Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 29. szám, 2015. július 19.

Nyár, szabadság. Szabadság, megkönnyebbülés, öröm. Öröm, pihenés, kikapcsolódás. – Ezek a fogalmak sorjáznak, amikor ezt az időszakot leíró, alkalmas szavakat keresek. No de ezek, hacsak nem filozófiai értelemben gondolunk a szabadságra, hogyan kapcsolódnak katolikus hetilapunkhoz, az oda írandó cikkhez? Ugye a kedves olvasóban is felmerült ez a gondolat első látásra? Kicsit egyoldalúan gondolkodunk, amikor a kereszténység vagy emelkedettséget, vagy pedig valami „vigyázzállást” jelent számunkra. Szinte közhelyszámba megy, hogy nem lehet és nem is szabad különválasztani a szentet a profántól, hangoztatjuk, de mégis, amikor vezércikket írunk, olvasunk a katolikus hetilapban, első gondolatunk a szent komolyság, és elkomorodunk, még ha kényelmetlen és természetellenes pózba kényszerít is ez. Beidegződések, megszokások és régi elvárások, nagymamáktól és nagytatáktól hallott mondások irányítanak ma is minket, öntudatos, felnőtt hitű embereket. Pedig hát azt is hangoztatják, hogy a keresztény a szabadsága alatt is az marad, s úgy kell viselkednie. Csakhogy ez sokak számára azt jelenti: még szabadság alatt is állig begombolkozva, és legalábbis napközben is többször elkomorodva kell a kereszténységet megjeleníteni. Mintha az elkötelezett, Istennel való élet csupa megfeszített munka, kínszenvedés és sótlanság lenne. Közben csodáljuk Ferenc pápa felszabadult gesztusait, szívesen hallgatjuk a szentekről feljegyzett vidám történeteket, huncutságokat. Vágyunk valami hasonlóra. Vágyunk valami lágyságra, felüdülésre. Vágyunk a felszabadulásra. Vágyunk az örömre. És ez nincs ellentétben a kereszténységgel, Isten akaratával! Az ószövetségi Számok könyve (10,10) a zsidók örömünnepeiről szól, mégpedig pozitívan, helyeslőleg, csak annyit tesz hozzá, ekkor is figyeljenek Istenre, illetve figyelmét igyekezzenek magukra vonni. Az evangéliumban olvassuk: „Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben” (Lk 10,21), Szent Pál pedig övéinek örömet szeretne szerezni: „Nem mintha uralkodni akarnánk rajtatok hiteteken keresztül, nem, inkább örömötökben szeretnénk közreműködni” (2Kor 1,24). A Galata-levél kifejezetten isteni ajándéknak nevezi: „A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség” (Gal 5,22). Ugyanez a levél beszél Isten gyermekeinek szabadságáról, arról a szabadságról, amelyet Krisztus szerzett. Nyilván a felszabadulásról van itt szó, ugyanakkor arról is, „ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket” (Gal 5,13).

Panoráma

Fotók: Fábián RóbertLaudato ’si a pápa új enciklikája, amelynek címe Assisi Szent Ferenc Naphimnuszából származik, a teremtett világ óvására szólít, erre vonatkozóan sorol problémákat és megoldásokat. A vatikáni irat még magyar nyelven nem olvasható, de sokat cikkeztek róla a világi sajtóban, ezért is keltette fel a figyelmet, mindenki kíváncsi rá, és nem utolsósorban a pápa témaválasztása, témájának merész megközelítése miatt is. A hozzá intézett kérdések indították Kovács Sándor főesperes-plébánost arra, hogy áttanulmányozza és egy évadzáró rendezvényen bemutassa az enciklikát a kolozsvári érdeklődőknek.

Panoráma

Fotó: Fábián RóbertA Jakab Antal Keresztény Kör idei díjai

Hatodik alkalommal adták át a Jakab Antal-emlékdíjat. Ezúttal Székelyföldön, a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon kápolnájában tartották a díjátadási ünnepséget. Nem véletlenül, hiszen az elismerés egyik kitüntetettje éppen ennek az intézménynek a közössége.

A Jakab Antal püspök tisztelői és rokonai alapította Jakab Antal Keresztény Kör a Keresztény Szó és Vasárnap szerkesztőségét is elismerésben részesítette.

Panoráma

Vécsi Nagy Zoltán és Hervai Katalin. Fotók: Albert LeventeHervai Zoltán tárlata Sepsiszentgyörgyön 

Tanítványok, pályatársak és jó barátok, a művészetek iránt fogékony lelkületűek érdeklődve vettek részt június 9-én Hervai Zoltán képzőművész tárlatán a Sepsiszentgyörgyön nemrég nyílt Erdélyi Művészeti Központban (EMŰK). A Székely Mikó Kollégium egykori rajztanárának életmű-kiállításán jelen volt a művész két leánya, Katalin és Ágnes, közreműködött a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárai, Sebestyén Lajos, Miklós Katalin és Miklós Jácinta vonóstriója. A hatvan kiállított képzőművészeti alkotás albumban megörökített változata is elkészült.

Egy falat a léleknek
  • „A hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység.” (Ef 3,17–18)
  • Mik ezek a szélesség, hosszúság, magasság, mélység? Ezek a mi igazi méreteink. Krisztus szeretetének a mértéke…
  • Ezért is csodálatos például egy lelki nap, egy vasárnap, mert kiemel bennünket a kuckóból, abból a kitollazott kis fészekből, amiben élünk, és belehelyez nemcsak a nagy mindenségbe, hanem Istennek hatalmas terveibe. És ettől gyógyulunk.

Útjelző

Mária iskolájában 126/1.

Mária lelke csodálatosan mély: az Isten végtelenébe simul. Ebbe a mérhetetlen mélységbe szeretnénk betekinteni, amennyire a gyenge emberi szem számára egyáltalán lehetséges. Mária lelkét akarjuk megismerni s ezt a megismerést, meglátást szavakba ölteni. Kettős nehézség… Érezzük, hogy mennyire igaza van Szent Bernátnak, mikor azt mondja: „Nincs az a dolog, miről oly boldog örömmel, de egyúttal olyan szent félelemmel beszélnénk, mint a Szűzanya lelki nagyságáról, mert hiába próbáljuk szavakba önteni, kifejezni azt, ami szavakkal ki nem fejezhető” (In Assumpt. B.M.V., Sermo IV.).

Hírek, hirdetések

Szemünk fénye, a gyermek. Családos tábor nyolcadszor

A gyermek áll majd az idei, immár nyolcadik szatmári Egyházmegyei Családos Tábor tematikájának középpontjában. Az augusztus 20–23. között Erdődhegyen tartandó tábor programja a második naptól kezdve a gyermekek minél jobb megismerésének és megértésének segítésére összpontosít: Czier István mezőfényi plébános Gyermekeink lelki élete; Bálint Katalin pszichológus A mesék ereje gyermekeinkben, Fülöp Orsolya pszichológus Mi történik a gyermekemmel, és hogyan segíthetek neki?, Gnándt Gábor szociálpedagógus Kisgyermekek készségeinek fejlesztése a játék által címmel tartanak majd előadást. Ezek mellett szintén a téma elmélyítését segíti a Mi a titka, hogy szót értsünk serdülő kamaszainkkal? című műhelymunka, valamint Tari Annamária Digitális bennszülöttek, y, z és ómega generáció című videója.