Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 32. szám, 2013. augusztus 11.

Vezércikk

Igent mondott. Felnevelte. Elengedte. Megsiratta. De tudta, hogy fia miért halt meg, s nem kételkedett egy percig sem a feltámadásban. Ott volt a zárt ajtók mögött. A legnehezebb percekben. Örült, aggódott, sírt, s tudott bízni. Mint bármely anya. Hányszor megfeledkeztek a történelem folyamán, s megfeledkeznek ma is Mária emberi vonásairól. Ilyenkor vált Mária, akaratlanul, megosztóvá. Egyesek nagyon távolinak érzik, úgy gondolják, hogy messze áll tőlük a Mária-tisztelet. Nem tudják felfogni, elfogadni, miként lehet egy földi lényt ilyen kiváló tiszteletben részesíteni. Szkeptikusan nézik a Mária-zarándoklatok sokaságát, számolják sokféleségüket, elítélik a vakbuzgó áhítatot. Mások meg irigykedve nézik, mitől van olyan nagy boldogság azok arcán, akik megjárták a nagy zarándokhelyeket, mitől számolnak be olyan buzgón lelki kincseikről. Számolják, „hány Mária-ünnep van a naptárban”, s nem értik, hogy miért. Mások pedig csodás közbenjárásról, gyógyulásokról beszélnek. Máriát mint legfőbb szószólójukat emlegetik. Hisznek közbenjárásában, s erről gyakorta be is számolnak. És van ezen túl más tábor is? Kevés azoknak a száma, akik közvetíteni próbálnak. Még egyháziak körében is. Azok közt, akiknek különös módon ezt kellene tenniük.

Panoráma

Történelmi tény, hogy a honfoglaló magyarságnak volt egy világot megtartó istenasszonya, a Boldogasszony. Ez a hit sikeresen találkozott a római rítusú keresztény egyház Szűz Mária-tiszteletével. A kereszténnyé vált magyarok őszinte áhítattal tisztelték a szent szüzet, ahogyan ők nevezték: a Boldogasszonyt. Így tehát országalapító Szent István királyunk nagyon bölcsen hagyott ránk, magyarokra (és nem csak) egy minden világi harcon, küzdelmen és érdeken felül álló mennyei pártfogót. A Bol­dogasszony a fölénk boruló kék éggel mint palástjá­val védelmezi nemze­tünket. A ne­­ki felajánlott ország ugyanakkor a keresztény hithez való hűséget is jelentette.

Panoráma

A kolozsvári ferences kolostor városunk egyik legrégebbi és legfontosabb egyházi létesítménye. A középkor óta mindmáig a város lakóit szolgálja, hitünkben erősít meg, a rászorulóknak pedig segítő kezet nyújt. A középkorban a domonkos szerzetesrend tulajdonában volt, jelenleg pedig a ferences rendnek ad otthont. Testvérrendekről van szó, hiszen mindkettőt, fennmaradásuk lényegi jellegére utalva, koldulórendnek nevezzük.

Panoráma

Sándor Orsolya a sepsiszentgyörgyi Szent József plébániához tartozik, és a Krisztus Király plébánia ifjúsági közösségébe jár fiatalok közé. Ő képviselte Erdélyt, a főegyházmegyét a riói ifjúsági világtalálkozón. Két alkalommal vett részt ifjúsági találkozón: 2005-ben ott volt Kölnben, 2008-ban pedig Sydneyben. Az előző alkalmakon zarándokként vett részt, de most úgy érezte: „önkéntesként kell menni”. Rajta kívül egy kolozsvári lány volt még, aki önkéntesként vett részt a találkozón, s egy zarándokcsoport is indult Romániából 22-23 résztvevővel.

Panoráma

Idén első alkalommal rendezték meg a Rio de Transilvania ifjúsági találkozót. A rendezvény kezdeményezője a Gyulafehérvári Érsekség Ifjúsági Lelkészsége, a FIF volt. Ezt az ötletet támogatták a brassói fiatal papok ifjúsági csoportjaikkal karöltve. Mivel az egyházmegyében több helyen is van román ifjúsági csoport, az Erdélyi Rio pedig a magyar anyanyelvűeket célozza meg, úgy látták, a román fiatalok számára is szükséges lenne egy ifjúsági találkozót szervezni. A találkozót a Rio de Janeiróban megrendezett világifjúsági találkozó időpontjára, július 26–28-ra tették. Az ifjúsági találkozó házigazdája a brassó-bolonyai plébánia volt.

