Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Egy élő szeretetközösség számára kiemelkedő, magasztos ünnep, ha az Isten meghívására igent mondó, elkötelezett fiatalokat a papság szentségében részesíthet. Július 7-én de. 11 órától a szatmárnémeti székesegyházban ilyen örömünnepre gyűltek össze a hívek, papok: Molnár Eduárd Gábor és Istvánfi Szilárd diakónusok az áldozópapság szentségében részesültek, valamint Giurgiu Daniel felöltötte a dalmatikát.

Schönberger Jenő, a szatmári egyházmegye püspöke örömmel üdvözölte a közösséget, öröme annak szólt, hogy az Úr szőlőjében új munkásokat köszönthet. A diakónus- és papszentelés szertartására az igeliturgia után került sor. A felszentelendőket név szerint mutatták be a püspök atyának. Hankovszky Ferenc vikárius a püspök kérdésére válaszolva elmondta: a keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján méltónak találtattak a felelősségteljes áldozópapi szolgálatra.

Homíliájában Schönberger Jenő püspök a krisztusi magatartás gyakorlására, az imitatio Christi megélésére buzdította az új papokat. Kifejtette, hogy a pap számára ez a krisztusi magatartás nem más, mint a szeretet, amelynek lételemmé kell válnia.

A felolvasott evangéliumi rész példázatával élve elmondta, hogy a pap úgy nő össze Krisztussal, mint a szőlőtő a szőlővesszővel, ez tükröződik minden cselekedetében, szavában, hogy aki őket nézi, Krisztust lássa. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nekik is lesznek megpróbáltatásaik, de Isten ezen megpróbáltatások által lemetszi a bűneiket. „A mai ember azért borul ki, mert nem tud leborulni” – a püspök atya az imádságos lelkület felszítására buzdította a paptestvéreket s a híveket egyaránt.

Ezt követően tették le az engedelmességi fogadalmat, majd a mindenszentek litániája alatt a hívek térdelve, míg a felszentelendők a teljes önátadás jeleként a földre borulva imádkoztak. Ezt követően a püspök kézrátétel által szentelte fel az új paptestvéreket, kérve a Szentlélek erejét. A pap- és diakónusszentelés szertartása keretében a paptestvérek a szentelendőkhöz járultak, kezüket fejükre téve imájukkal kérték rájuk Isten áldását. A szentelés ceremóniáját az áldozati liturgia követte, a szentmisét a püspök köszönő szavai zárták. Istvánfi Szilárd vasárnap 11órától tartotta primiciáját a sárközújlaki Szent Kereszt felmagasztalása templomban, Molnár Eduárd Gábor szombat este 7 órától adott hálát meghívásáért a szatmárnémeti Szent Család-templomba. Isten áldása kísérje őket szolgálatukban!