Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 29. szám, 2012. július 15.

Aktuális

2012-ben az alábbi személyi változásokra, papi kinevezésekre és felmentésekre kerül sor augusztus elsejétől a gyulafehérvári főegyházmegyében:

A gyulafehérvári központban

Dr. Oláh Zoltán kanonok, rektor mandátuma lejárt. A rektori szolgálatra dr. Nagy-György Attila szentszéki tanácsos, korábbi brassó–bolonyai plébánost neveztem ki. Dr. Oláh Zoltán tanárként működik tovább a Teológián. Az intézet lelki vezetői (spirituálisi) tisztségéből felmentettem Ilyés Zsoltot, aki helyet cserél Koncsag László csíkszentléleki plébánossal, így augusztus 1-jétől Koncsag László lesz a kispapok spirituálisa.
Saját kérésére felmentettem Köllő Tibor kisszemináriumi prefektust és szovátai plébánosnak neveztem ki. Helyét László Rezső eddigi hargitafürdői plébános foglalja el. 

Farkas László vajdahunyadi káplánt kudzsíri plébánosnak neveztem ki. Innen fog beszolgálni Gyulafehérvárra, biztosítva a Kisszemináriumban és kántoriskolában a zenei képzést.
Szász János pápai káplán, kanonok, főegyházmegyei vagyonkezelő mandátuma lejár. Köszönetnyilvánításunk mellett augusztus 1-jétől lelkipásztori szolgálatba megy. Helyét  Varga Rezső főesperes, petrozsényi plébános veszi át, aki helyet cserél Szász Jánossal. Máté Róbert Caritas lelki igazgatót felmentettem tisztségéből és Bereckbe neveztem ki plébánosnak. Eddigi feladatát Sebestyén Ottó zsögödi plébánosra bíztam, aki eddigi megbízatásai megtartásával ezt a szolgálatot is ellátja.

Aktuális


A székely népviselet és népdal, tánc és imádság identitásőrző ünnepét tartották július első szombatján Csíkszeredában. „Hitében erős, erkölcsében tiszta és önazonosságában szilárd ifjúságot akarunk.” Az Ezer Székely Leány találkozót 1931-ben Domokos Pál Péter és a csíki szociális testvérek ezzel a jelszóval hívták életre. A diktatúra idején ezt a rendezvényt is betiltották. 1990-ben szervezhették meg újra.

Székelyföld számos településéről érkeztek népviseletbe öltözött hagyományőrzők az idei Ezer Székely Leány találkozóra, amelyet ezúttal is a rendezvény nevét viselő alapítvány, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Hargita és Kovászna megye Tanácsa szervezett. A résztvevők tánccal avatták fel a város részben felújított főterét. A megnyitóbeszédeket követően a rendezvény a csíksomlyói kegytemplomban folytatódott.

Panoráma

Egy élő szeretetközösség számára kiemelkedő, magasztos ünnep, ha az Isten meghívására igent mondó, elkötelezett fiatalokat a papság szentségében részesíthet. Július 7-én de. 11 órától a szatmárnémeti székesegyházban ilyen örömünnepre gyűltek össze a hívek, papok: Molnár Eduárd Gábor és Istvánfi Szilárd diakónusok az áldozópapság szentségében részesültek, valamint Giurgiu Daniel felöltötte a dalmatikát.

Schönberger Jenő, a szatmári egyházmegye püspöke örömmel üdvözölte a közösséget, öröme annak szólt, hogy az Úr szőlőjében új munkásokat köszönthet. A diakónus- és papszentelés szertartására az igeliturgia után került sor. A felszentelendőket név szerint mutatták be a püspök atyának. Hankovszky Ferenc vikárius a püspök kérdésére válaszolva elmondta: a keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján méltónak találtattak a felelősségteljes áldozópapi szolgálatra.

