Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Kitekintő

Gerhard Ludwig Müller regensburgi püspök kinevezését követően nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. A Szentatya július 2-án nevezte ki a Hittani Kongregáció prefektusává Gerhard Ludwig Müller regensburgi püspököt, továbbá megbízta az Ecclesia Dei Pápai Bizottság, a Pápai Biblikus Bizottság és a Nemzetközi Teológiai Bizottság elnökségével. Gerhard Ludwig Müller érsek új megbízásával kapcsolatban elmondta: „A Hittani kongregáció prefektusának feladata a pápa tanítóhivatalának segítése és támogatása. Az emberiség nehéz időszakot él át, valamennyien a szekularizmus miatt szenvedünk, azonban nem szabad megfeledkeznünk a transzcendens dimenzióról, az Isten felé vezető irányról”. Müller érsek elmondta továbbá, hogy fontosnak tartja az egyházi közösségben és a Római Kúriában is a családias környezet kialakítását. Fontos az embertársakért szóló ima, a közös liturgia, a mások és az Isten iránt táplált szeretet. Ez a keresztény hit középpontja. A kereszténység az Isten és a felebarát iránti szeretetet jelenti. És hogy hol van felebarátom? Mellettem van! – magyarázta Gerhard Ludwig Müller érsek, a Hittani Kongregáció újonnan kinevezett prefektusa.