Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 31. szám, 2013. augusztus 4.

Vezércikk

Hároméves kisfiú és édesapja vonulnak az utcán. A kisfiú csendben poroszkál a nagyhangú férfi mellett. Láthatóan a nagy melegtől pilledt, és elégedett a kapott ajándéktól, a vakációs programtól, boldog, hogy apukája ráér, hogy együtt „lógnak” a városban. A nyugodtnak tűnő hangulatot apuka ingerült hangja töri meg, a kisgyerek halk kérdésére, de mintha nem is válaszul rá, csak úgy magának meg a szemlélőknek löki oda: Nem látod, milyen koszos ország ez?!

Panoráma

A járókelők Kolozsváron már hetekkel ezelőtt észrevehették, hogy kosaras emelő ágaskodik a Szent Mihály-templom falai mellett kívül és belül, szakemberek falmintákat vesznek, kutatásokat, felméréseket végeznek. A kutatások egy későbbi helyreállítási tervezet elkészítését, s majd a kivitelezést szolgálnák. A kutatásról, az eddigi eredményekről dr. Mezős Tamást, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán az Építészettörténet és Műemléki Tanszék tanárát kérdeztem, aki a jelenlegi felmérések, kutatások vezetője, valamint Orbán Györgyöt, az egyetem doktoranduszát.  

Milyen szerepet vállalt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke a kolozsvári Szent Mihály-templom restaurálási munkálataiban?

Panoráma

Tanulmányok Márton Áron püspökről 

A Verbum Kiadó és a Szent István Társulat együtt adja ki Bodó Márta, Lázár Csilla és Lövétei Lázár László szerkesztésében a Márton Áronról szóló új kötetet, amely a legújabb forrásokat, kutatásokat mutatja be. A 2012 augusztusában Csíkszentdomokoson megrendezett konferencia előadásait egybegyűjtő kötet szerzői jeles történészek, teológusok, szociológusok, akik évek óta foglalkoznak a 20. századi Erdély, ezen belül a katolikus egyház történetével, kiemelten Márton Áron társadalmi szerepével. A kötetben szereplő tanulmányában Stefano Bottoni így fogalmaz: „Sok szó esik Márton Áron szellemi és egyházpolitikai örökségéről, és a szinte egyhangú csodálat néha zavarba ejtheti a kutatót”. A 20. századi levéltári források feldolgozása során sokszínű kép rajzolódik ki Márton püspökről. Ezek a kutatási eredmények jobbára szakfolyóiratokban jelentek meg. Az utóbbi húsz évben nem jelent meg Márton Áron társadalmi szerepét sokoldalúan körbejáró, azt összefoglaló, a szélesebb közönség számára is hozzáférhető tanulmánykötet. Igény pedig van rá, ezt mutatja az a tény, hogy (a szintén Verbum által megjelentetett és a posztuláció által támogatott) Keresztény Szó Márton Áron-száma 2013 februárjában 6500 példányban kelt el alig két hónap alatt.

Panoráma

A Katolikus Magyar Bibliatársulat idei tábora Csík­som­lyón volt a Szent István Gyermekotthonban július 18–21. között. Témája: Isten országa Jézus tanítása szerint a Bibliában. A nyár negyedik tábora volt ez a Kincses sziget, a Tini Oázis és a fiatal házasok tábora után. Az elnevezések egyben a korosztályokra is utalnak. A táborozás évek óta hagyomány, még alapítója, dr. Nagy József, kedves „Szaxink” idejéből, jól kialakult forgatókönyvvel. Ilyés Zsolt lelkivezető mondta az ünnepélyes, záró szentmisén: Máriaként mi is Jézus lábához ültünk, hogy hallgassuk életadó igéit. (A vasárnapi szent evangélium is éppen Mária és Márta példázatáról szólt!) (A KMB ügyének folytatását Ilyés Zsolt plébánosi munkája mellett is felvállalta, a tábort Magos Gyöngyvér KMB-alelnök és Benczédi Kati szervezte.)

Panoráma

Július 15-én kezdetét vette az idei, nyári kolozsmonostori ministránstábor Tordatúron Kádár István plébános vezetésével mindazon kisebb és nagyobb gyerekek számára, akik egész évben hűségesen részt vettek és ministráltak a vasárnapi szentmiséken. A fiatalok vallási, illetve turisztikai programokban vettek részt.