Panoráma


Két diakónus – a szalontai Kruzslitz Imre és az érmihályfalvi Tóth Attila Levente – pap-, valamint a nagyváradi Husztig Róbert diakónusszentelésére gyűltek össze több százan július 7-én, szombaton a nagyváradi székesegyházban. Az ünnepségen, amelyet a szentelést végző Böcskei László megyéspüspök a szertartás elején a remény és az öröm napjának nevezett, részt vettek a három szeminárium vezetői is, ahonnan a szentelendők érkeztek: Kruzslitz Imre Egerben, Tóth Attila Levente Gyulafehérváron készült a papságra, Husztig Róbert pedig Brixenben végzi tanulmányait.

Panoráma

„Eljött a perc, a boldog: / A csengő felsikoltott, / Mellig bókoltak a fejek, / És a csillogó paténa felett / A Kenyér-Isten megmutatkozott.” Sík Sándor sorai ezek, és nem is kezdhetjük szebb szavakkal a szombati nap krónikáját, a napét, amely mint ünnep marad meg Kruzslitz Imre és a szalontai katolikus hívek szívében. Történelmi esemény volt ez a szalontai Szent István király-templom életében, hisz az egyházközség 1870-ben alakult, és csak most jött el az ideje, hogy szalontai születésű papot szenteljenek. De kezdjük a krónikát az elején. Szombat délelőtt népes szalontai sereg zarándokolt a nagyváradi székesegyházhoz, hogy részt vegyen a szentelési ceremónián. Böcskei László megyéspüspök 37 áldozópappal együtt felemelő szertartás keretében szentelte pappá a két diakónust és az akolitust diakónussá. A családnak, rokonságnak, barátoknak és mindazoknak, akik részt vettek, mindez életre szóló élményt jelent: a feldíszített és kivilágított bazilika, az ünnepélyes szertartás, amelyet a püspök őszinte átérzéssel celebrált, mindehhez nagyban hozzájárult a Schola Cantorum kórus dr. Kristófi János vezényletével, amely az alkalomhoz méltó éneket biztosított.

Panoráma

Befejeződött a 2012. évi érettségi vizsga, az érettségiztető központokban kitették az eredményeket. Tavaly az 1989 utáni korszak legrosszabb eredményeit produkálta Románia, és az eredményekből úgy tűnik, 2012 sem hozott ebben javulást. A kamerás figyelés és a puskázást szigorúan tiltó rendszer bevezetése előtt sokkal nagyobb arányban voltak sikeresek a vizsgázók. A hírügynökségi források szerinti összeállításunkban megyénkénti statisztikák szerint számolunk be az érettségizők sikeréről.

Panoráma

Böjte Csaba ferences szerzetest mint a dévai Szent Ferenc Alapítvány, valamint otthonok kezdeményezőjét és irányítóját ismerjük, pedig szerteágazóbb a tevékenysége. Több kötetet publikált: Ablak a végtelenre, Út a végtelenbe, Iránytű a végtelenhez, Istennel a semmiből a végtelen felé, Kevesebb pátoszt és több áldozatot! Ezekkel is nevel, őt hallgatva minden egyszerű, érthető és tiszta. Az előző lapszámban megjelent interjú (mely egy hosszabb beszélgetés első része) témája a fiatalok pályaválasztása volt. Most folytatásként is a fiatalokról lesz szó. Don Luigi Orione mondta: „A fiatalok a család és a társadalom legértékesebb kincse […] A nevelési példa és a környezet, amelyben felnőnek, meghatározza, hogy a holnap vihara vagy ragyogó napja lesznek…”

Panoráma

Július Szent Kamill hónapja, idén, a szív évében három fontos esemény lesz: két lelkigyakorlat és egy új kamilliánus papszentelés.

