Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 30. szám, 2013. július 28.

Vezércikk

Az elmúlt hét alatt két hírre is felkaptam a fejem: az egyiket egy nagy kereskedelmi csatornán mondták be, a másikat pedig egy népszerű hírmegosztó portálon olvastam. Be kell ismernem, az elsőre még mosolyogtam, a másodiknál már kikerekedett a szemem, amint olvastam. A televíziós hírnek az volt a lényege, hogy Ferenc pápa a héten eldöntötte, a közeljövőtől már nem kell egyetlen katolikusnak sem elmenni gyónni, s ezt a hír szerint nem is a gyónás miatt, hanem azért, mert a feloldozást el lehet nyerni postán, telefonon, e-mailben, üzenetben... A második hírben pedig „történelmi változásokról” olvashattam: eszerint a Vatikán azt a döntést hozta, hogy részleges búcsút nyerhetnek mindazok, akik a pápa „followerjeiként” (követőiként) az egyik híres közösségi portálon olvassák üzeneteit. Az üzenetolvasás tehát kevesebb időt fog jelenteni a majdan tisztítótűzben szenvedőnek –jegyzi meg a cikk írója. Az üzenet hátterében az a meggondolás áll – fejtik ki továbbá –, hogy a katolikusokat közelebb szeretnék vinni ezáltal a Szentíráshoz. Másfelől pedig a Vatikánnak az a felismerése, hogy a közösségi portálok közelebb kerítik az embereket a Szentírás tanításához. A részleges búcsú elnyerése viszont az interneten navigálók számára egyetlen feltételhez van kötve: „az olvasónak egy kis hite is kell hogy legyen” afelől, amit olvas... A pápának ezen a közösségi portálon már hétmillió követője van, s a Vatikán ezzel serkenteni szeretné a követőket, no meg azokat is, akik még nem iratkoztak fel a pápai csatornára, hogy tegyék meg, kövessék intenzíven az Ifjúsági Világtalálkozó eseményeit ezen a vonalon is. A cikk szerzője azzal zár, hogy felemlegeti: a középkori egyházat a reformáció kezdeményezői főleg a bűnök megbocsátását ígérő búcsúcédulák árusításáért támadták, s vetették el végül.

Panoráma

Két hónapos régészeti kutatómunka után a kolozsvári ferences kolostorban immár befejeződött az ásatás első sza­kasza.

Az épületegyüttes az egykori domonkos kolostor részét képezte, amit valószínűleg a 14. század elején építettek. Egyike a belváros megőrződött és még álló legrégibb műemlékeinek. Jelentőségét jól tükrözi, hogy a Nemzeti Műemléklajstromban is a legelőkelőbb A kategóriás épületek között szerepel.

A műemlék tervezett helyreállítása érdekében, a tulajdonosok egy egész sor szakemberrel léptek kapcsolatba, építészekkel, technikusokkal, művészettörténészekkel, régészekkel, annak érdekében, hogy az uniós finanszírozáshoz szükséges előzetes dokumentációt összeállítsák.

Panoráma

Az erdélyi román ajkú római katolikus fiatalok számára rendezett ifjúsági találkozón egy műhelymunka témája Márton Áron: erre, de természetesen a romániai román katolikusok tájékoztatására is készült el román nyelven a februári Keresztény Szó különkiadása. Mint azt a lapszámot, ezt is a szentté avatási ügy posztulátora, Kovács Gergely szorgalmazta. A posztulátor, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatója és a Keresztény Szó főszerkesztője által gondozott könyvet nyugodtan nevezhetjük hiánypótlónak. Bár nem a teljesség igényével készült, hanem elsősorban a kereszt útját járó főpásztort mutatja be, ez a 112 oldalas kis könyv az eddigi legátfogóbb kiadvány, amely lehetővé teszi a román anyanyelvű olvasó számára, hogy megismerkedjen Márton Áronnal.

Panoráma

Virgil Bercea nagyváradi görögkatolikus egyházfő július 18-án, csütörtökön kelt, Victor Ponta miniszterelnöknek címzett nyílt levelében a 2011-es népszámlálás végeredményét kérdőjelezi meg a görögkatolikus egyház nevében. Hivatalos magyarázatot vár a püspök a kormányfőtől, szerinte ugyanis a népszámlálás nem tükrözi a görög­katolikus egyház számbeli realitását. A 2002-es nép­számlálási adatokhoz viszonyítva 40000-el csökkent a görög­katolikusok száma Romániában. „A görög­katolikus egyház vitatja az utolsó népszámlálás hivatalos adatait, mert ezek messze nem tükrözik a romániai görögkatolikus valóságot” – áll a levélben.

