Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 31. szám, 2016. július 31.

Nyár van. Szabadság, vakáció, nyaralás, avagy, ahogyan a turisztikai irodák fogalmaznak: csúcsidő. S amíg egyesek fürdőruhában égetik magukat a napon – egy dalszöveg szavaival élve –, addig több millió fiatal Krakkóban találkozik, hogy bár különböző nyelvet beszélve, mégis megértsék egymást azon a hangon, amely összeköti a világegyházat.

Sok tekintetben csúcsidő van: már jó ideje folytonos jövés-menés hatja át világunkat, és ha a világ eseményeit követjük, akkor nem véletlenül olvassák most e sorokat félelemmel szülők, nagyszülők, nevelők. Hónapok óta aggódnak sokan, hogy mi, fiatalok szerencsésen járjuk zarándokutunkat, az indulástól a hazaérkezésig.

Hitünk tanítása szerint a keresztény ember életét a reménynek is át kell hatnia. Ne felejtsék, hogy jó kezekben vagyunk: aki meghívott minket az életre, az gondoskodik rólunk! A reményt erősítsük szívünkben: az irgalmas Atya vigyáz mindazokra, akik az ő irgalmas arcát keresve útra keltek.

Panoráma

Felszabadult jókedvtől, a találkozó emberek örömétől, vidám beszélgetésektől volt nyüzsgő a szatmárnémeti Kossuth-kert július 23-án. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye napját első alkalommal szervezték meg abból a célból, hogy hívek és papok, közösségek más formában is találkozzanak, együtt, közösen alkossanak, és a bemutató sátraik által meg is mutassák egymásnak életüket, tevékenységüket. Több ezer ember volt már délelőtt az egyházmegye napja helyszínén, a plébániai tánc- és énekcsoportok fellépései alatt, amikor kisültek az első „strudlik”, csörögék, és már főtt a gulyás, a paprikás krumpli, a töltött káposzta is.

A színpadon egymást követték a színvonalas fellépések. Szatmár és Máramaros megyék plébániaközösségei megmutatták, hogy a falvak és városok értékes embereit gyűjtik egybe, akik hitük mellett kultúrájukat is őrzik, olykor néptánc és -zene vagy akár könnyűzene-csoportokba szerveződnek. A déli Úrangyala ima után lépett a közönség elé Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, aki feltárta hitének történetét, de beszélt a jelenkor, a helytelen filozófiák, az „izmusok” veszélyeiről, az identitásvesztés jelenségéről is.

Panoráma

Ünnepi szentmise keretében áldották meg a felújított, átépített homoródszentpáli templomot, s egyben a templom búcsúünnepét is ünnepelték. A búcsú napján, múlt hónapban még folytak a felújítási munkálatok, így elhalasztották, és július 23-án kettős ünnepet ültek. Tamás Huba plébános röviden beszélt a felújított templom történetéről: „Homoródszentpál Homoródkarácsonyfalvához tartozik, annak leányegyházközsége tizenegy más faluval együtt, hat templomunk van, ez volt az egyik, ami a kommunizmus idejében épült. A telket a kicsi, székely családi házzal 1977-ben adományozta a Farkas család az egyháznak. Ennek a háznak a helyére szerettek volna 1978-tól kezdődően egy szép templomocskát építeni, de a kommunista hatalom nem engedte, csak egy emeletes családi házra adtak engedélyt.”

Panoráma

Kétszázötven éve tették le az erzsébetvárosi örmény katolikus templom alapkövét

Ávedik Lukács (1847–1909) erzsébetvárosi örmény katolikus főesperes-plébános 120 évvel ezelőtt, 1896-ban jelentette meg főművét Szabad királyi Erzsébetváros Monográfiája címmel, a szamosújvári Todorán Endre nyomdájában, az Aurorában. Így akart bekapcsolódni a Milleneum ünneplésébe.

„Az ezeréves hazánk rend­kivüli örömében Erzsébetváros közössége nemcsak osztozni, de annak nagyszerű eseményét legalább porszemnyi hozzájárulásával halhatatlanná tenni kivánta azon tiszteletreméltó határozata által, melynélfogva képben és írásban látni óhajtja ez áldott helynek multját és a jelenét a jövő biztosítására és emlékezetére.”

Panoráma

Kötetlen beszélgetéssel tarkított könyvbemutatón ismertették a Gyulafehérvári Caritas Ki-Út programja keretében Gombola András Nem hagyhatom kint Istent című életrajzi kötetét a csíkszeredai Szent Imre Ifjúsági Központban július 22-én. A történet a hazai sztársportoló, egykori vívóbajnok életét mutatja be, aki tabuk nélkül beszél a függőségek okozta féktelen kicsapongásairól, azok mélységeiről, következményeiről, kiégéseiről. Az egyszerű, cenzúrázott módban megírt könyv nyíltan mesél a szerző életéről, múltjáról és jelenéről.