A két lelkigyakorlat a betegápolás evangéliumi normáival ismertet meg úgy, ahogy azt a betegek, kórházak és betegápolók védőszentje, Lelliszi Szent Kamill megismertette az egyházzal és a civil társadalommal. Mindkettő mottója a szeretet óriásának szavait idézi. „Több szívet azokba a kezekbe, testvérek!” Az első lelkigyakorlatot július 13–15. között Szőkefalván tartják péntek délután 4 órai kezdettel, a második Székelyudvarhelyen július 20–22. között péntek reggel 10 órától a Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban, és mindkettő vasárnap délután 5 óráig tart. A lelkigyakorlatok kurzus jellegűek, oktató-nevelő célzatúak, nemcsak az észhez, hanem a szívhez, a lélekhez akarnak szólni. Elsősorban a betegápolókat szólítják meg, de szívesen fogadják azokat is, akik valamiképpen érintve vannak az egészség-betegség témakörében, beteg gyermeket, szülőt gondoznak, vagy maguk szenvednek meg nem oldott lelki traumától. A tematikai felépítés hat nagy témakört ölel fel: 1. A beteg ember, 2. A betegápoló, 3. A szeretet óriása, Szent Kamill, 4. Szent Kamill lelkisége, 5. Hogyan alakul a betegápoló kompetenciája Szent Kamill lelkisége szerint? 6. Folyamatos képzés. Jelentkezés: mivel a szőkefalvi lelkigyakorlat már folyamatban van, amikor lapunk az olvasó asztalára kerül, a székelyudvarhelyire lhet még jelentkezni Molnár Melindánál: 0755-489743, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Panoráma

Élménydús hónapot tudhat maga mögött a Páli Szent Vincéről nevezett, a Szatmári Irgalmas Nővérek által működtetett Boldog Scheffler János Központ. Nagy érdeklődéssel és szeretettel fogadta megjelenését a szatmári és régióbeli közösség. Már a megnyitást követően érkeztek az első páciensek, majd még a hónap elején meg is kezdődtek az első lépésnek számító felmérések, terápiák. A hónap végére már százon felül számolták a rendelések számát, harmincnégy állandó aktát nyitva. A legtöbben gyógytornára járnak, de a logopédia, az egyéni és csoportos szenzomotoros fejlesztés, a gyógypedagógia, illetve a gyermek- és ifjúságpszichiátria iránt is fokozott az érdeklődés.

Panoráma

A Szatmári Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Irodája július 16. és augusztus 10. között idén is megszervezi a hagyományosnak számító nagyszokondi gyermektáborokat. A Szatmár és Máramaros megyék plébániáiról érkező gyermekek egy-egy hetet tölthetnek majd önfeledt szórakozással, játékkal, ismeretfejlesztő tevékenységekkel, hitben és szeretetben, a Szent Ignác Lelkigyakorlatos házban és környékén. A táborok előtt azonban a gyerekeket kísérő fiatalok tartottak egy próbatábort, melyen a tematika kidolgozásán túl saját maguk is kipróbálták a legfontosabb tevékenységi pontokat.

Panoráma

Felsővisón, a Wasser-völgyének vadregényes vidékén rendezi idén a Szatmári Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Irodája az egyházmegyei ifjúsági tábort.

Az ifjúsági iroda nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a szünidő alatt is értékes programokat kínáljon az egyházmegye fiataljainak, így idén is megszervezi nyári táborait. A már jól ismert nagyszokondi gyermektáborok mellett – melyek idén is az V–VIII. osztályosokat szólítják majd meg – augusztusban a középiskolásokat várják egy hét kikapcsolódásra, lelki és hitbeli megújulásra.