Panoráma

Új sisak díszíti a 280 éves templom tornyát 

Csaknem 900 éves múltra tekinthet vissza a nagyszebeni római katoli­kus egyházközség története, hiszen a pápabarát külpolitikát folytató II. Géza Árpád-házi magyar király (1141–1162) meghívására a mai Luxemburg vidékéről, Flandriából, valamint a Rajna és a Mosel melletti őshazájukból, papjuk kíséretében szászok jöttek Erdélybe.

Panoráma

Mennyi híd kell még: erőszakmentes kommunikáció Koncz Zsuzsa dalaival 

Július 12–14. között családos hétvégét szervezett a Gyulafehérvári Kolping Családok Szervezete Ivóban. A hétvége fő témája: Kommunikáció a családban, ezen belül a házastársak, valamint a szülő és gyerekek közti kommunikációról esett szó. A téma vezérfonalát a Marshall Rosenberg amerikai pszichológus által kifejlesztett módszer, az erőszakmentes kommunikáció képezte, amelynek célja, hogy az emberek nagyobb együttérzéssel és világosabban (kevesebb félreértéssel) tudjanak egymással kommunikálni. E kommunikációnak négy fő alkotóeleme a megfigyelés, az érzés, a szükséglet és a kérés. A mindennapokban gyakori konfliktushelyzetek kiváltó oka, hogy „farkasként”, undok támadóként vagy „bárányként”, azaz alárendelő érzelmi rabszolgaként viselkedünk, mindkét eset az érzések foglyává tesz.

Panoráma

Július 11–14. között a Boldogabb családokért! iskolai programban résztvevő vagy abba bekapcsolódni vágyó önkéntesek a Kecskemét-Szécsényvárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) által működtetett Parázs Pasztorális Központ szervezésében 26 órás családi életre nevelés módszertani bemutatón vettek részt. A gyulafehérvári főegyházmegye nyolc településéről 21-en vettek részt a képzésen, amelyet a Kecskemét-Szé­csényvárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) tagjai tartottak, olyanok, akik több éve: négy, nyolc, tíz, sőt, akár húsz éve járnak óvodákba, iskolákba, fiatalkorúak börtönébe, és a család témakörében tartanak színes, mozgalmas, mély, sokatmondó foglalkozásokat több éven keresztül, havi rendszerességgel. Az erdélyi résztvevők közül néhányan megosztották tapasztalataikat, élményeiket, ebből következik egy csokorra való.

Panoráma

Képriport

A múlt jövővé változtatása – avagy a Régizene nyáriegyetem, amely a harminchárom éves Fesztivál mellett hatodik életévét tölti, Filip Ignác Csaba művészeti vezető kezdeményezésére jött létre. Évente nő a résztvevők száma – az idén 59-en voltak –, de ami a legfontosabb: évről évre észlelhető a szakmai haladásuk is. Az alapelv: a hazai művészjelöltek támogatása azáltal, hogy a legjobb bel- és külföldi tanárok irányítása mellett sajátítsák el a (zeneiskoláinkban nem művelt) régizene titkait. Az oktatók többségükben a kiváló budapesti együttes, a Musica Historica tagjai, akik szaktudásukkal és emberségükkel minden résztvevő hatékony fejlődését szolgálják, legyenek kezdők vagy haladók, gyermekek vagy felnőttek. Az idei kurzust július 7-e és 12-e között tartották meg, a kiváló eredményeket a két zárókoncert tárta fel.

Panoráma

Július 18–21. között negyedik alkalommal rendezték meg Csíksomlyón az Assisi Szent Ferenc Iskolája elnevezésű, általános iskolásoknak szóló tábort, amelynek szervezői az erdélyi ferencesek, fr. Pantea Tibor kolozsvári házfőnök és fr. dr. Orbán Szabolcs tartományfőnök. Munkájukat számos ferences testvér és közel 40 egyetemista, illetve világi segítette.

Panoráma

Első alkalommal rendeztek július 10–15. között Tas­nád­szántón gitártábort 35 fiatal részvételével, akik a nagy­váradi egyházmegye különböző pontjairól érkeztek: Tas­nád­szántóról, Tasnádról, Szent­jobbról, Nagyváradról és Ká­rász­telekről.