Panoráma

A szatmári egyházmegye csapata is részt vett az ifjúsági világtalálkozóval párhuzamosan rendezett magyarországi találkozón.

A szatmári egyházmegye nyolcfős ifjúsági csoporttal képviseltette magát a július 24. és 29. között Pécsen megrendezett HungaRión. A brazíliai Rio de Janeiróban szervezett ifjúsági világtalálkozóval egy időben, azzal összhangban tartott HungaRió a Magyarország határain belül és kívül élő katolikus fiatalokat szólította meg, hívta egybe. A szatmári fiatalok az egyházmegyei ifjúsági iroda révén csatlakoztak a teljes programhoz, 25. és 27. között egyebek mellett közös imán, katekézisen, műhelytevékenységeken, szentmisén, ifjúsági fesztiválon, tematikus programokon, táncházon vettek részt. Az utolsó napon a városjáték alkalmával megismerkedtek Péccsel, karneváloztak, és jelen voltak az Erdő Péter bíboros által celebrált szentmisén is.

Panoráma

Varázslatos az ember életútja. Van, amikor ezüstösen tajtékzó patak mellett sétál, a Nap aranyport szór rá és az őt szeretőkre. Olykor viszont kemény fal tornyosodik léptei elé. Ez nem nagy csoda egy ilyen velejéig romlott világban, ahol a pénz mindent ural, kevés az ember, aki az ifjakkal, a gyerekekkel törődne… A kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia mindkét papja, dr. Kerekes László és György Mihály-Levente fontosnak tartja a fiatalokkal való foglalkozást. Amikor egyre több fiatal dönt úgy, hogy más országban keresi a szerencséjét, elvándorol itthonról, szükség van olyanokra, akik megmutatják saját országunk szépségeit. Kisvárosokban, mint Kézdivásárhely, nem sok olyan kulturális rendezvény van, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a természet szépségével, ahol lelki erőt meríthetnek. Ám aki keres, talál. A kínálatok közt keresgélve így jutottam magam is a Gyergyóalfalu melletti Borzonton megszervezett IX. Boldog Özséb ifi táborba. Összegezve az élményt csak azt mondhatom: „Ez igen!”

Panoráma

Kézdivásárhelyen valaki meghallotta, szívében-elméjében sokáig hordozta, majd valóra váltotta az Úr igéjét, amelyről úgy érezte, személyesen neki szóló üzenet a Szentírásból. Az ige így hangzik: Ti adjatok nekik enni! (Lk 9,13). Megalakult egy imaközösség, majd létrejött a Páduai Szent Antal Egyesület és egy pékség a szegények megsegítésére 2010. május 7-én a Csernáton utca 19. szám alatti székhellyel. Péter István, az egyesület elnöke mesél a kezdetekről, miközben megmutatja a székházat, majd később a pici helyiséget, ahol a finom, pityókás házi kenyér készül.

Panoráma

Fáy Leó-Lóránt brassó-bolonyai plébános jóvoltából ismét táborozhattak a plébánia fiataljai. Az idei gitártábor mottóját John Lennontól választották: „Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni”. A tábort július 20–26. között szervezték Marosfőn a plébá­nián I–VI. osztályos gyerekeknek. Borka Ernő marosfői plébános bocsátotta a táborozók rendelkezésére a plébánia területét. Az idézet értelmében központi téma a zene volt, emellett figyelmet fordítottak a vallásos nevelésre és az imára is.

Panoráma

Bíró Ágnes Tünde naplója a Szeretetváros gyermektáborból 

Felhúztuk a zászlókat, megkezdődött a tábor (július 21–27.), amit csak hivatalosan nevezünk annak, valójában a város éledt újra, az a város, amit mi éltetünk, amelyet a gyermekhangok építenek. Ez az a hely, ahol a szeretet törvényeit tanuljuk és próbáljuk ki, hogy majd otthon továbbadjuk.