Mint az előző években, idén is a kolozsmonostori Nagy­bol­dogasszony-templom bejáratánál gyülekeztek este 6 órakor azok a fiatalok, akik ebben a jutalomkirándulásban részesültek. Mivel első nap az idő nem volt a legkedvezőbb, játékkal kezdődött a tábor. Kövecsi Noémi, az egyik igen kitartó ministráns sok-sok játékot szedett egy csokorba a kicsiknek és nagyoknak. Bemelegítésként, hogy a csapat jobban összeálljon, ismerkedős játékkal kezdtek, mindenki lehetőséget kapott a bemutatkozásra. Ezután jöhetett a zsebszöveg és a Lent a patak, partján nevezetű játék.

Panoráma

Boldog vagy, mert hittél (Lk 1,45) – ezzel a mottóval tartottak idén is tábort olyan lányoknak, akik hosszabb-rövidebb ideje szolgálnak az Úrnak az oltár körül.

Július 14-től 17-ig Csíkszent­domokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban Júlia és Fidelis nővér, valamint Boldizsár Ferenc és Tamás Huba lelkészek irányításával 40 lány elmélkedett a hitről, s a választott szentírási mondatra alapozva több, számukra követhető életpéldát is megismerhettek. Első nap délelőtt kiscsoportokba gyűlve játékos formában híres emberek mondásait kellett kikeresniük a hitről vallottak (a mondatok számok alá voltak rejtve), majd mindenik csoport egy jelenetet kellett kitaláljon és bemutasson, ami saját hitüket fejezte ki. Délután közös játék, verseny következett, aminek célja az volt, hogy közösséggé formálja a csoportot.

Emlékezzünk régiekről

Kilencven éve halt meg:

Csíki Péter. Máréfalván született 1892. február 1-jén. Pappá szentelte 1916. május 8-án Majláth Gusztáv püspök. Csíkszent­simonban káplán, Kolozson plébános. Udvarhelyen gimnáziumi tanár. Meghalt 1923. augusztus 19-én.

Kitekintő

Ferenc pápa befejezte első nemzetközi apostoli útját, amelyre a Rio de Janeiróban megrendezett 28. Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából került sor. Búcsúztatására a város Galeão repülőterén megjelent Michel Temer brazil elnökhelyettes. „Boldog emlékekkel teli lélekkel távozom, amelyek minden bizonnyal imává válnak” – kezdte búcsúbeszédét a szentatya. Ebben a pillanatban már kezdek nosztalgiát érezni. Nosztalgiát Brazília után, nagy népe után, amelynek nagy szíve van, és olyan barátságos nép. Nosztalgiát annyi ember nyílt és őszinte mosolya iránt, az önkéntesek lelkesedése iránt. Nosztalgiát a hit és az öröm iránt, amit a Varginha lakói között éreztem, akik nehézségekkel küzdenek. Biztos vagyok benne, hogy Krisztus él, és ténylegesen jelen van számtalan fiatal és annyi személy cselekvésében, akikkel e felejthetetlen hét során találkoztam. Köszönöm a fogadtatást és a baráti szívélyességet, amit irányomban mutattatok. Ez iránt is már kezdek nosztalgiát érezni. 

Kitekintő

Július 27-én, szombaton a pápa együtt ebédelt Brazília püspöki konferenciájának elnökségével, az ország bíborosaival és püspökeivel Rio de Janeiro érseki rezidenciáján. A hatalmas ország 275 egyházkerületet számlál. Az egyház ereje „nem önmagában lakozik”, hanem „Isten mély vizeiben”. Az egyház arra kapott meghívást, hogy vesse ki hálóját ezekbe a vizekbe – mondta a főpásztorokhoz intézett beszédében Ferenc pápa. Ferenc pápa azért utalt erre a történetre, hogy hangsúlyozza: Isten meglepetésszerűen érkezett. Meg kell tanulnunk ennek az eseménynek a bölcsességét: a misztérium darabjai mint mozaikkép elemei jelennek meg. Mi mindent túl gyorsan és egészében akarunk látni, Isten azonban csak lassanként fedi fel magát előttünk. Az egyháznak is tanulnia kell ebből a várakozásból. A halászok felfogják a misztériumot: hazaviszik a szobrot, és a Szűzanya oltalmába ajánlják ügyeiket, így lehetővé teszik, hogy Isten szándékai megvalósuljanak: egyik kegyelem a másik után. Az Úr felébreszti az emberben a vágyat, hogy szívében őrizze Istent, bennünk pedig azt a vágyat, hogy hívjuk a szomszédokat, és megmutassuk szépségét. Azonban a halászok magatartásának egyszerűsége nélkül küldetésünk kudarcra van ítélve – fejtette ki a szentatya. 