Panoráma

Zongorahangverseny a nagyváradi Szent László-plébániatemplomban

Július 28-án, vasárnap este negyed 8 órai kezdettel a Szent László-plébániatemplomban Thurzó Zoltán nagyváradi zongoraművész önálló hangversenyét hallhatják a zenekedvelők. Az alig egy órás koncerten elhangzó művek sokszínű előadási skálán mutatják be a zongorázás sokszínűségének lehetőségeit, rejtett szépségeit. Felcsendülnek majd Chopin, Rachmaninov, Bach, Mozart, Liszt, Jmrik, Schumann művek. Mindenkit sok szeretettel várnak az 55 perces koncertre. A belépés ingyenes. (Thurzó Zoltán)

Emlékezzünk régiekről

Eltávozott az élők sorából a zenei világ ismert személyisége, a kolozsvári magyar zenei közösség nagy öregje, Guttman Mihály.

Nagy veszteség számunkra a 87 évesen elhunyt, aki önzetlenül munkálkodott a zenei életért, és mozgató rugójaként végezte feladatát.

2013. május 22-én temették el Kolozsváron, ahol Jakab Gábor lelkiatya búcsúztatta el a zenei élet nagy öregjét, aki szüntelen nagy mozgással fejtette ki aktivitását. Tanulhatunk a kitartó munkásságából, aki azt vallotta karakteres kijelentésével: Nyugalmazott, de nem nyugodt zenetanárnak nevezem magam! Kiegyensúlyozott, derűs, istenhivő emberként ismertük meg, akinek értelmes és határozott céljai voltak az életben. Kegyelmi állapotban, hitvallóként lépett be az égi zene örök birodalmába.

Kitekintő

Ferenc pápa brazíliai látogatásának programjai között – amelyet még XVI. Benedek alakított ki – 15 nagyobb esemény szerepel, részben protokolláris, részben lelkipásztori jellegűek, az azokkal együtt járó beszédekkel.

Boldog II. János Pál nyomán Ferenc pápa is felkeresi ezt a kontinens nagyságú országot, amelyben elférne Európa országainak többsége. Programjai közül kettő nem tartozik szorosan az utazás valódi céljához, az ifjúsági világtalálkozóhoz. A Szentatya elsőként Brazília nevezetes búcsújáró helyére, az Aparecidai Miasszonyunk-szentélybe látogat, hogy most kezdődött péteri szolgálatát a Boldogságos Szűz anyai védőszárnya alá helyezze. A másik fontos, világtalálkozón kívüli programpont szerint a Szentatya megbeszélést folytat a CELAM – Latin-Amerikai Püspöki Konferenciák Tanácsa – koordinációs bizottságával.

Egy falat a léleknek

• Úgy tűnik, mintha az Úr Jézus távol lenne tőlünk. Ő soha sincs távol, legfeljebb mi vagyunk messze tőle. Hogyan is lehetne messze, hiszen ő az Atyánál van!

• A kérdés csak az, hogy az egymáshoz vezető szabad-e, vagy sem? Az Úr részéről nincs semmi akadály felénk. Csak a magunkba zárkózásunkból kell kiszabadulnunk, az önszeretetből az odaadó szeretet állapotáig kell eljutnunk.

Útjelző

(VIII. parancsolat, 5/2. rész) 

Az életben minden embernek alkalma van arra, hogy mások cselekedeteiről ítéletet mondjon, más szóval állást foglaljon. Ez adott esetekben még kötelességünk is kell hogy legyen. Ítéletet kell kialakítani magunkban. Vagyis a jót nem mondhatjuk rossznak, a fehéret pedig feketének.

Fiatal vagyok és gondolkodom

„Jó volna jegyet szerezni és elutazni önmagunkhoz, hogy bennetek lakik, az bizonyos.

Minden reggel hideg vizben fürdetem gondolataimat, így lesznek frissek és épek.” (József Attila)

Madárfüttyös, napfelkeltés hétfő reggel indulok el a csendes, még ébredező utcán. Álmos, unott arcokkal találkozom, kik fejében már talán a napi józan robot kattogott, vagy az, hogy miből lesz számla fizetve, mi lesz az ebéd, hogy ér a gyerek az iskolába, milyen mosóport vegyen stb. … Fel sem figyeltek a friss levegőre a csodás napfelkeltére vagy arra, hogy milyen hálásak lehetnek, hogy van kiért aggódniuk, mert ez azt jelenti, hogy szeretik őket, hogy van otthonuk…

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán

4. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.