk Jézust. Ott van melletted, ha alszol, ha eszel, ha beszélsz, ha mész, ha vársz. Ott van akkor is, ha nem akarod, ha nem tudsz róla. Ott van minden szentmisén, eljön, meghal és feltámad. Ő szól a Szentírásból, ő néz rád egy beteg szeméből, ő sír, ha gyermek zokog, és ő vár szeretetet, ha szeretethiányban szenvedő, megfáradt embert látsz. Szeret és mindig hű hozzád: jó barát.

Panoráma

Első alkalommal szerveztek zenetábort a szatmári egyházmegye ifjúságnak augusztus 1–5. között az erdődhegyi Helga Winter Közösségi Házban. Tíz plébánia mintegy harminc fiatalja jelentkezett – „gyakorlott zenészek”: otthon a szentmiséken, adventi és nagyböjti imaórákon, ünnepekkor kísérik templomuk ifjúsági kórusát. Azért mentek a zenetáborba, hogy találkozzanak a közeli és távoli társaikkal, megmutassák egymásnak tudásukat, új megoldásokat lessenek el, és főleg, hogy az egész hét során velük levő kilenc mentor segítségével megtanulják helyesen énekelni és kísérni az ifjúsági és liturgikus énekeket. Gitár, furulya, fuvola, elektromos zongora, orgona külön-külön, majd együtt szólalt meg  a próbákon, hogy a szentmisékre már a legszebb hangot hozzák ki magukból és a hangszerekből.

Panoráma

A Katolikus Magyar Bibliatársulat az idén is megszervezte bibliás gyermektáborát, „kincses szigetét” a KOEN vakációs bibliahét szerint. Az I–VI. osztályosoknak szóló programra június 26–29. között került sor Güdücön. A különleges falu Gyergyószárhegy községhez tartozik. 54-en vettek részt ezen különböző helységekből: Uzon, Csíkkarcfalva, Gyergyóremete, Székelykeresztúr, Búzásbesenyő, Ernye és Marosvásárhely. A kis nyaralóházakból álló telepen néhány szép napot töltöttek. A tábor címe Felkészülni! Kész! Rajta! volt.

Panoráma

Július 28–31. között négynapos tábor volt Lókodon a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia ministráns gyermekeinek. Szervezők: Nagy Zoltán és Nagy Hajnal, segítőik: Márta nővér, Nagy Enikő, Simó Magdolna, Tamás Ildikó, László Krisztina és Kovács Péter. Körülbelül 40 gyerek és hat hitoktató vett részt, a bibliahét anyagát a KOEN Alapítvány dolgozta ki Vigyázz! Kész! Rajt! mottóval. A bibliai történetek felelevenítésével közösen élték át a résztvevők, hogy ők is lehetnek a hit hősei, az igazság bajnokai, irgalmasok, bátrak, segítőkészek. A kézműves műhelyen a gyermekek játékos formában bepillantást nyerhettek a bemutatott bibliai történetek alapismereteibe. Az elsődleges cél az volt, hogy a gyermekekben felébredjen az Istenbe vetett hit, olyan közösséggé kovácsolódjanak, amelynek tagjai jól érzik magukat együtt. Az itt táborozó kisiskolások lelkes részvételét igazolja néhány megosztott élmény.

Panoráma

Vizeslufi-bajnokságnak, tábori postának, stafétajátékoknak, indián napnak, lovaglásnak és felhőnézésnek örvendezhettek azok a Hargita megyei szegény gyerekek, akik részt vettek a Gyulafehérvári Caritas nyári programjain.  A táborok, karavánok szervezésében óriási segítséget jelentett a Caritas és a Har­mopan közösségi kampánya, amely július végén zárult. A Harmopan az eladott péktermékek után a bevétel két százalékával támogatta a programot. Az összefogásnak köszönhetően 24 000 lej gyűlt össze, amit a Caritas a nehéz körülmények között élő gyerekek nyári foglalkoztatására fordított. A pénzen kívül a cég péktermékekkel is támogatta a programokat.

Fészekmeleg

Napjainkban az emberek sok helyen keresik a boldogságukat, de sajnos sokan sikertelenül. Egyszerű a magyarázat: nem jó helyen keresik. Egy részük pénzt, vagyont gyűjt, remegve, félve próbál magának, gyermekeinek biztos egzisztenciát teremteni. Miért ez a nagy hajtás, törtetés? Mintha elfelejtettük volna, hogy élő Istenünk van, aki szeret és gondunkat viseli. Miért nem merünk ráállni az ő ígéreteire, az ő szavaira? Jobban bízunk másban, mint benne? „Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá…” (Mt 6, 33) – mondja Jézus. Ennek az igének igaz voltát már sokszor megtapasztaltam életem folyamán. Ez az ige egyike azoknak a szentírási részeknek, amelyek családi életünk vezérfonalát képezik.

Fészekmeleg

Gréti körülbelül ötéves lehet, szőke haja vállon alul ér. Már régebb lehetett fésülve, félúton jár a kócos és a rendezett között. Tulajdonképpen nem ismerjük egymást. Én a Múzeum körút sarkán lévő Mekiben pötyögtem hordozható társamon, amikor befordult az ajtón szüleivel. Ő elől, apa utána, anya gyerekkocsival és a kétéves öcsit kézen húzva hátul. Apja túl van a százon, nem éven, kilón. Anyján látszik a két gyerek, van rajta némi plusz, de arányosan. Gréti első tette, hogy lepattan családjáról és lecsapja magát az ajtó mellett lévő számítógéphez. A család, babakocsistól, gyerekestől üres asztal felé törekszik.