Egy falat a léleknek

Nagy püspökünk, Márton Áron tanítása és példája ma sem veszít időszerűségéből. Feladatunk és kötelességünk, hogy ne csak imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk. A hit évében (2012. október 11–2013. november 24.) minden hónapra kiválasztunk egy Márton Áron-i gondolatot, hogy ezáltal is – világító jelként – elkísérjen bennünket.

Egy falat a léleknek

• Nem az a fő feladatunk, hogy az égbe tekintgessünk, vagy az, hogy tudjuk ennek vagy annak a végidejét… Úgy tűnik, mintha a pusztuló világ kedvesebb volna számunkra, mint maga az Úr, akit várunk.

• A szerető szívnek – annak ellenére, hogy körülötte minden összeomlani látszik, mert rettenet és pusztulás veszi körül – csak egyetlen reménye van: az, hogy megérkezik az, akit szeret.

Útjelző

(VIII. parancsolat, 6. rész) 

A megszólás mások ismeretlen bűnének szükségtelen feltárása. Halálos bűn is lehet. Megítélésénél tekintetbe kell venni, hogy a kiteregetett bűn súlyos-e. Mert ha nem, akkor az emberi gyarlóságok szükségtelen kifecsegése rendszerint csak bocsánatos bűn. Figyelembe kell venni a személyt is, akinek gyengeségéről van szó. Köztiszteletben álló vagy magas hivatalt betöltő személy bűnének felfedése hamarabb megy bűnszámba, mint alig ismert, szürke kis ember fogyatékosságainak kiteregetése.

Film

A különböző tényezők hatására alakuló, változásban levő családi viszonyok kifejeződnek a vidám, derűs vagy konfliktussal, feszültséggel terhelt családi légkörben. Természetesen az életben nem bipolárisak a kapcsolatok, hanem számtalan árnyalattal rendelkeznek. Észlelhető a törékenységük. A gyermek lelki rezdüléseiben felfogja, vagy olykor nem tudja kódolni az eseményt. Ilyenkor mit tesz? Boudewijn Koole filmrendező Kauwboy című filmjében szuggesztíven mutatja be, miként alakul apa és fia közt a viszony, mennyire törékennyé válhat egymáshoz való viszonyulásuk. A 2012-ben készült holland családi film forgatókönyvírói: Boudewijn Koole, Jolein Laarman, zenéjét szerezte Helge Slikker, operatőre Daniel Bouqet.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Elgondolkodtam azon, hogy ha egy egyszerű földi halandó nem tudja kristálytisztán, hogy mi is az erkölcs, de mégis kíváncsi rá, mi a teendő. Nos, utánanéztem pár elérhető helyen, és most ezeket szedném röviden csokorba.

Elsősorban nézzük, hogy mit is ír róla a Magyar Katolikus Lexikon: A hagyományban általános értelemben szokás, külső cselekvésmód, melyet másoktól átvéve követünk, szoros értelemben az emberre vonatkozó természeti és tételes (isteni és emberi) törvényeket megtartó cselekvésmód. Az egyház tanításában általános értelemben: szokás, másoktól szoktatással átvett, általánosan követett cselekvésmód.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán

5. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Pitypang

Most kezdődő sorozatunk a történelmi Magyarország 1920-ban Romániához csatolt részeinek érdekesebb várait és templomvárait mutatja be. A so­­rozat célja ismertetni és vonzóvá tenni minden generációnak a belföldi kultúr­turizmus fontosabb állomásait. Talán sikerül az érdeklődést felkelteni a múltunkat bizonyító, még megmaradt „kövek” iránt. Kezdődjék a „történet” egy kis bemutatással: milyen is a terület, amelyről beszélünk!

Hírek, hirdetések

Erdélyi Rio – ifjúsági találkozó Csíksomlyón 

Augusztus 13. és 17. között rendezik meg Csíksomlyón azt a nagy ívű és lendületű keresztény találkozót, amely az Erdélyi Rio nevet kapta. Az Erdélyi Rio nem más, mint a megújult CSIT, vagyis a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó. A rendezvény a Rio de Janeiróban megrendezett ifjúsági világtalálkozó tiszteletére kapta az Erdélyi Rio címet.