Panoráma

Utolsó szolgálati helyén, Székelylengyelfalván szobrot és emlékszobát áldott meg Tamás József gyulafehérvári segédpüspök július 8-án. A megemlékező szentmise 12 órakor kezdődött, ugyanabban az órában, amikor egy évvel korábban a mennyei hazába költözött Hajdó István tb. főesperes-plébános. Előző szolgálati helyeiről, Gyergyószentmiklósról, Nyikómalomfalváról, valamint a határon túlról is érkeztek tisztelői. A megemlékező szentmisét együtt mutatta be a püspök azokkal a lelkipásztorokkal, akiket Hajdó István példája, imája és lelkesítése indított el a papság felé. A szobornál Bálint Domokos gondnok emlékezett az Istent, a szülőföldet, embertársait, népét, egyházát szerető lelkiatyára. Papi életének nagyságáért így kívánták kitüntetni, rá emlékezni. Tamás József püspök évfolyamtársaként emlékezett paptestvérére. Nemcsak a szó, de a tett embere is volt, s a hűségé, az igehirdetésé. A püspök a műalkotást együtt leplezte le Cegléd polgármesterével, Földi Lászlóval. A bronzszobor a székelylengyelfalvi születésű Zavaczki Walter alkotása, és a székelyudvarhelyi Lázár Imre műhelyében öntötték ki. A 120 cm magas szobor másfélszeres életnagyságú. A posztamens kéttonnás kőből készült. A püspök áldást kért a szoborra és mindazokra, akik emlékét ápolják, példáját követik. Közös ima után a helyi énekkar énekelt Szilágyi Imre vezetésével, majd az emlékszoba megáldása következett, ahol asztala, írógépe, más személyes tárgyai láthatóak.

Fészekmeleg

Másfél éve annak, hogy befogadtátok családotokba a kis Ervinkét. Nem mindennapi, amit tettetek, annál is inkább, hogy gazdasági válság van. Mi késztetett benneteket arra, hogy ezt a döntést meghozzátok?

Gábor: Bár mindkettőnkben lappangott a bajbajutottak segítésére irányuló készség, Ervinke befogdása nem tervezett lépés volt. 2010 szeptemberében, a főegyházmegyei családkonferencia alatt történt. A hétvége egyik előadója Böjte Csaba testvér volt, akinek lelkesítő beszéde után összenéztünk Melindával, és a következő pillanatban már ott álltunk Csaba testvér előtt, felajánlva a segítségünket. Néhány szó után elmondta, hogy a napokban egy dédnagymama kért tőle segítséget hathónapos dédunokája nevelésében. Mondhatnám azt is, hogy egyszerre hallottuk meg Isten hívó szavát. Péterhez hasonlóan Jézus szavára mi is elindultunk a vízen. Két és fél hét múlva Ervinkét hozzánk költöztettük, azóta családunk tagja.

Könyvespolc

Ha a szentek életét vesszük szemügyre, azt kell tapasztalnunk, hogy minden általunk szentként vagy boldogként tisztelt személy reformer volt a maga korában. Nem kivétel ez alól a piarista rendalapító, Kalazanci József sem, aki társaságának központi elemévé a tanítást tette. A római utcagyerekek közül soknak az alapvető tudás mellett szakmai ismereteket is átadtak társaival. 

Kitekintő

A résztvevők a szakrális szempontból fontos helyszíneket keresik fel az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan. Az esemény fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Két busszal csaknem százan érkeznek Magyarországra – mondta el Nagy Sándor, az egyik szervező. „Szeretnénk, ha a legtávolabbi magyar népcsoport, a csángó is visszatalálna a gyökerekhez és folyamatos, élő kapcsolatot építene ki az anyaországgal és Székesfehérvárral. Mivel a csángók nagyon tisztelik Szent Istvánt, a zarándoklat végállomása az ország történelmi fővárosa, Székesfehérvár lesz” – fogalmazott.

Kitekintő

Az UNESCO sürgősségi eljárással a szentföldi templomot a világörökség részévé nyilvánította. Pierbattista Pizzaballa ferences, szentföldi kusztos pontosított, hogy nemcsak a bazilikát, de Betlehem egész óvárosát, amelybe beletartozik a Születés-bazilika is, hirdették ki a világörökség részének. Abu Mazen palesztin elnök annak idején garanciát adott arra, hogy a templomok jogait, vagyis a tulajdonjogot, illetve a működtetésüket nem érinti ez a döntés. Az ortodox, a katolikus és az örmény egyházak aggodalmuknak adtak hangot korábban, a felvétel-kérelem bejelentésekor. Most elismerésüket fejezik ki a Palesztin Hatóságnak. Egyben annak a reményüknek adnak hangot, hogy a „szent helyek elzárt szigetek maradnak minden olyan tevékenységtől, amely nem kapcsolódik hozzájuk mint istentiszteleti és szent helyhez”.

Kitekintő

Gerhard Ludwig Müller regensburgi püspök kinevezését követően nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. A Szentatya július 2-án nevezte ki a Hittani Kongregáció prefektusává Gerhard Ludwig Müller regensburgi püspököt, továbbá megbízta az Ecclesia Dei Pápai Bizottság, a Pápai Biblikus Bizottság és a Nemzetközi Teológiai Bizottság elnökségével. Gerhard Ludwig Müller érsek új megbízásával kapcsolatban elmondta: „A Hittani kongregáció prefektusának feladata a pápa tanítóhivatalának segítése és támogatása. Az emberiség nehéz időszakot él át, valamennyien a szekularizmus miatt szenvedünk, azonban nem szabad megfeledkeznünk a transzcendens dimenzióról, az Isten felé vezető irányról”. Müller érsek elmondta továbbá, hogy fontosnak tartja az egyházi közösségben és a Római Kúriában is a családias környezet kialakítását. Fontos az embertársakért szóló ima, a közös liturgia, a mások és az Isten iránt táplált szeretet. Ez a keresztény hit középpontja. A kereszténység az Isten és a felebarát iránti szeretetet jelenti. És hogy hol van felebarátom? Mellettem van! – magyarázta Gerhard Ludwig Müller érsek, a Hittani Kongregáció újonnan kinevezett prefektusa.

Kitekintő

A Szentszék közzétette XVI. Benedek szeptember 14–16. közötti libanoni apostoli látogatásának részletes programját. A pápa 25. nemzetközi útjának célja, hogy aláírja és közzétegye a közel-keleti szinódus utáni apostoli buzdítását. XVI. Benedek szeptember 14-én Libanon fővárosának nemzetközi repülőterén mond beszédet. Ellátogat a harissai Szent Pálról elnevezett bazilikába és aláírja a posztszinodális apostoli buzdítást. Magánmegbeszélést folytat a libanoni államfővel, a parlament és a minisztertanács elnökével, találkozik a muzulmán közösségek vezetőivel. Bkerkében találkozik a fiatalokkal, majd szeptember 16-án Bejrútban szentmisét mutat be, átadja a közel-keleti szinódus utáni apostoli buzdítását a főpásztoroknak, és elimádkozza az Úrangyalát az egybegyűltekkel.

Kitekintő

Mehmet Görmez nagymufti, a legmagasabb rangú török vallási elöljáró látogatást tett az isztanbuli Fanarban, az ökumenikus pátriárkátus székhelyén, hogy találkozzon Bartolomeosz ortodox pátriárkával. A modernkori Törökország történetében első alkalommal került sor arra, hogy a vallási ügyek igazgatóságnak vezetője ellátogatott az ország legősibb vallási felekezetének legmagasabb rangú képviselőjéhez, a bizánci birodalomra visszanyúló ortodox keresztények pátriárkájához.

Kitekintő

Az MTVA Szervezeti és Működési Szabályzatának júliusi 1-jei módosításával összhangban Böröcz István vezérigazgató Barlay Tamást a vallási, kisebbségi és határon túli műsorok főszerkesztőjévé nevezte ki. Az eddigi vallási főszerkesztő korábbi munkája során már kapcsolatba került e területekkel, hiszen mind a magyarországi nemzetiségek, mind a külhoni magyarság életében az egyház és a vallás jelenti az egyik legfontosabb megtartó erőt. „Szerencsés helyzetben vagyok, mert korábbi munkám mind a három területet átszőtte – nyilatkozta kinevezése után az új vezető. – A csíksomlyói búcsú közvetítése és a hétfalusi csángók evangélikus istentiszteletének bemutatása már túlnőtt a vallási főszerkesztőség határain, emlékezetes kisebbségi és külhoni eseménnyé vált. A Szent Anna-napi búcsú idei megjelenése a Duna képernyőjén újabb hagyományt teremt. A kisebbségi kérdésben az egységes szemlélet híve vagyok. Nem lehet kettős mércével mérni: amennyiben mi korrektül mutatjuk be a hazai kisebbségek életét, ezt méltán várhatjuk el szomszédainktól is.”

Egy falat a léleknek

• Hány téveteg, önző élet van a világon. Olyan ember, aki lopja a szeretetet, piócaként szívja ki másokból a gondoskodást.

• Az ilyen ember ha a szeretetről szól, csupán az önzéséről beszél, ami épp ellenkezője a szeretetnek. Csak az élet forrásáról való leszakadt állapotát szajkózza. A hamis szeretet, az önzés nem más, mint Isten és mások tagadása.

Útjelző

Az alkoholizmus után ez az egyik leggyakrabban elkövetett bűnöknek, nemcsak Székelyföldön, hanem Erdély-szerte, Magyarországon, Európában. Mint újfajta „szekta”, úgy szakad az emberek nyakába. Sok oka van: elkeseredés, elszegényedés, kilátástalan helyzet, gyógyíthatatlan betegség, elmebaj, vallástalanság. Az öngyilkosság „divatbűn”. Olvassuk könyvekben, újságokban, látjuk a televízióban, filmekben, halljuk az éter hullámain nap nap után, óráról órára. Öngyilkosok a gazdagok, szerelmi csalódottak, szegények, fiatalok, idősek, gyermekek, egészségesek, betegek, nagy bajba jutottak…

Fiatal vagyok és gondolkodom

A kényelem gondolata valószínűleg egyidős az emberrel. Azt hiszem, a kényelem érzése és a „jobb” képzete hozzátartozik az embernek egy „jobb életre” való törekvéséhez, így erkölcsi jelleget kap. Mégis a kényelem fogalma amennyire régi, annyira új is. Mert bár az ember mindig ember marad, a körülmények, amelyek között él, folytonosan változnak. Másvalami volt a kényelem ötezer évvel ezelőtt, másvalami száz évvel ezelőtt, és egészen más napjainkban. Márpedig a kényelem fogalma nemcsak annak a korszaknak a függvényében változik, amelyben élünk, hanem épúgy változik emberről emberre is, hiszen mindenkinek megvan a maga kényelme.

Ministránsoldal

Hétfőn délután érkeztünk Hargitafürdőre a pap bácsival. Fölmentünk a szobákba, és elfoglalta mindenki a maga helyét. Az egyik legjobb nap kedd volt, mert elmentünk az erdőbe Jézust keresni s megnézni a Jézusról való elmélkedésre szánt helyet. Az utat levelek és nyilak jelezték. Ezeket mind én – Lacika – vettem észre. Egy füves pusztás helyre értünk, ahol Barni atya várt minket. Barni atya mesélt arról, hogy Jézus arra a sziklára szokott járni gondolkodni, ami a közelünkben volt.

Ministránsoldal

A gyulafehérvári főegyházmegye ministránstáborainak margójára

A ministránstábor szervezői a következő mottóval hívták a Mesterrel való közösségre Krisztus tanítványait, a fiú és lány ministránsokat: Mester, hol lakol? Igaz, ez a tábor párhuzamosan két helyszínen zajlott, ahogyan a múlt héten olvashattátok, jókedv és öröm közepette: a fiúknak Hargitafürdőn, a lányoknak Csíkszentdomokoson.

Itt most azt szeretnénk elmondani, hogy mit is jelentett ez a tábor számunkra.

Hírek, hirdetések

Kántori szolgálatot vállal

Kántori végzettséggel és tapasztalattal rendelkező családos férfi kántori állást vállalna Hargita megye területén. Telefon: 0743-316142.

 

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének őszi találkozója