Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 29. szám, 2013. július 21.

Vezércikk

Amikor belefáradunk abba, hogy állandóan harcoljunk azokért az elvekért, amelyekről azt tartjuk, hogy legbensőnk egy-egy kis darabkáját képezik, akkor érezzük, hogy újra (és már ki tudja, hányadszorra) arra vagyunk késztetve, hogy értékrendünket felülvizsgáljuk. Ha nekem, hétköznapi embernek fontos Isten, akkor ragaszkodom hozzá, ha fontos az egyház, akkor ragaszkodom hozzá, s ha ezek mind fontosak, akkor érthető módon ragaszkodom azokhoz az emberekhez is, akikkel a helyi egyházban találkozom, akik nekem, családtagjaimnak kiszolgáltatták a szentségeket, akik nagy türelemmel tanították az első imákat. Emberi a ragaszkodás, és jó. Akkor rossz ez, amikor már nagyon birtokolni akarunk valakit. Ennek kapcsán három dolog fordul meg a fejemben: mennyire akarunk egy-egy papot „birtokolni”, miért akarjuk ezt tenni, s mit látunk a birtoklás mögött? Mennyire akarunk birtokolni? Néha elfeledkezünk ragaszkodásunkban arról, hogy nem minden a miénk. A szabadság gyeplőit mi akarjuk a kezünkbe venni, mi szeretnénk mindent féken is tartani. A másik szabadságának a gyeplőit. Közben elfeledkezünk arról, hogy nem mi kell sem a tanácsadói, sem a bírái legyünk senkinek. Akarjuk, s néha magunkban toporzékolunk, hogy „még csak egy évet maradt volna”, talán kettőt. Megfeledkezünk arról, hogy nem nekünk kell látnunk dolgokat a maguk teljességében. Akarjuk, hogy még maradjon. Olyan ez, mint amikor az ismerősnek már meg van véve a repülőjegye, már a repülőtéren van, már szállna is fel, mert tudja, hogy fel kell szállnia, aztán mi még mindenfélével marasztalnánk. Miért? Mert biztosak vagyunk benne, hogy az neki így jó! Vagy nekem jó? Mégis talán nekem jó, s ebben a jóban én vagyok a középpont. De attól lehet, hogy neki is jó lenne… Vagy mégse? Ezt azonban nem nekünk kell eldöntenünk. Szerencsére. Mert mit is látunk a miértből? Csupán annyit, hogy nekünk jó lenne, ha tudnánk, hogy ragaszkodásunk alanya ott van, ahol nekünk jólesik. Ott van, s így láthatjuk, karnyújtásnyira van tőlünk, s ez biztonságot ad. Hogy birtokolhatunk. Ha meg mégis elmegy, akkor düh tölti ki a hátrahagyott űrt. Mindenki hibás. Miért?

Panoráma

Egy munkanap után Kolozsváron találkoztam dr. Mezős Tamással, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének egyetemi tanárával, valamint dr. M. Szi­lágyi Kinga egyetemi tanárral, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának dékánjával. Egy csoport műépítészetet tanuló diákkal együtt Erdélyben tartózkodnak, nyári gyakorlat során a Mária-út jelzéseinek festését, valamint az úthoz kapcsolódó templomok, plébániák felmérését végzik, állapotukat vizsgálják. Először azt kértem tőlük, pár mondat erejéig számoljanak be itteni programjukról, az ötlet megszületéséről.

Panoráma


Július 12-én délben fél 12-kor ismét álomszép muzsika csendült fel a Kolozsvár főterén levő Szent Mihály-templomban: ezúttal nem a helyiek szervezésében, hanem a Boldogasszony Iskolanővérek ajándékaként. Ahogyan azt Ulrich Mónika négyéves mandátumáról éppen leköszönő tartományfőnök kérdésünkre elmondta: az iskolanővérek története magyar nyelvterületen a Bánságban, Temesváron kezdődött, sok intézményük volt Erdélyben, s máig kötődnek ide, két tag vezeti a rendtartomány szovátai/nyárádmenti zenés misszióját, amelynek célja a zenei anyanyelv és az értékek átadásán túl a közösségépítés. A magyar rendtartomány nővérei töltekezni járnak ide, de nem szeretnék pszután csak szívni a jó levegőt, hanem maguk is adni akarnak.

