Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Utolsó szolgálati helyén, Székelylengyelfalván szobrot és emlékszobát áldott meg Tamás József gyulafehérvári segédpüspök július 8-án. A megemlékező szentmise 12 órakor kezdődött, ugyanabban az órában, amikor egy évvel korábban a mennyei hazába költözött Hajdó István tb. főesperes-plébános. Előző szolgálati helyeiről, Gyergyószentmiklósról, Nyikómalomfalváról, valamint a határon túlról is érkeztek tisztelői. A megemlékező szentmisét együtt mutatta be a püspök azokkal a lelkipásztorokkal, akiket Hajdó István példája, imája és lelkesítése indított el a papság felé. A szobornál Bálint Domokos gondnok emlékezett az Istent, a szülőföldet, embertársait, népét, egyházát szerető lelkiatyára. Papi életének nagyságáért így kívánták kitüntetni, rá emlékezni. Tamás József püspök évfolyamtársaként emlékezett paptestvérére. Nemcsak a szó, de a tett embere is volt, s a hűségé, az igehirdetésé. A püspök a műalkotást együtt leplezte le Cegléd polgármesterével, Földi Lászlóval. A bronzszobor a székelylengyelfalvi születésű Zavaczki Walter alkotása, és a székelyudvarhelyi Lázár Imre műhelyében öntötték ki. A 120 cm magas szobor másfélszeres életnagyságú. A posztamens kéttonnás kőből készült. A püspök áldást kért a szoborra és mindazokra, akik emlékét ápolják, példáját követik. Közös ima után a helyi énekkar énekelt Szilágyi Imre vezetésével, majd az emlékszoba megáldása következett, ahol asztala, írógépe, más személyes tárgyai láthatóak.