Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A brassói nagy betonrengeteg közepében található egy viszonylag fiatal egyházközség: a brassó-bolonyai templom és plébánia, valamint a Szent Imre Ifjúsági Ház és a Katolikus Egyetemi Kollégium. A templomot Jézus szíve tiszteletére szentelték 1935-ben, mivel a hívek a Ferenc-rendi zárda nővéreitől egy Jézus szíve-szobrot kaptak ajándékba. Azóta fizikailag és lelkileg is szépen, láthatóan növekedett az egyházközség, mert gondos pásztorok, lelki atyák vezették a hitéletet. Ahol komolyan veszik Jézus szívének tiszteletét, ott élet és szeretet bontakozik ki, növekedik Jézus szívének szeretete, amely körülöleli a helyet és embereket.

A plébánián jelenleg 19 csoport működik: a Szent József Kolping-család, az Árpád-házi Szent Margit Nőszövetség, a rózsafüzér-társulat, a Mária-iskola, a Skapuláré, a templom felnőttkórusa, a Páli Szent Vince csoport, az Élet a Lélekben karizmatikus imacsoport, a 105-ös számú Szemlér Ferenc cserkészcsapat, a Boldogics ifjúsági és gyermek gitárcsoportok, a Háló, a Házas Hétvége és a Fokoláré mozgalom, a taizéi ökumenikus imacsoport, a ferences harmadrend, a Pax Romana, illetve a Szent Imre Ifjúsági Ház és a Brassói Egyetemi Lelkészség. Dr. Nagy-György Attila plébános, egyetemi lelkész 2003-tól az egyházközség felelős vezetője, előzőleg Zernyesten szolgált. 2000-ben ő váltotta fel P. Böjte Csaba dévai ferencest a gyulafehérvári érsekség ifjúsági főlelkészi szolgálatában, majd 2009 októberében átadta a felelősségteljes szolgálatot Tamás Barna fogarasi plébánosnak. (Az Ifjúsági Lelkészség munkájához tartozott/tartozik a gyermekpasztoráció, a ministráns lelkészség, az iskolás ifjúság, az egyetemi lelkészségek, a munkásifjúság, a perifériára szorult fiatalok pasztorációjának koordinálása. Nagyobb programokat is szervezett/szervez, mint a Világifjúsági Találkozón való részvétel, az Országos Katolikus Ifjúsági Találkozó, a Pünkösdi Ifjúsági Találkozó, a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó, a Fórum-konferencia, a fiatal értelmiségiek tábora, szórvány gyermektábor, kerületi ifjúsági napok, csoportvezető-képzők, lelkigyakorla­tok, lelki napok, közösségfejlesztő hétvégék.) A fiatalok és gyermekek a plébánost egyszerűen csak Mackó pap bácsinak hívják, hisz rendkívüli élmény, amikor a gyermekmisén megjelenik a nagy, barna mackó, és az ő „szemüvegén” keresztül jobban megértik a hitélet dolgait.

Ahol ilyen élet zajlik, ott unatkozásra, téblábolásra nincs idő. Május 20-án vendégül látták Böjte Csaba ferencest, a gyermekmisén fogadalmat tettek az új cserkészek, és fogadalmat újítottak a régiek. Bemutatták a templomban a báró Apor Vilmos székely vértanú püspök ereklyéjét. Június elején kétnapos gyermeknapi rendezvényt tartottak a Szent József Kolping-család és a Boldogics segítségével. „Kinőtte magát” a Boldogics gyermek és ifjúsági gitárcsoport is, hisz 80 tagja van, két tábort szerveznek az általános iskolásoknak és a felső tagozatosoktól az egyetemistákig tartó csoporttagoknak. A Jézus szíve templombúcsún vendégül látták a város három plébániájának (Szent Péter és Pál, Jézus szíve, Szent Kereszt felmagasztalása) egyháztanácsát és kórustagjait, valamint lelkészeit és híveit, ugyanakkor más felekezetű lelkészeket is. Egyedi és követésre méltó az a szép szolidaritási program, amely a brassói magyar történelmi egyházak, a megyei tanács és az RMDSZ kezdeményezésére létrejött, s amelyről már olvashattak lapunk hasábjain. Erőteljesen működik a brassói szórványban az ökumené, amely nem hangzatos szavakkal, hanem segítőkész tettekben nyilvánul meg.

Valahányszor alkalmam adódik Brassóba menni, soha nem kerülöm el a brassó-bolonyai meghitt kis templomot, amelyben Isten színe előtt házasságot kötöttünk, s amelyet minden este elalvás előtt felidézek: „Jézus szíve, bízom benned!”.