Kitekintő

Egy óra húsz percet töltött Ferenc pápa az újságírókkal a repülőn Brazíliából, az ifjúsági találkozóról Róma felé tartva, és spontánul válaszolt az újságírók kérdéseire. Ferenc pápa meglepte őket, nem zárkózott el attól sem, hogy a legkényesebb kérdésekre is választ adjon, baráti hangvétellel tanúbizonyságot téve arról, mennyire jól kommunikál. Az ezen a rögtönzött sajtókonferencián elhangzottakból készült az alábbi összeállítás:

Egy falat a léleknek

• A boldogságos Szűz Mária mennybevéte­lének emlékezete az egyház első évszázadainak hitében gyökerezik, amelyről az apokrif iratokban találunk feljegyzéseket. Ezen iratok szerint az angyalok hírt adtak az apostoloknak arról, hogy véget ért Mária földi élete, és csodás módon összegyűltek az ő elszenderülésének a helyén.

• A boldogságos Szűzanya elszenderülésében látjuk meg azt a célt, amely felé haladunk…

Útjelző

(VIII. parancsolat, 7. rész) 

Rágalmazással az vétkezik, aki másra olyan hibát fog rá, amelyet ő soha nem követett el. A hatóság előtt történt rágalmazást hamis tanúságnak hívjuk. Ilyenkor nemcsak gyanúsítunk valakit, hanem határozottan állítunk róla egy bűnt, amit az illető el sem követett. De rágalmazni úgy is lehet, hogy érdemét kisebbítem, jó hírét tönkreteszem.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A keresztény ember erkölcsös, tiszta életvitelére mintául szolgáló számos lelőhelyet találhatunk a Bibliában. A kissé több mint ötven éve, XXIII. János pápa által meghirdetett II. vatikáni zsinat is az erkölcs, a lelki tisztaság egyik legjelentőségteljesebb forrását a Szentírás gazdagságában, a kinyilatkoztatásban látja, melyet a Dei verbum dogmatikai konstitúció eképpen fogalmaz meg: „Istennek a maga jóságában és bölcsességében úgy tetszett, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és tudtunkra adja akaratának szent titkát, mely szerint az embereknek Jézus Krisztus, a megtestesült Ige által a Szentlélekben útjuk nyílik az Atyához” (DV 2.). Röviden eképp is meg fogalmazhatnánk a Biblia hatását életünkben: mérce és követendő példa.

Pitypang

A lapító, a sirítő és a dörgölő 

Volt egyszer, hol nem volt, abban a faluban, ahol a zsírfehér rucák a pocsolyákban fejleg álló házak képeit bámulják, na pont ott volt egy ház. Ez a ház elég becsületes ház volt, se kicsike, se nagy, olyan közepes porta. Erősen szokatlan dolgok sem történtek ott, hanem csak olyanok, amik minden háznál: sírás, kacagás, veszekedés, kibékülés, néha öblös csendesség, máskor szapora pletykaság. Ebben a házban az edények is élték a maguk edényéletét, odaégtek, kilyukadtak, rájuk sült a zsír, máskor fényesen feszítettek, mikor ahogy suppant, vagy éppen csörrent, csurrant. S bár mindegyikük sorsa nagyjából ugyanaz volt, hogy hasznosságukban használódtak, azért a polcokon mégis rend volt, mindenkinek megvolt a maga helye.

Pitypang

Ahogy a sorozat bevezető cikkében, az elmúlt héten jeleztük: jelen pillanatban a 300 erdélyi erődítmény nagy része rom, de ezek a romok egy kis fejedelemség nagy múltjáról mesélnek. Érdemes megtekinteni őket. Ahhoz, hogy feltérképezzük a bemutatandó várakat, erődtemplomokat, induljunk el Erdély egyik legjelentősebb közlekedési „folyosóján”, és a turisztikailag is fontos Maros folyó völgyén haladjunk Erdély belseje felé. Kezdjük utunkat Solymos váránál, majd Gyulafehérváron át Fogaras váráig haladjunk, így kisebb erdélyi „körutat” téve. Mindenről saját tapasztalatból írhatok, hiszen magam is nagy részét bejártam.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán

6. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Hírek, hirdetések

Szatmári templombúcsúk augusztus elején

A szatmári egyházmegyében az erdődhegyi és a túrterebes-kishegyi kápolnák titulusa Szent Donát. Ennek megfelelően Erdődhegyen augusztus 11-én, vasárnap délelőtt tizenegy órától lesz az ünnepi szentmise, Túrterebes-Kishegyen pedig ugyanaznap déli tizenkét órától, ez utóbbi helyen Teffenhart István józsefházi plébános búcsús igehirdetésével. (Józsa János)