Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Könyvespolc

Ha a szentek életét vesszük szemügyre, azt kell tapasztalnunk, hogy minden általunk szentként vagy boldogként tisztelt személy reformer volt a maga korában. Nem kivétel ez alól a piarista rendalapító, Kalazanci József sem, aki társaságának központi elemévé a tanítást tette. A római utcagyerekek közül soknak az alapvető tudás mellett szakmai ismereteket is átadtak társaival. 

A köztudatban általánosan ez a tény él, azonban a szent életéről már kevesebbet tudunk. A Mario Spinelli által szerkesztett kis füzet épp ezen hiányosságot hivatott pótolni. Munkáját a szerző hét részre osztotta a következő fejezetcímekkel: Róma, nyári éjszaka 1648-ban, Egy „reformer” Spanyolországban, 1557–1592, Az új hivatás, 1592–1599, Nevelők rendje, 1600–1620, A dicsőségtől a keresztig, 1621–1648, Mit hoz a jövő, 1648–20…, Piaristák a világban címmel látva el az egyes fejezeteket. A füzet nem csupán az olasszá lett aragón pap rövid életrajzát tartalmazza, gyermekségét, lelkipásztori hivatása kezdeteit, a szentelése előtt útjába került megpróbáltatásokat, hanem a papi életében felmerülőket is, megismertet a funkció és a hivatás konfliktusával is. Azok a részek, amelyek a szegény utcagyermekek nevelésének elhanyagolása és az ez iránti nagy igényben megmutatkozó karizma szólításáról és a rá adott válaszáról, pedagógiai módszerének finomításáról szólnak, már ecsetelik azt a társak iránti szükséget, amely kezdetben csupán a József személye körül merült fel, valamint az igény felismerése nyomán meginduló rend korai történetét is. A rend korai szakaszában mutatkozó válságok ismertetése mellett a világon való elterjedtségükről is értekezik a szerző, ez utóbbi mellé színes térképmelléklet is tartozik. A kötet, melyet gazdagon illusztrálnak a rendtartomány archívumában lévő képek, ismeretterjesztő jellegű, könnyed, tartalmas olvasmányélményt nyújthat.