Panoráma

Augusztus 1-jétől személyi változások történnek a szatmári egyházmegyében a következő beosztás szerint:

Panoráma

Néhány szóban a IX. nagybányai Háló-találkozóról 

Mint mindig, alig várták a résztvevők az újabb nagybányai Háló találkozót, és mint mindig, most sem csalódtak. Már az állomáson találkoztak egymással az egyes csoportok, így együtt érkeztek a Szent József plébániára, ahol a házigazda nagybányaiak a tőlük megszokott, mindig jóleső szeretettel fogadták az érkezőket. Most is élmény volt látni a régi arcokat és felfedezni az újakat, köztük kiemelten a fiatalok csoportját, akik Nagybányán alaposan kiveszik részüket a programok megvalósításában.

Panoráma

Búcsú Szent Kamill és a betegek tiszteletére 

Kolozsvár talán legmagasabban fekvő kápolnájában hetente gyűlnek össze a Szent Kamill öregotthon lakói, nehezen járók, betegek, tolószékben levők és mellettük mindazok, akik velük szeretnek hálát adni a hétért, a továbblépéshez erőért imádkozni az Úrhoz. Isten ezen szőlősében a kisbácsi plébános,  Kovács Árpád teljesít nagy szeretettel és elkötelezettséggel szolgálatot. Július 14-én, a kápolna védőszentjének ünnepén, Szent Kamill napján a búcsús szentmisét Vízi Zakariás, a Mária szíve-templom plébánosa celebrálta. Aki a törvény szerint intézi dolgát, nem tántorodik meg soha, szíve nyugodt, mert az Úrban bízik, énekelte a zsoltárt dr. Potyó István karnagy. Nem elég a törvényt betartani és bízni Istenben, a szentlecke rávilágított a keresztény kötelességre: szeretni kell az embertársakat. Szent János szerint aki nem szeret, az halott, aki pedig még gyűlöli is testvérét, az gyilkos, ezért kárhozatra ítélt. Nincs meg Isten szeretete abban, aki segíthetne testvérén, de nem teszi.

Panoráma

A család kiemelt szerepet kapott a július közepén (13–14-én) Örök érték új köntösben – a család jelmondattal tartott gyergyóremetei falunapok programjában. A 14. alkalommal megszervezett rendezvény műsorát és tematikáját úgy állították össze a szervezők, hogy méltó ünneplésben részesíthessenek minden korosztályt a legapróbbaktól az idősekig. A programok során a család fogalmának, értékeinek, a családi szerepeknek a témakörét több formában, többek közt előadássorozat keretében is megbeszélték. Az előadók közt hazai és magyarországi szakértők voltak: Bíró A. Zoltán csíkszeredai egyetemi tanár, Csikány-Farkas Éva magyarországi családterapeuta, Becsky Borbála marosvásárhelyi és Pál-Jakab Imola brassói klinikai pszichológus, pszichoterapeuta. Puskás Zsuzsanna iskolapszichológus Re­me­tén végzett iskolai nevelési-tanácsadói munkája eredményeit mutatta be. Lacz­kó-Szentmiklósi Endre helyi történelemtanár az erdélyi magyar nemesi családokról beszélt, Ilyés Zsolt plébános A család a keresztény hit fényében címmel tartott előadást. 

Panoráma

Ezernél is többen, a regisztrációs számok értelmében 1726-an voltak idén a székely leányok, és velük együtt 826 legény is részt vett az idei Ezer Székely Leány Napon. A legtöbben, 185-ön Csíkszentsimonból érkeztek a találkozóra, így ők vehették át az esketőszékeket, és ők lesznek a 2014-es találkozó házigazdái.

Panoráma

Sikeres volt a Caritas X. önkéntes tábora  

A Gyulafehérvári Caritas idén is megszervezte önkéntes táborát július 8–14. között Nyá­rád­szeredában. A tábor szervezésébe aktívan bekapcsolódott a Nyárádszeredai Ifjúsági Szervezet is. A tábor megvalósulását nagymértékben segítette és támogatta ugyanakkor Nyá­rád­szereda Polgármesteri Hivatala, az önkéntesek munkáját felkarolva a tábor kiadásainak egy részét magára vállalta Szé­kely­udvarhely Önkormányzata, Ko­vászna Megye Tanácsa, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala.

Panoráma

A Népi hagyományok a változó Európában elnevezésű Co­menius európai multilaterális projekt egyik résztvevője a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum volt. A tanintézet IX–X. osztályainak 27 tanulója 7 nevelő kíséretében tavaly, valamint idén tavasszal négy tanulmányúton vett részt: a népművészeti hagyományok őrzőit és ápolóit Görögország fogadta, a néptáncosok Szlovákiába utaztak, a népi konyha „szakácsai” Törökországban mutatkoztak be, míg a lakodalmi szokásokat felelevenítő fiatalok Ausztriában találkoztak. A Comenius nemzetközi pályázat, illetve az alprogramok lehetőséget adtak a tanulóknak és tanároknak az együttműködésre, a közös munkára, új ismeretségek, barátságok, kapcsolatok kialakítására.

Panoráma

Csodálatos, élményekben dús hétvégét tölthettek el azok a fiatalok, akik részt vettek a PIT 2013 elnevezésű Peleskei Ifjúsági Táborban. Az összejövetelre számos fiatal gyűlt össze, hogy a nyári vakációjának egy kis szeletét tartalmas időtöltéssel gazdagítsa. Több csoportba osztva mindenki kipróbálhatta tudását, leleményességét, és remélhetőleg em felejtik el, hol van Peleske. Sokan ugyanis még nem is hallottak erről a faluról, és érkezésükkor el is tévedtek. De nem így lesz ezután, hisz ha a környéken járnak, és már messziről feltűnik a peleskei görögkatolikus templom tornya, örömmel jut eszükbe, hogy pár napot itt tölthettek.

Panoráma

Próbatáboron vettek részt július második hetében, 8–12. között az egyházmegyei ifjúsági csoportvezetők, hogy közösen gondolkodjanak el a közelgő gyerektáborok tematikáján, a program felépítésén. A csaknem egyhetes együttlét során a Szent Ignác Lelkigyakorlatos Központban többek között a misszió és hit valóságáról hallottak, a keresztény küldetés gyerekeknek történő átadásáról beszélgettek, a nevelés módszereire kaptak tanácsokat, és napjaikból nem maradt ki az ima, az elmélkedés, a műhelymunkák, a sok játék és beszélgetés. A keresztény életre nevelés mellett ugyanis a szokondi táborok fontos feladata a felüdítés, a szabad játék, a kikapcsolódás lehetőségének megadása. A hét közepén véglegesítették a programot és a szabályrendet, csütörtökön kirándulásra mentek a közeli erdőbe, ahol számháborúztak, és közös szentmisén vettek részt. A szentmiseáldozatot Vass Lóránd mutatta be, az elején kérve a fiatalokat, szabaduljanak meg terheiktől, tegyék le azokat az oltárra, adják oda a jó Istennek. Prédikációjában Vass megköszönte az ifjúsági csoportvezetőknek, hogy „átveszik a stafétát”, és a keresztény hit tanúságtevői lesznek a gyerekek felé, ugyanakkor pedig az emberség erényét kérte tőlük. Szintén csütörtökön a csoportvezetők szentségimádáson is részt vettek, de nem maradt el a hagyományos tábortűz sem. Pénteken véglegesítették a táborbeosztást, kipróbáltak új játékokat, majd úti áldással indultak haza. Nemsokára azonban visszatérnek Nagyszokondra, hiszen 22-én kezdődnek a gyerektáborok a plébániai csoportok számára, amelyeket ők vezetnek majd.

Panoráma

Nagyváradon a hit éve kapcsán meghírdetett felhívásra beérkezett interjúk közül a harmadik helyezést elért írást olvashatják. 

Szilágyi Dávid: Hogyan emlékszel vissza gyerekéveidre?

Majoros Péter: Édesapám és édesanyám, anyai ágon nagyszüleim, különösen nagymamám mindig kiemelték a hit fontosságát az emberi életben és annak emberalakító szerepét. Fiatalkoromat nagyban meghatározta ez, és teljes bizalommal fordultam mindig Istenhez. Mai életemre is kihatott ez a nevelés, ma is érzem jótékony hatásait.

Kitekintő

A vietnami állambiztonsági szolgálat július 2-án megakadályozta, hogy Nguyên Hoang Duc, aki tanúként jelent volna meg Nguyên Van Thuân bíboros boldoggá avatási ügyében, repülőre szálljon Róma felé.

A hanoi reptéren kiderült, hogy a férfi kénytelen lesz lemondani utazásáról, melynek célja az volt, hogy tanúként részt vegyen azon a hivatalos rendezvényen, mely François-Xavier Nguyên Van Thuân bíboros boldoggá avatási ügyének egyházmegyei szakaszát zárja le.

Kitekintő

Négy jogszabályt hirdetett ki Ferenc pápa július 11-én, jelentős módosításokat eszközölve a vatikáni büntetőjog rendszerén.

Ezek közül három a Vatikánvárosi Állam Pápai Bizottsága által jóváhagyott törvény (a Vatikánvárosi Állam 2013. július 11-i VIII. törvénye „Büntetőjogi kiegészítő jogszabályokról”; a Vatikánvárosi Állam 2013. július 11-i IX. törvénye „A Büntető Törvénykönyv és a Büntetőeljárási Törvénykönyv módosításáról”; a Vatikánvárosi Állam 2013. július 11-i X. törvénye „A közigazgatási szankciók általános szabályairól”). Mint ismeretes, a Vatikánvárosi Államban a törvényhozói hatalmat ez a szerv gyakorolja a szentatya nevében, aki államfői minőségében a törvények végső kihirdetője. Esetében a pápai állam világi jogrendjéről van szó, nem az egyházi jogról. A három szóban forgó törvény a vatikánvárosi büntetőjogot és büntető eljárást, valamint a közigazgatási szankciókat módosítja.

Egy falat a léleknek

Statisztikai adatokat – különösen most, a népszámlálás adatait – nézve egyfajta megdöbbenés vesz erőt rajtunk. De így van ez minden év végi hálaadó szentmise beszámolói alkalmával is. Sokan felteszik a kérdést: vajon mi az oka? És erre csak egy válasz jut eszembe, amit ezzel kapcsolatosan az egyik ferences atya szokott mondani: „Az, hogy nincs hit!”

Útjelző

(VIII. parancsolat, 5/1. rész) 

Szent Ágostonról, a nagy hippói püspök és nyugati egyházatyáról (†430) írják, hogy nemcsak fiatalkori könnyelmű életéről volt híres, hanem megtérése után nagy isten- és emberszeretetéről is. Püspöki palotájának ebédlőjében a falra egy érdekes feliratot függesztett ki: „Ez a vendégszerető ház nem tűri meg, hogy benne másokról rosszat mondjanak!”

Fiatal vagyok és gondolkodom

Én erkölcsös embernek tartom magam. Hogy miért? Erre is megvan a magyarázat! Fontos szerepe van az erkölcsnek az életemben, mert úgy gondolom, hogy csak a tisztességesen, erkölcsösen megszerzett javak és képességek azok, amelyek egy embert segíthetnek az életben. Azonban azzal is tisztában vagyok, hogy az az ember, aki tisztán játszik, nem minden esetben kedves a többiek szemében, mert sajnos tapasztalatom szerint az erkölcstelen embereket a társadalom többre becsüli.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán

3. forduló

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail címre. A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Hírek, hirdetések

Hivatalos népszámlálási adatok 

A vallási hovatartozásról nyilatkozó lakosság 0,2 százaléka (40 ezer ember) mondta azt a 2011-es népszámláláson, hogy ateista vagy nem tagja egyetlen felekezetnek sem, a lakosság túlnyomó többsége viszont megnevezte vallási kötődését, a válaszadók 86,5 százaléka vallotta magát ortodoxnak – derült ki a népszámlálás július 11-án közzétett végleges eredményéből. Az országos statisztikai intézet (INS) szerint Románia állandó lakossága a népszámlálás idején 20,1 millió volt, közülük 1 millió 260 ezer embernek (a lakosság több mint 6 százalékának) felekezeti hovatartozásáról nincs adat.