Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 32. szám, 2012. augusztus 5.

Interjú

1. rész

Ha valaki az elmúlt 21 évben Szász János nevét hallotta, emlegette, minden alkalommal Gyulafehérvárhoz kötötte. Huszonegy év. Közel egy negyed évszázad. Ennyi időt töltött Gyulafehérváron három, szinte teljesen különböző megbízatásban, de mindegyik során az egyházmegye szolgálatában. Vicerektor a gyulafehérvári papneveldében, igazgató a Főegyházmegyei Caritasnál, majd a főegyházmegye gazdasági igazgatója. Idén augusztustól azonban új szolgálati helyre vezeti az isteni gondviselés: újra lelkipásztori feladatokat lát majd el, ezúttal Petrozsényben.

Számos megvalósítást tudhat a magáénak mindhárom szolgálati helyén. Az időközben több mint 500 főállású alkalmazottal rendelkező Gyulafehérvári Caritas bel- és külföldön egyaránt megbecsült partner. A székesegyház és érseki palota pedig tagadhatatlanul soha nem látott pompában áll. A beszélgetésből kiderül többek között, hogy mi is a receptje a sikeres munkának…

Aktuális

A béke és egyetértés, ne a megoszlás eszköze legyen! 

Július 27–augusztus 12. közt zajlik az olimpia Londonban. Elkezdődött, folyik hát 2012 nagy sporteseménye. De az olimpiai és paralimpiai játékokat sok akadály is nehezíti, a szervezők főként a biztonsággal kapcsolatos problémáktól félnek, a közlekedési káosztól és az angliai időjárástól. A félelmek mellett reménykednek is, ám ezek nem annyira sportteljesítményekhez köthető remények. Úgy számolják, az olimpia fellendíti majd Anglia gazdaságát. A plusz bevételekre a kiskereskedők, a szabadidős és turisztikai ágazat szolgáltatói számítanak kiemelt módon, de londoni előzetes becslések szerint az olimpia utáni három és fél évben 18 000 új munkahelyet is sikerül létrehozni. 2011-ben 15 millió látogatót fogadott a brit főváros, ezzel a világ harmadik legnépszerűbb városa. Az Euromonitor International szerint 2012-ben 2 százalékkal nő a nemzetközi turisták száma. Az ötkarikás játékokon 300 000 nemzetközi látogatóra számítanak.

Panoráma

A felnőttek tudását, tapasztalatát is megpróbáló kérdéseket képesek feltenni a diákok, sokszor olyan problémákat vetnek föl, amelyekre a tanár akár soha nem is gondolt. A vallási kérdéskörök közül a dogmatika az, amely különösen is felületet biztosít az ilyen jellegű kérdéseknek – hiszen sokszor elmét/logikát próbáló állítást kell sok esetben érthetően elmagyarázni a gyermekeknek. Ezt a problémakört próbálta enyhíteni az idei évben Székely­udvar­helyen, a Tamási Áron Elméleti Líceumban július 22–26. között megszervezett, a Bolyai Nyári Akadémiába integrálódó hittanári továbbképzés.

Panoráma

Nagy József (1964–2012) 

Dr. Nagy József teológiai tanár életét röviden így foglalhatom össze: szenvedés és szol­gálat.

Akárcsak a nagy ószövetségi próféták (Sámuel, Keresztelő Szent János) esetében, szüleinek későn született egyetlen gyermeke volt. Kiskorától fogva súlyos asztmában szenvedett. A betegségét csak tetézte az erős gyergyói levegő. Ezért már 5. osztályos korától el kellett hagynia családi otthonát, szülőföldjét, és idegenbe kényszerült. Marosvásárhelyen élt és tanult nyolc éven keresztül. A város viszont nem maradt számára „idegen”, Keresztelő Szent János temploma kegyelmet és megnyugvást nyújtott, elemi és középiskolái tudást kölcsönöztek, a diákok és a felnőttek körében sok jó barátra talált. Marosvásárhely a kezdeti „idegenség” után így alakult át legszeretettebb otthonává, és az is maradt mindvégig. Itt nyiladozott papi hivatása. Tanulóévei alatt minden nap reggel a 6 órás szentmisén és az esti ájtatosságon rendszeresen ministrált. Szolgálatkészsége és lelkesedése már ekkor látszott. Számára elfogadott tekintély és példa volt a város nagy papja, Léstyán Ferenc főesperes-plébános, akinek lelkipásztori módszereivel és papi elkötelezettségével nemcsak ifjúi évei alatt ismerkedett, hanem káplánjaként is.

Panoráma

A zamsi anyaházzal rendelkező Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek hétfőn meglátogatták szatmári társaikat. 