Fészekmeleg

Mostantól minden magyarországi édesanya kézhez kap gyermeke születése után egy ajtódíszt, amelyet otthonuk bejáratára kifüggesztve jelezheti kisbabája érkezését. Az első ajtódíszeket július 11-én, a népesedési világnapon Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár adta át a budapesti Szent Imre Kórházban. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi) a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom tavasszal meghirdetett kezdeményezéséhez csatlakozott az első ajtódíszek átadásával. A Simon András grafikus által tervezett, szívbe foglalt újszülöttet ábrázoló, Isten hozott! feliratú ajtódísz átadását követően az államtitkár a sajtó képviselőinek elmondta: az ajtódísszel is minél több gyermek vállalására kívánják biztatni a fiatalokat, az édesanyákat. „A jelzés értékű kis tábla is tükrözi az anyaság szépségét” – tette hozzá. Soltész Miklós hangsúlyozta, hogy az anyagi és a törvényi támogatások mellett „ugyanúgy fontos az érzelmi megerősítés, hogy a társadalom is melléálljon” a gyermekvállalásnak. Arra hívta fel a szülőket: aki részesülhet a gyermekáldás örömében, ossza meg a környezetével is ezt a boldogságot, gyermeke születésének örömét.

Egy falat a léleknek

• Sokat hallottunk már a válságról, de ezek a beszédek leginkább gazdasági válságról szólnak. Az embert mély veszteségek érték az elmúlt időszakban, nemcsak gazdaságilag, hanem az élet minőségét is tekintve.

• Van egy másik válság is, amely sokkal régebbi és sokkal mélyebb. Az ember olyan válságot él át, amely a végső gyökereit és a legmélyebb alapjait érinti. Az embernek a belső egyensúly megbomlása olyan következményeket mutat, mint a hűtlenség vagy az emberi kapcsolatok meglazulása.

Útjelző

II. parancsolat (3. rész) 

A régi vallásos székelyek irodalmi gyöngyszeme az Arany ABC. Ebben az Ö betűnél ez a rigmus áll: „Ördögnyelven beszél, aki káromkodik, holta után pedig pokolban kínlódik!” Ez a bűn egyike a legsúlyosabbaknak, az emberek istentelenégének kézzel fogható bizonyítéka.

Mert mi a káromkodás? Isten, a szentek és Szűz Mária nevének mocskolása parázna szavak kíséretében. Már az Ószövetségben megkövezték a káromkodót. Szerte a világon ha valaki nyilvánosan gyalázza államfőjét, felelősségre vonják, bezárják vagy megbüntetik. Csak a legnagyobb Úr gyalázása természetes ezen a világon. Olvasom: Erdélyben ez a férfiasság jele; Magyarországon a káromkodást egyesek úgy kezelik, mint valami néprajzi érdekességet, nemzeti sajátosságot (mint a szegedi halászlevet vagy kalocsai paprikát). Hungaricum…

Film

A 300 ezer lakosú Izlandon az 1980-a évektől fellendült a filmgyártás, az izlandi filmek számos nemzetközi fesztiválon vettek részt.  A TIFF nézői emlékezhetnek arra, hogy 2003-ban Dagur Kári Nói filmje nyerte el a TIFF nagy­díját. Talán ennek is volt köszönhető az a figyelem, amely Rúnar Rúnarsson izlandi rendezőre irányult az idén. A Kolozsváron vetített Vulkán a cannes-i fesztiválon is részt vett, s a 2011-es TIFF-en a versenyfilmek kategóriájában megosztva nyerte a legjobb rendezésért járó díjat.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Szabad, szabadul(ás): szabadság. Elszabadulnak az indulatok. Megszabadultam valamilyen tehertől, egy számomra kellemetlen személytől. Kiszabadultak a(z egyiptomi) fogságból. Felszabadultunk (felszabadultunk?) a kommunista elnyomás alól. Szabadságra megyek. Szabad vagyok, mint a madár. Szabadon elmondhatom a véleményemet. Alkotói szabadság. A képzelet szabadsága. Szabad akarat…

Pitypang

Jézus mint Lázár hűséges barátja 

Isten igéje: Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában volt egy beteg, Lázár. Ez a Mária kente meg az Urat olajjal és törölte meg a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérek megüzenték neki: „Uram, akit szeretsz, beteg”. Ennek hallatára – mert Lázár a barátja volt – Jézus meglátogatta őket, de Lá­zár ekkorra már halott volt […] Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, eléje sietett. „Uram – szólította meg Márta Jézust –, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. De most is tudom, hogy bármit kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus megnyugtatta: „Feltámad testvéred”. „Tudom, hogy feltámad – mondta Márta –, majd a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” „Igen, Uram – felelte –, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. […]

Hírek, hirdetések

Százéves a vulkáni templom

1911. december 3-án szentelték fel Vulkánban a római katolikus templomot. Erre az évfordulóra az idei búcsún emlékezik az egyházközség. Augusztus 15-én du. 5 órakor kezdődik a búcsús szentmise, amelynek főcelebránsa és szónoka Tamás József segédpüspök lesz. Az ünnepségre a helyi hívek mellett vendégeket is vár az egyházközség, amely már hónapok óta készül az eseményre: a templomot ábrázoló képeslapot adtak ki, egy kis kiadványban mutatják be a templom történetét. Mindehhez mottót a Jelenések könyvéből választottak: „Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona” (12,1). (Voiculescu Cristian)