Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 3. szám, 2011. január 16.

Vezércikk

 

A világ számára Jézus születése nem volt nagy szenzáció, mert tudomást sem szerzett róla. Nem sokan tolongtak Jézus jászola körül, s ő kevés emberrel is megelégedett. A karácsony a legvonzóbb ünnep – ennek ellenére a betlehemi jászol ma sem vonz tömegeket. A keresztények túlnyomó része nem találja meg a Jézushoz vezető utat. Ez nem szabad hogy elkeserítsen bennünket.

Interjú

Beszélgetés Böjte Csabával

A 2010-es év végén megrendezett szalontai adományest alkalmából Böjte Csaba OFM szívélyesen válaszolt kérdéseinkre annak ellenére, hogy sietett vissza Dévára, hisz ott is várták a gyerekek.

Egy falat a léleknek

• Hogyan ünnepeljük meg az egyházi és személyes ünnepnapjainkat? Tanulságképpen a dr. Magyar Balázs pszichiáterrel készült beszélgetésből szeretnék egy pár gondolatot idézni, nem feledve azt, hogy ezekben a napokban emlékezünk meg Remete Szent Pálról és Szent Antalról.

Panoráma

 

Fiatalok lelkes csoportja szorgalmasan készült, hogy a szentestén karácsonyi misztériumjátékkal tegye emlékezetesebbé az ünnepet az egész közösség számára. Már több mint két évtizede a szentestén a Messiás jövetelekor kialakult történelmi eseményekből vagy az események szereplőinek egyikét ragadtuk ki, s ezen keresztül elevenítettük meg azt a világot, amelybe beleszületett Jézus Krisztus. Módszerünk tulajdonképpen követte az evangélisták módszerét, akik ugyancsak az akkori történelmi keretbe helyezték bele a Megváltó születését: mi volt a helyzet a Római Birodalomban és azon belül Zsidóországban.

Panoráma

 

A karácsonyi vakációban mi, a szatmári Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont hetedikesei és osztályfőnökünk, Koczinger Éva tanárnő meglátogattuk a nagykárolyi szellemi fogyatékos otthon és a mezőfényi idősotthon lakóit.

Panoráma

Az elmúlt év december 31-én nemcsak az elmúló 2010-es esztendőt búcsúztattuk, hanem végső búcsút vettünk Szakács Lajos szentszéki tanácsos, esperes, zsögödi plébános testvérünktől is.

Már hetekkel korábban érkeztek a hírek romló egészségi állapotáról és egyre gyakoribb betegeskedéseiről. Több alkalommal is megkerestük az előző években, hogy más működési helyet kínáljunk fel számára és gyógykezelését is előmozdítsuk. Sajnos helyzete az utóbbi időben súlyosbodott, és kórházi kezelésre szorult. Állapota előrevetítette korai halálát.

Panoráma

 

A Gyulafehérvári Caritas önkéntesség programja meseolvasó foglalkozást indított több erdélyi kórházban. Egy gyermek betegsége mindig nagy megterhelést jelent magának a gyermeknek is, de a családjának is.

Panoráma

 

Nem várt, különös „ajándék” rázta meg Marosújvár lakóit karácsony előtt. Nem az égből, hanem a föld alól érkezett a csapás. December 22-én megindult a föld, a helyi sóbánya egyik régi tárnája beomlott, elnyelt egy egész bevásárlóközpontot: az érintett terület meghaladja a 10 500 négyzetmétert, egy kráter keletkezett, benne 8000 négyzetméteres felületű sós tó alakult ki kb. 5600 köbméter folyadéktartalommal. A kárt több mint 6,6 millió lejre becsülik.

Panoráma

Újabb eredményes évet tudhat maga mögött a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár: 2010 augusztusában létrejött a hetedik levéltári gyűjtőközpont, amely ezúttal nem a római, hanem az erdélyi örmény katolikusok iratait foglalja magába. Az intézmény Szakács Endre szamosújvári örmény katolikus vikárius kezdeményezésére alakult.

Liturgia

 

Január 20.

Boldog Özséb nevéhez fűződik az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a pálosok története. Özséb életét a pálos történetíró, Gyöngyösi Gergely örökítette meg Remete Szent Pál remete testvéreinek élete címmel latin nyelven. Szüleit a krónikás nem nevezi meg, csak annyit ír, hogy híres magyar családból származott. Esztergomban született 1200 körül. A helyi káptalani iskolában tanult. Hosszú imák, sok böjt és elmélkedések érlelték hivatását.

Fiatal vagyok és gondolkodom

 

Január a polgári év első hónapja és talán a remény hónapja is. Mióta tudatosan fogadalmakat teszek újévkor, egy év sem zárult le szomorú áttekintés nélkül: megint nem tudtam betartani az eltervezett „programom”, és januárban mindig újrakezdődött: „Nem baj, ha tavaly nem is sikerült, de idén biztosan be fogom tartani az újévi fogadalmaimat!”

Pitypang

 

Reményen felüli élet

Isten igéje: Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös; térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál.

Hírek, hirdetések

 

Az egyetemes imahét eseményei Marosvásárhelyen

2011. január 16–23. között Marosvásárhelyen a történelmi magyar egyházak közösen imádkoznak a Krisztus-hívők egységéért szervezett imahét keretében, immár negyedszer. A közös ima mottója 2011-ben: Eggyé lenni az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban (vö. ApCsel 2,42).