Az innsbrucki egyházmegye küldöttségével és egy rendtársa kíséretében érkezett Szatmárnémetibe Sr. Dr. Maria Gerlinde Kätzler, a zamsi központú, Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek általános főnöknője.

Panoráma

Fárasztó volt, de idén is megérte! Így összegezte véleményét az idei ferences biciklitúra résztvevőinek többsége. Nyolcvanan neveztek be az ötödik alkalommal szervezett FerBit-re, a Ferences Biciklitúrára. A marosvásárhelyi indulástól a csíksomlyói érkezésig, Maros és Hargita megye csodálatos tájain összesen 350 km-t gurult a lelkes csapat.

Panoráma

Hol volt, hol nem volt… Talán kezdhetnénk így is. Fent a szellő járta, nap simította hegyek között egy kis falucskában, Háromkúton gyülekezni kezdtek a hosszú útról érkezett vidám gyerekek. Mindnek a szíve mélyén ott volt az örökös kérdés, vajon milyen lesz ez a hét. Vasárnap, július 15-én érkeztünk. Felkészülve, kicsit jobban a lelkiekre figyelve vártuk a tábor hét, a szivárvány színeiben pompázó zászlajának a felhúzását. Ez az a pillanat, amikor még előttünk áll a sok kérdés, a kíváncsiság és az a hit, hogy mindent beleadunk, hogy jól sikerüljön. Bizseregve fogtuk egymás kezét és énekeltünk.

Panoráma

Láss csodát – ez volt a mottója a Katolikus Magyar Bibliatársulat által a KOEN (Keresztény Oktatásért és Nevelésért Alapítvány) vakációs bibliahét programja szerint megszervezett bibliás tábornak. Az I–VI. osztályosoknak szóló rendezvényt július 17–20. között Gyergyószárhegyen tartották. A részt vevő 32 gyerek a három feldolgozásra kerülő szentírási rész alapján még mélyebben megismerhette, megtapasztalhatta Isten csodatevő erejét, hatalmát és gondviselését. Első nap a 2Kir 4,1–7 kapcsán megbizonyosodtunk afelől, hogy bármilyen nehézségben számíthatunk Isten gondviselésére, segítségére.

Panoráma

A londoni olimpiai játékokra induló magyar csapat legfiatalabb tagja, Szilágyi Liliána úszó a ferences rend rózsadombi Szent Angéla Gimnáziumának a tanulója. Családjukban nem ő az első olimpikon, ugyanis nagyapja, Gyarmati Dezső a magyar vízilabda-válogatott tagjaként háromszor állt az ötkarikás világverseny dobogójának legmagasabb fokán. A londoni részvétel lehetőségét az 1996-ban született Liliána a debreceni Európa-bajnokságon a 100 méteres pillangóúszásban elért 8. helyezésével harcolta ki. A tavalyi 200 méteres pillangóúszásban szerzett ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérme után az idei korosztályos kontinensviadalon ezen a távon aranyérmet, 100 m pillangóban pedig ezüstérmet kapott. Az élsportolók többsége magántanuló, Liliána azonban – vagy hogyan társai becézik, Lilu – nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, mert szereti az iskolai közösséget, szorgalmasan tanul, eredményei jók. Még a legutóbbi debreceni Eb versenyszámai közben is, a medence szélén minden szabad percét kihasználta, hogy a tananyaggal ne maradjon le osztálytársaitól – tudta meg az iskola tanáraitól a Ferences Sajtóközpont. Hajrá, Lilu!

Fészekmeleg

A napokban, amikor a dolgaim között kutakodtam, kezembe került egy régi Szentírás, benne apró kis emlékek, szívemhez közel álló, kedves „kacatok”. Többek között egy lap, amelynek felső részén ezt a címet olvastam: Házasságunk mérlege. A cím alatt kilenc „kemény” kérdés, ami arra ösztönzött, hogy 12 év távlatából ismét mérlegre tegyem a kapcsolatunkat, megvizsgáljam a férjem iránti szeretetemet. „Miért szeretnék vele tovább élni?” – így hangzott az egyik kérdés. Jó volt ezen elgondolkodni, a válaszok, amelyeket megfogalmaztam, továbblendítettek.

Fészekmeleg

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked, és áldom szent nevedet.

Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd remé­nyemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.

Szentlélek Úristen, erősíts engem, hogy életem minden nehéz­sége közepette se szűnjek meg gyerme­keink hitéért imádkozni.

Minden könyörgés előtt: Segíts minket, Urunk,

– hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük feléd.

– hogy amikor gyermekeinkkel foglalko­zunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.

– hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését, és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.

– hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt köves­sék és másokra is átsugározzák.

– hogy gyermekeink tiszteljék a szent­atyát, ragaszkodjanak az egyházhoz, és együttműködjenek a lelkipásztorokkal.

– hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támo­gassuk.

– hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.

– hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében, és letérne a helyes útról, őt akkor is sze­retetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon hozzád.

– hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok ve­lünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.

– hogy férjünk megértse, milyen fontos feladat gyerme­ke­ink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítse őket imá­ik­kal is.

– hogy gyermekeink családjában a te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.

– hogy amikor más édesanyákkal találko­zunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a közösséghez való tartozás vágyát.

Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés).

Könyörögjünk! Szűz Mária, égi édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.

Úr Jézus, kérünk, add meg nekünk, szülők­nek és gyermekeinknek azt a nagy kegyel­met, hogy majd együtt örvendezhessünk a te dicsőségedben az egész örökkévalósá­gon át. Ámen.

Egy falat a léleknek

• Megragadott az Úr, és én nem tudtam ellenállni. Jóságos tekintetével rám nézett, és én igent mondtam neki. Egyetlen perc, pillanat alatt történt mindez.

• Elsöpörted, Uram, tévelygéseim, kételyeim útvonalát. Ragyogó, szentséges jelenlétedet többé nem tudom elefelejteni. A te szerető tekinteted számomra békét és nyugalmat ad.

• Por és hamu mindaz, amihez eddig jobban ragaszkodtam, mint hozzád. Előtted minden csak semmiség. Földies vágyaim elolvadnak a te színed előtt.

Útjelző

(V. parancsolat, 6. rész) 

A történelem folyamán nem volt olyan évszázad, amelyben valamiféle ok címén ne gyilkolták volna egymást az állampolgárok. Semmi sem mutatja annyira az eltérést Jézus tanításától, mint a háborúk! A földi béke Krisztus békéjének előképe és gyümölcse, aki keresztjének vére által megszüntette az ellenségeskedést, kibékítette az embereket Istennel, és egyházát az emberi nem egységének és a saját, Istennel való egyesülésének szentségévé tette. „Ő a mi békességünk!” (Ef 2,14) Ezt tanította: „Boldogok a békességben élők!” (Mt 5,9). Jézus békét hagyott reánk, az ő békéjét adta nekünk. (Jn 14,27) A II. vatikáni zsinat tanítja: „A földi béke az embertársaink iránt való szeretetből fakad” (EM. 78.).

Kispapjaink

1985. december 17-én születtem Zernyesten (Brassó megyében). Bizonyára tudjuk és sokat is hallhatjuk, hogy a hivatás nem egy egyszerű munkahely, hobbiból űzött valami, hanem Isten hív a szolgálatra, és az ember ilyen vagy olyan módon válaszol erre a hívásra. Amikor önmagamról, hivatásomról és ennek a kialakulásáról kell írnom vagy beszélnem, mindig szem előtt tartom életem eddigi három nagy szakaszát, állomásait, éspedig: a szülővárosomat és a családi légkört, a gyulafehérvári korszakot és a római Germanicum et Hungaricum kollégiumot. Mindhárom időszaknak nagyon fontos szerepe van hivatásom kialakulásában és megőrzésében. Most röviden sorba veszem e három állomást.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Az emberek mindennapjainak része, hogy megtalálják a boldogságot. Feltett szándékuk, hogy rájöjjenek, mi a boldogság. A boldogság egy életérzés, melyet Jézus a hegyi beszédben ismertet meg velünk a nyolc boldogság által.

Ez a kis paragrafus a világirodalom egyik legtömörebb szövegrésze, mely mély gondolatokat, hatalmas isteni tudást közvetít. A nyolc boldogság Jézus tanításának egybefoglalása. Olyan érzések ezek, melyek a legmélyebbről jönnek, s ha Jézus tanításai közel állnak a szívünkhöz, akkor szinte ösztönszerűen tesszük, lelkiismeretünkön keresztül a Szentlélek sugalmazza tetteinket. Ahhoz, hogy meghalljuk a lelkiismeretünk szavát, fontos, hogy csendben tudjunk maradni. Ezért van az, hogy akik erre képtelenek, állandó mozgásban vannak, folyton rádiót vagy tévét hallgatnak, s ha egy percre is csöndben maradnak, rögtön pánik fogja el őket, s külső eszközökkel terelik el a figyelmüket a lelkük szaváról.

Hírek, hirdetések

Tömegmegmozdulást szerveznek a Székely Mikó Kollégium előtt

Szeptember elsejére országos tüntetésre hívják híveiket a romániai magyar történelmi egyházak a közelmúltban visszaállamosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium elé. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspök­helyettese az MTI-nek elmondta, arra számítanak, hogy az egész ország területéről ezrek, tízezrek mennek el tiltakozni Sepsi­szentgyörgyre a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen.