Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Hírek, hirdetések

Kántori szolgálatot vállal

Kántori végzettséggel és tapasztalattal rendelkező családos férfi kántori állást vállalna Hargita megye területén. Telefon: 0743-316142.

 

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének őszi találkozója

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek őszi, XIII. találkozójának mottója Márton Áron, Isten szolgája egyik gondolatát idézi: „Arra vagyunk hivatva, hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a világba”. A találkozó Kovács Sándor kolozsvári főesperesnek, a Nőszövetségek Egyesülete lelki vezetőjének irányításával zajlik Csíkszeredában szeptember 3–5. között a csíkszeredai Márton Áron Nőegylet-Oltáregylet szervezésében. Bartus Ilona a Csíkszeredai Márton Áron Nőegylet-Oltáregylet elnöke Darvas-Kozma József plébánossal közösen tartalmas programot állított össze. A találkozó előadását Kovács Attila tartja Az egyház hite címen. Majd a tagszervezetek elnök asszonyai számolnak be munkájukról, és szentmise lesz a csíksomlyói kegytemplomban. A szabad program keretében a résztvevők megtekintik Csíkszereda templomait. A fórum hálaadó szentmisével zárul, amelynek végén a nőszövetségi elnökök megújítják fogadalmukat, miszerint a fórum szabályzatát minden körülmények között tiszteletben tartják, egyházunk törvényeit hűségesen megtartják, másoknak jó példát mutatnak, hogy ezáltal az egyház és Isten dicsőségét gazdagítják lelki kincseikkel. A találkozóra az elnökök és a lelki vezetők részvételére számítanak, valamint új nőszövetségek jelentkezését várják, hogy így újból együtt a hitben, szeretetben, a jóra való törekvésben egymást erősítsék. Jelentkezni augusztus 15-ig lehet a következő címeken: Fábián Mária, Asociatia Femeilor Romano-Catolice Sf. Mihai, 400095 Cluj-N., str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 4, tel.: 0246-597642, mobil: 0747-532492, Molnos Sára, tel.: 0264-597153, mobil: 0723-720782, Bartus Ilona, 530141 Miercurea Ciuc, str. Brasovului bl. 41, ap. 6, jud. Harghita, tel.: 0266-315081, mobil: 0740-685738. (Fábián Mária

 

Kétszázötven éves falfreskó Fenyéden

Fenyéd 1763-ban barokk stílusban épült templomát tavaly külsőleg teljesen felújították. Bokor Botond polgármester a választások előtt azt ígérte, idén a templom belsejét is felújítják. Most ez kormánypénz segítségével történik, közvetlenül az egyháznak kiutalt összegből, ami azonban a költségeknek csak egy részét fedezi.
A munkálatok pünkösd után kezdődtek, augusztus végére szeretnék befejezni, addigra a hiányzó összeget is be kell szerezni.
A munkálatok nem várt meglepetéssel szolgáltak: eredetinek vélt, a számítások szerint a templommal egyidős falfreskók kerültek elő. Kérdéses, mennyit lehet ezekből megmenteni. (HR)

 

Mária-út avató

Július 9-én Csíksomlyóról, a kegytemplomtól indult a Mária-út kelet–nyugati tengelyének (Csíksomlyó, Máriapócs, Mariazell) avatója, a Szent Jobb gyalogos zarándoklat, amelynek végpontja Mariazell, ahová szeptember 8-án érkeznek a zarándokok. Augusztus 15-én a Mária-út teljes szakaszát ünnepélyesen adják át Csíksomlyón, Mátraverebély–Szentkúton, Esztergomban és Celldömölkön. A gyalogos zarándoklat résztvevői 60 nap alatt teszik meg a több mint 1400 km-t a Mária-úton, útjukon imádkoznak a magyar családokért, kérik a Szűzanya és Szent István közbenjárását. A Mária-út lelki támogatói, akik személyesen nem tudnak végigzarándokolni az útvonalon, imában csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Emellett egy-egy napos gyaloglással is lehet csatlakozni a zarándoklathoz. Az útvonal: miután július 12-én elhagyták Hargita megyét, Jobbágyfalva, Marosszentgyörgy, Mezőmadaras, Nagysármás, Feketelak, Bonchida, Kide, Hídalmás, Zilah útvonalon haladnak, július 22–23-án Szilágysomlyó, majd pihenőnap következik, 24-én Kárásztelek, másnap Tasnád, utána Nagykároly következik. A zarándoklat további főbb állomáshelyei és csatlakozó pontjai: július 29-én Máriapócs, augusztus 15-én Mátraverebély–Szentkút, augusztus 20-án Budapesten a Szent István-bazilikában a Szent Jobb-ünnepség, augusztus 26: Csatka, jubileumi búcsú és végül szeptember 8-án Mariazellben a Kisboldogasszony-búcsú. Információ: Molnár Sándor (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 0730-711745); Havas Tamás (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 0735-191997); illetve a mariaut.hu honlapon. (SZS)

 

Pályázat a Jézus-kápolna körüli tér parkosítására

A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány és a plébánia pályázatot hirdetett a székelyudvarhelyi Jézus-kápolna körüli tér parkosítására. A munka a tervek szerint 2013 júliusáig készülne el. A műemlék és a főút közötti területre parkot terveznek, beleértve az ott átfolyó patak szabályozását. A tervek beküldési határideje július 16. A beérkezett munkákra július 24-ig lehet szavazni a www.szka.org honlapon vagy személyesen a Márton Áron téren július 22-én du. 2 órától. Restaurálásra nyert pályázatot a plébánia, így európai pénzből teljes körű felújítást végezhetnek a kápolnán. (HR)


A temesvári egyházmegye hírei

Bérmálás Négy helyen bérmál Dirschl Johann általános helynök: július 14-én az óteleki plébániát s a hozzá tartozó magyarszentmártoni közösséget keresi fel, ez utóbbi templomában a 8 órakor kezdődő szentmisén 17 fiatal részesül a bérmálás szentségében. Óteleken az ünnepi liturgia 11 órakor kezdődik, itt 32 fiatalt bérmál a vikárius. Vasárnap az általános helynök Krassó-Szörény megyében folytatja bérmaútját. A tiszafai templomban 11 órakor kezdődő szentmisén 24 fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében. Ugyanaznap a szörénybúzási plébániához tartozó Bigér templomában a du. 5 órakor kezdődő szentmise keretében az általános helynök 15 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

Fiatalok az országos találkozón Július 25–29. között a iaşi-i egyházmegye szervezi meg az Országos Katolikus Ifjúsági Találkozót Örvendjetek az Úrban szüntelen” (Fil 4,4) mottóval. A Iaşi-ban sorra kerülő nagyszabású rendezvényen a temesvári egyházmegyét hatvan résztvevő képviseli, a fiatalok Bene Tamás egyházmegyei ifjúsági lelkész és Muţiu Mariana ferences nővér vezetésével utaznak a moldvai városba. A programban a közös katekézisek, kiscsoportos beszélgetések mellett helyet kap a szórakozás, városnézés és különböző zenés, kulturális műsorok.

Sipos Enikő sajtóreferens


Nagyváradi hírcsokor

Virrasztás a székesegyházban A Boldogságos Szűz Mária 1917-ben történt fatimai jelenésének emlékére július 13-án, pénteken este 7 órától szentségimádást tartottak a váradi székesegyházban, majd este 9 órától szentmisét, amelynek szónoka Gyenge Béla nagyszalontai plébános volt. A szentmisét követően este 10 órától a jelenlévők körmenetet tartottak a püspöki palota kertjében.

Bérmálás Kárásztelken és a váradi Barátok templomában „Készek vagyunk hitünket a hétköznapokban is tudatosan vállalni“ – vallják majd azok a fiatalok, akiknek Böcskei László megyéspüspök a bérmálás szentségét kiszolgáltatja. Július 14-én, szombaton de. 11 órakor Kárásztelken 43 fiatal, július 15-én, vasárnap de. fél 12-kor a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban 22 fiatal és három felnőtt részesül a keresztény nagykorúság szentségében. A fiatalok felkészítését a helyi plébánosok – Nagy Jácint, illetve Kiss Albert – végezték.

Káptalani szentmise a Vártemplomban Július 15-én, a hónap harmadik vasárnapján du. 4 órakor a váradi székeskáptalan tagjai a jelenlevő papokkal és hívekkel együtt esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmisét Májernyik Mihály esperes, fugyivásárhelyi plébános-kanonok mutatja be. 

A váradi püspökség titkársága