Panoráma

Gitártábor Marosfőn

„Legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok” mottóval rendezték meg idén tizenharmadik alkalommal a brassó-bolonyai plébánián működő BOLdoGICS szervezésében a már hagyományossá vált gitártábort. A július 8–14. között Marosfőn tartott táborban idén ötven kisiskolás és fiatal gitármuzsikája tette színesebbé a hétköznapokat.

A hosszú vonatozás után a táborhely elfoglalása és otthonossá tevése következett. Megbeszélték a tábori szabályzatot, ismerkedő játékok és őrangyal-húzás töltötte ki az estét. Az első napot esti ima zárta.

Panoráma

Immár ötödik alkalommal szervezte meg július 11–15. között a temesvár-józsefvárosi plébánia a Katolikus tábort magyar nyelvű V–VIII. osztályos fiatalok számára. Az idén közel hatvan fiatal kapcsolódott be a tábor programjába. A rendezvény hagyományos helyszíne a Krassó-Szörény megyei horvátok lakta kis falucska, Kengyeltó, vagy ahogy a helyiek mondják: Ravnik. Az idei tábor témáiról, élményeiről és hangulatáról vall Pál Brigitta, a tábor VIII. osztályos temesvári résztvevője.

Panoráma

Családi napot szervezett a Gyulafehérvári Caritas Gyergyó­szentmiklós újonnan felavatott Szent István terén gyerekeknek, anyukáknak, apukáknak, babáknak, nagyszülőknek, tehát mindenkinek, aki kikapcsolódásra, szórakozásra, játékra és arra vágyott, hogy hasznosan eltöltse napját családjával.

A Caritas szervezet négy központja – a Családsegítő Szolgálat, az Önkéntes program, a szenvedélybetegekkel foglalkozó KI-ÚT konzultációs program, valamint a Korai nevelő- és fejlesztő központ munkatársai – immár negyedik éve tartja meg a családi napot Gyergyószentmiklóson, idén július 16-án, amelynek most először az újonnan felavatott Szent István tér adott helyet.

Egy falat a léleknek
  • Ami az életünkben gondot jelent vagy jelenthet, az a különféle helyzetek és alkalmak helytelen megítélése. A lényeg mindig a helyes lelkület, ami egy irányultság, illetve beállítódás.
  • Csak Jézus lelkülete az irányadó. Sőt, Jézus nem csak irányt mutató, hanem ő maga az irány; az egyetlen és helyes irány.
  • Az embernek sohase szabad maga felé fordulnia. Ha maga felé fordul, akkor szingli marad, illetve magányossá lesz. Épp az ellenkező irány biztosítja neki az egyensúlyt, az igazi boldogságot és az életet.
  • Az embernek ki kell szakadnia önmagából. Ha saját énjébe zárkózik be, csapdába, börtönbe kerül és pokollá lesz az élete. Valójában csak Jézus az egyetlen út, amelyen keresztül, illetve aki által az ember meg tud szökni önmagából.

Pitypang

Assisi Szent Ferenc iskolája gyerektábor 

Idén már hetedik alkalommal szervezték meg az Assisi Szent Ferenc Iskolája gyerektábort. Július 14–17. között ismét gyerekricsajtól volt hangos a csíksomlyói kegytemplom környéke. Több mint százötven gyerek vett részt a táborban, amely idén fő témájaként az irgalmasságot tűzte ki. 

A táborról az egyik résztvevő, Csíki Nikolett osztja meg élményeit:

Pitypang

Idén új helyen, sok új fiatallal, lelkes Keresztirány csapattal és kedves barátokkal táboroztak július 7–14. között Újtusnádon az V–VIII. osztályos diákok. A tábort a következő mottó kísérte végig: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).

Hírek, hirdetések

Az Aradi Napok 90 éves „eszméje” ma is él

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének XVII. őszi Fórumát augusztus 29–31. között tartják Szatmárnémetiben. A helyi szervező az Árpád-házi Szent Erzsébet Nőszövetség, amelynek elnök asszonya Répásy Mária, lelkivezetője Hársfalvi Otto általános püspöki helynök. Helyszín: a Szent Alajos Konviktus, Vasile Conta u. 1/A. A találkozó mottója: „A világ csak így szép és változatos, ahogy Isten teremtette. S én is úgy és ott vagyok a helyemen, ahová, vagy ahogy ő helyezett el.” (Boldog Scheffler János)